KESKUSLABORATORIO­PALVELUT ORGANISAATIOILLE

SYNLAB Suomella on kaksi keskuslaboratoriota, toinen Helsingin Kivihaassa ja toinen Tallinnassa. SYNLABin keskuslaboratoriopalveluita käyttävät yksityisen ja julkisen sektorin terveydenhuollon toimijat, kuten yksityiset lääkärikeskukset ja sairaanhoitopiirit sekä perusterveydenhuolto. Olemme myös ainoa huumetutkimuksiin erikoistunut laboratorio Suomessa. Tarjoamme luotettavaa ja korkealaatuista analytiikkaa myös teollisuus-, tutkimus- ja valvonta-asiakkaillemme. Tarjoamme kaikkia keskuslaboratoriopalveluitamme myös kansainvälisesti.

Työkalut ja materiaalit laboratorioalan ammattilaisille:

Laatu

SYNLAB Suomen laatu perustuu kansainvälisesti tunnustettuihin standardeihin. SYNLAB noudattaa toimialan kansainvälisiä ja kansallisia normeja ja säädöksiä. Terveydenhuollon ammattilaisina toimimme yhdessä ihmisen parhaaksi. SYNLAB Suomen toimintakulttuuri perustuu luottamukseen, turvallisuuteen ja laatuun.  Kuluttaja- ja sopimusasiakkaita palvelevat toimipisteet on sertifioitu standardin ISO 9001 mukaisesti. Labquality on myöntänyt sertifikaatin toiminnallemme ja arvioi kerran vuodessa johtamisjärjestelmän ja useamman toimipisteen vuodessa kiertävällä periaatteella. 


Keskuslaboratorimme ovat akkreditoituja

Yksityisiä ja julkisia asiakasyrityksiä palvelevat keskuslaboratoriomme ovat osoittaneet pätevyytensä paikallisesti Suomessa, Finnish accreditation service (FINAS) ja Virossa, Eesti Akkrediteerimiskeskus (EAK). Akkreditointitoiminnassa noudatetaan maailmanlaajuisesti yhtenäisiä toimintatapoja ja vaatimuksia, ja siksi eri maiden akkreditointielinten myöntämät akkreditoinnit voidaan hyväksyä vastavuoroisesti. Helsingin keskuslaboratorio on FINAS:in akkreditoima standardien SFS-EN ISO 15189:2013 ja SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 mukaisesti. Yksityiskohtainen pätevyysalueen kuvaus löytyy FINAS-akkreditointipalvelun sivuilta. Tallinnan keskuslaboratorio on EAK:n akkreditoima standardin EVS-EN ISO 15189:2012 mukaisesti. Pätevyysalue kokonaisuudessaan löytyy EAK:n sivuilta. Kliinisissä lääketutkimuksissa noudatamme GCP-periaatteita. 


Keskuslaboratorioidemme pätevyysalueet ovat: 

Helsinki
Kliininen kemia
Hematologia
Kliininen mikrobiologia ja immunologia
Patologia 
Lääkeaine- ja huumausaineanalytiikka

Tallinna
Kliininen kemia
Hematologia
Immunohematologia
Patologia
Mikrobiologia
Molekyylidiagnostiikka
Genetiikka

SYNLAB Suomen laatupolitiikka

SYNLAB Suomi on luotettava ja asiakaslähtöinen laboratorio- ja kuvantamispalvelujen tarjoaja, joka keskittyy terveyden ja hyvinvoinnin analyysien ja palveluiden tuottamiseen terveydenhuollon toimintayksiköille ja kuluttaja-asiakkaille.  Tarjoamme luotettavaa ja korkealaatuista analytiikkaa myös teollisuus-, tutkimus- ja valvonta-asiakkaillemme.  

Suunnittelemme ja kehitämme järjestelmällisesti toimintamme laatua, potilasturvallisuutta ja palvelutuotantoamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, heidän tarpeensa sekä lääketieteelliset ja muut toiminnan edellyttämät vaatimukset huomioiden. Meille on tärkeää asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tyytyväisyys palveluumme ja haluamme olla johtava kumppani diagnostiikkapalveluissa Suomessa.  

SYNLAB Suomen laatupolitiikan tavoitteena on joustava asiakaspalvelu, korkeatasoinen diagnostiikka, toimintojen yhdenmukaisuus sekä menettelytapojen jatkuva parantaminen. Toimintajärjestelmämme noudattaa voimassa olevan kansainvälisen standardin ISO 9001 ja keskuslaboratorioprosessien osalta standardien SFS-EN-ISO 15189 ja SFS-EN ISO/IEC 17025 vaatimuksia sekä kliinisissä lääketutkimuksissa GCP-periaatteita. Laatupolitiikan tavoitteen toteuttamiseksi toimintayksiköissä on riittävästi pätevää henkilökuntaa, tehokasta viestintää, nykyaikainen laitekanta ja toimintaan soveltuvat työtilat ja -olot sekä työprosessit, joita katselmoidaan säännöllisesti. Odotamme yhteistyötahoiltamme sitoutumista näiden tavoitteiden saavuttamiseen. 

Johtamisemme ohjaa SYNLAB Suomen työntekijöitä toimimaan arvojemme ja yritysvastuuperiaatteidemme mukaisesti. Tavoitteemme on innostunut ja hyvinvoiva henkilöstö, jossa jokainen työntekijä on oman työnsä aktiivinen ja korkean laadun tuottamiseen sitoutunut asiantuntija. Kannustamme kaikkia työntekijöitä kehittämään omaa työtään ja yhteistä laadunhallintajärjestelmäämme. Toimintaamme ohjaavat laatu ja jatkuva kehitys sekä toiminnan taloudellinen kannattavuus ja kasvu. 

Virhe