KESKUS­LABORATORIO­PALVELUT ORGANISAATIOILLE

SYNLAB Suomen keskuslaboratorio sijaitsee Helsingin Kivihaassa. SYNLABin keskuslaboratoriopalveluita käyttävät yksityisen ja julkisen sektorin terveydenhuollon toimijat, kuten yksityiset lääkärikeskukset ja sairaanhoitopiirit sekä perusterveydenhuolto. Tarjoamme luotettavaa ja korkealaatuista analytiikkaa myös teollisuus-, tutkimus- ja valvonta-asiakkaillemme. Tarjoamme kaikkia keskuslaboratoriopalveluitamme myös kansainvälisesti.

Työkalut ja materiaalit laboratorioalan ammattilaisille:

Tilaa keskuslaboratorion asiakastiedote

Voit tilata SYNLABin asiakastiedotteet suoraan sähköpostiisi. Linkki johtaa tilauslomakkeelle.

Keskuslaboratoriomme ovat akkreditoituja

Yksityisiä ja julkisia asiakasyrityksiä palvelevat keskuslaboratoriomme ovat osoittaneet pätevyytensä paikallisesti Suomessa, Finnish accreditation service (FINAS) ja Virossa, Eesti Akkrediteerimiskeskus (EAK). Akkreditointitoiminnassa noudatetaan maailmanlaajuisesti yhtenäisiä toimintatapoja ja vaatimuksia, ja siksi eri maiden akkreditointielinten myöntämät akkreditoinnit voidaan hyväksyä vastavuoroisesti. Helsingin keskuslaboratorio on FINAS:in akkreditoima standardin SFS-EN ISO 15189:2013 mukaisesti. Yksityiskohtainen T070 pätevyysalueen kuvaus löytyy FINAS-akkreditointipalvelun sivuilta. Tallinnan keskuslaboratorio on EAK:n akkreditoima standardin EVS-EN ISO 15189:2012 mukaisesti. Pätevyysalue M003 kokonaisuudessaan löytyy EAK:n sivuilta. Kliinisissä lääketutkimuksissa noudatamme GCP-periaatteita.


Keskuslaboratorioidemme pätevyysalueet ovat: 

Helsinki
Kliininen kemia
Hematologia
Kliininen mikrobiologia ja immunologia
Patologia 
Lääkeaine- ja huumausaineanalytiikka

Tallinna
Kliininen kemia
Hematologia
Immunohematologia
Patologia
Mikrobiologia
Molekyylidiagnostiikka
Genetiikka

SYNLAB Suomen laatupolitiikka

SYNLAB Suomi on nopea, edullinen ja ymmärrettävä laboratorio- ja kuvantamispalvelujen tarjoaja, joka keskittyy terveyden ja hyvinvoinnin analyysien ja palveluiden tuottamiseen terveydenhuollon toimintayksiköille ja kuluttaja-asiakkaille.  Tarjoamme luotettavaa ja korkealaatuista analytiikkaa myös teollisuus-, tutkimus- ja valvonta-asiakkaillemme.  

Suunnittelemme ja kehitämme järjestelmällisesti toimintamme laatua, potilasturvallisuutta ja palvelutuotantoamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, heidän tarpeensa sekä lääketieteelliset ja muut toiminnan edellyttämät vaatimukset huomioiden. Meille on tärkeää asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tyytyväisyys palveluumme ja haluamme olla johtava kumppani diagnostiikkapalveluissa Suomessa.  

SYNLAB Suomen laatupolitiikan tavoitteena on joustava asiakaspalvelu, korkeatasoinen diagnostiikka, toimintojen yhdenmukaisuus sekä menettelytapojen jatkuva parantaminen. Toimintajärjestelmämme noudattaa voimassa olevan kansainvälisen standardin ISO 9001 ja keskuslaboratorioprosessien osalta standardin SFS-EN-ISO 15189 vaatimuksia sekä kliinisissä lääketutkimuksissa GCP-periaatteita. Laatupolitiikan tavoitteen toteuttamiseksi toimintayksiköissä on riittävästi pätevää henkilökuntaa, tehokasta viestintää, nykyaikainen laitekanta ja toimintaan soveltuvat työtilat ja -olot sekä työprosessit, joita katselmoidaan säännöllisesti. Odotamme yhteistyötahoiltamme sitoutumista näiden tavoitteiden saavuttamiseen. 

Johtamisemme ohjaa SYNLAB Suomen työntekijöitä toimimaan arvojemme ja yritysvastuuperiaatteidemme mukaisesti. Tavoitteemme on innostunut ja hyvinvoiva henkilöstö, jossa jokainen työntekijä on oman työnsä aktiivinen ja korkean laadun tuottamiseen sitoutunut asiantuntija. Kannustamme kaikkia työntekijöitä kehittämään omaa työtään ja yhteistä laadunhallintajärjestelmäämme. Toimintaamme ohjaavat laatu ja jatkuva kehitys sekä toiminnan taloudellinen kannattavuus ja kasvu.