LABORATORIO­­PAKETIT

Naisen laaja terveystarkastuspaketti antaa perusteellisen katsauksen naisen elimistön hyvinvointiin ja kartoittaa mm. mahdollisten tulehdusten, hormonitason muutosten ja luuston aineenvaihduntahäiriöiden toimintaa.

Naisen laaja terveystarkastuspaketti antaa perusteellisen selvityksen naisen hyvinvoinnista ja immuunijärjestelmän vahvuudesta sekä munuaisten, maksan ja kilpirauhasen toiminnasta. Lisäksi veriarvot auttavat arvioimaan sydän- ja verisuonisairauksien riskiä. Paketti kartoittaa lisäksi naisille tärkeiden B12-vitamiinin ja folaatin pitoisuudet. B12-vitamiini ja folaatti ovat tärkeitä mm. punasolujen riittävän tuotannon turvaamiseksi. Tutkimuspaketilla selvitetään naisen yleisen terveydentilan lisäksi mahdollisia tulehduksia, hormonitason muutoksia, luuston aineenvaihduntahäiriöitä ja sydämeen sekä lihas- ja hermosoluihin liittyviä toiminnan häiriöitä.

Naisen laaja terveystarkastuspaketti sisältää myös pitkäaikaisen verensokerin, varastoraudan eli ferritiinin ja D-vitamiinin pitoisuusmääritykset. Kalsium- ja fosfaattiarvot kertovat luuston hyvinvoinnista ja natrium ja kalium puolestaan elimistön suolatasapainosta.

Parhaan mahdollisen hyödyn saamiseksi suosittelemme Naisen kokonaisvaltaisen terveydentilan tutkimuspaketin teettämistä parin vuoden välein.

Naisen terveystarkastuspaketti laaja sisältää 18 tutkimusta: 

fS-Lipidit

Lipidit ovat veressä olevia rasvoja ja rasvojen kaltaisia aineita. Tutkimuksella arvioidaan niiden määrää ja profiilia veressä. Lipidit ovat välttämättömiä elimistölle, mutta niiden liiallinen määrä voi altistaa sepelvaltimotaudille sekä lisätä riskiä sairastua sydän- ja aivoinfarktiin. fS-Lipidit tutkimuksessa paasto on suositeltavaa ja paaston noudattamatta jättäminen tulee huomioida triglyseridien viitearvoissa.

Ferritiini

Ferritiiniä sanotaan yleisesti varastoraudaksi eli raudan varastoproteiiniksi. Ferritiinin mittaus soveltuu elimistön omien rautavarastojen selvittämiseen ja raudan puuteanemioiden seurantaan.

CRP, herkkä

CRP eli C-reaktiivista proteiinia sanotaan myös tulehduskokeeksi, koska sen pitoisuus veressä nousee nopeasti erilaisissa tulehdustiloissa. Merkittävästi nouseva pitoisuus veressä viittaa bakteeri-infektioon, kun taas maltillisempi CRP:n pitoisuuden nouseminen voi kertoa virusperäisestä infektiosta.

Paastoplasman glukoosi

Paastoplasman glukoosi eli paastosokeri tutkitaan diabetes eli sokeritautiepäillyissä.

Glykohemoglobiini

HbA1c-arvo kertoo glukoosin pitkäaikaisen pitoisuuden veressä.

Alaniiniaminotransferaasi

ALAT (alaniiniaminotransferaasi) on entsyymi, joka kertoo maksan terveydestä. ALAT-entsyymin vapautuessa verenkiertoon sen pitoisuus kasvaa etenkin solujen vaurioituessa, joten sen määrittämistä voidaan käyttää osana maksasoluvaurion ja maksatulehduksen selvittämisessä sekä toteamisessa.

Glomerulusten suodattamisnopeus

Glomerulusten suodattamisnopeus tarkoittaa munuaisten hiussuonikerästen suodatusnopeutta munuaisissa. Tutkimus sisältää myös kreatiniinin (S-Krea) mittauksen. Tutkimusta käytetään munuaisten kroonisen toiminnanvajauksen arvioinnissa. Munuaistoiminnan huononeminen ilmenee GFR:n laskuna.

Tyreotropiini

S-TSH eli tyreotropiini on aivolisäkkeen erittämä ja kilpirauhasta stimuloiva hormoni, joka piiskaa kilpirauhasta tuottamaan tyroksiinia. TSH:n määrittäminen soveltuu hypo- tai hypertyreoosi epäilyn toteamiseen.

D-vitamiini

D-vitamiinin määrityksellä voidaan selvittää mahdollista D-vitamiinin puutostilaa sekä häiriöitä kalsiumin aineenvaihdunnassa. D-vitamiinia saadaan ravinnosta ja sitä muodostuu ihossa auringon UV-valon vaikutuksesta. D-vitamiinin puutos voi aiheuttaa mm. väsymystä.

B12-vitamiini, aktiivinen

B12-vitamiinia saadaan eläinperäisistä ravinnosta kuten maksa-, liha- ja maitotuotteista. Tutkimus on ensisijainen erityisesti B12-vitamiinin puutetta epäiltäessä ja vitamiinihoidon tehon arvioimisessa.

Folaatti

Folaatti on toiselta nimeltään B9-vitamiini, joka varastoituu maksaan. B9-vitamiinia saa ravinnosta esimerkiksi syömällä tuoreita kasviksia ja marjoja. Folaattia tarvitaan mm. DNA eli nukleiinihappojen valmistamiseen ja aivojen aineenvaihduntaan.

Kalsium

Kalsium on tärkeä suola, jolla on monta tehtävää aineenvaihduntaan liittyvissä reaktioissa. Elimistö säätelee kalsiumtasoa tarkasti, koska esimerkiksi kalsiumin sopiva pitoisuus veressä on välttämätöntä lihas- ja hermosolujen normaalille toiminnalle.

Fosfaatti

Fosfaatti on luiden, hammasten, lihasten ja hermoston normaalitoiminnan kannalta välttämätön mineraali. Tutkimusta voidaan käyttää mm. lisäkilpirauhasen sairauksien, D-vitamiinin aineenvaihduntahäiriöiden ja luusairauksien tutkimisessa.

Parathormoni

Parathormoni eli PTH on lisäkilpirauhasen tuottama peptidihormoni. PTH:n tutkiminen auttaa havaitsemaan monia kilpirauhas-, keuhko-, veri-, hermosto- ja muita sairauksia. Korkeat arvot voivat kertoa esimerkiksi lisäkilpirauhasen suurentumisesta tai kasvaimista, kun taas matalat PTH arvot voivat viitata liian vähäiseen veren kalsiumpitoisuuteen, millä on yhteys lisäkilpirauhasen vajaatoimintaan.

Glutamyylitransferaasi

Suurin osa seerumissa olevasta glutamyylitransferaasista on lähtöisin maksasta, joten sen pitoisuuden mittaaminen toimii yleisenä merkkiaineena erilaisten maksasairauksien diagnostiikassa. Glutamyylitransferaasin pitoisuus voi nousta myös lihavuuden ja alkoholin suurkulutuksen seurauksista.

Kalium

Kaliumia on veren suola, jota tarvitaan lihaksiston ja hermoston normaaliin toimintaan. Sillä on myös aineenvaihdunnallisia tehtäviä esimerkiksi munuaisissa ja sydämessä.

Natrium

Natrium eli Na on elimistölle tärkeä suola, jolla on merkittävä rooli hermostomme toiminnassa ja etenkin nestetasapainon säätelyssä.

Perusverenkuva ja trombosyytit

Perusverenkuva eli PVK on tutkimus, jota voidaan käyttää eri tautien ja sairauksien toteamisessa ja seurannassa. PVK sisältää osatutkimuksina hemoglobiini pitoisuuden sekä verisolujen pitoisuuksien määritykset.

Naisen terveystarkastuspaketti laaja – huomioi nämä:

  • Hintaan lisätään palvelumaksu.
  • Voit tilata Naisen laajan terveystarkastuspaketin ilman lääkärin lähetettä.
  • Saat tulokset kolmen työpäivän kuluessa. 
  • Mikäli käytössä on kilpirauhasen lääkitys (Thyroxin), sitä ei saa ottaa ennen verikoetta.
  • Tutkimus vaatii paastoa (syömättä 10-12 tuntia, saa juoda vettä 2dl).