Tietopankki

Kalium on yksi elimistön tärkeimmistä veren suoloista (S-K)

Mitä kalium on?

Kalium on elimistölle tärkeä veren suola, joka osallistuu munuaisten, keskushermoston, sydämen sekä lihasten aineenvaihduntaan. Ihminen saa ravinnon mukana kaliumia, mutta ruoasta saatu kaliumin määrä ei vaikuta veren kaliumpitoisuuteen.

Elimistössä kalium esiintyy enimmäkseen solujen sisällä. Keho tarvitsee tasapainoisen kaliumpitoisuuden pystyäkseen suoriutumaan normaalista aineenvaihdunnasta.

Tärkein kaliumin säätelijä on munuainen, joka vaikuttaa joko vähentämällä tai lisäämällä kaliumin erittymistä virtsaan. Korkea tai matala kaliumpitoisuus johtuu häiriöstä tässä säätelyssä tai kaliumin menetyksestä muulla tavoin. Lisäksi kaliumia voi siirtyä häiriötilassa tavallista enemmän solujen sisältä solujen ulkopuolelle.

Kaliumin eritykseen munuaisista vaikuttavat veren happo-emästasapaino, munuaisten toiminta ja eräät hormonit (kortisoli ja aldosteroni). Kaliumin siirtymiseen solujen sisältä solujen ulkopuolelle vaikuttavat solujen sisäinen pH sekä eräät hormonit (insuliini ja ketakoliamiini).

Milloin kaliumarvo kannattaa mitata?

Veren kaliumpitoisuus mitataan usein osana rutiininomaista terveystarkastusta ja elimistön neste- sekä suola- ja happo-emästasapainoa. Yleisimmin kalium mitataan tutkittaessa erilaisten sydämen, verisuonten ja munuaisten sairauksien tilannetta yhdessä natriumin ja kreatiniinin kanssa.

Kaliumin pitoisuus veressä voi häiriintyä erilaisista syistä. Kaliumin arvon voi mittauttaa esimerkiksi seuraavien tilanteiden yhteydessä:

 • Oksentelu
 • Ripuli
 • Lihasvoimattomuus
 • Sydämen rytmihäiriö
 • Väsymys
 • Syömishäiriöt
 • Kaliumin korvaushoito
 • Nesteenpoistolääkityksen seurannan yhteydessä

Mitä kaliumtutkimus mittaa?

Valtaosa elimistön kaliumista on solujen sisällä ja vain pieni osa siitä on vapaana veressä. Elimistö säätelee veren kaliumin pitoisuutta tarkasti. Kaliumtutkimus kertoo kehon nestetasapainosta. Lisätutkimuksilla voidaan selvittää mikä vaikuttaa kaliumin liian alhaiseen tai suureen määrään.

Miten pääsen tutkimukseen?

Pääset kaliumtutkimukseen myös ilman lääkärin lähetettä kaikissa SYNLABin laboratoriotoimipisteissä. Voit ostaa tutkimuksen yksittäisenä testinä tai osana seuraavaa SYNLABin laboratoriopakettia:

Sydänpaketti

Varaa aika kaliumtutkimukseen tästä tai soita asiakaspalveluumme 010 326 3260. Tutkimuksen hinnan voit tarkistaa tästä.

Mitä minun tulee tietää ennen näytteenottoa ja milloin saan vastauksen?

Ennen näytteenottoa ei tarvitse paastota. Näyte voidaan ottaa mihin aikaan päivästä tahansa. Tutkimus valmistuu 1-2 arkipäivän kuluessa. Valmiin vastauksen näet SYNLABin verkkosivuilta Terveyskansiosta.

Miten tulkitsen kaliumtutkimuksen tulosta?

Normaalisti tutkimuksen tulos on seuraava: 

Viitearvo:

S -K: 3,6 – 5,0 mmol/l

P -K: 3,5 – 4,8 mmol/l

Mistä kohonnut kaliumarvo voi johtua?

Kaliumin liian suurta pitoisuutta sanotaan hyperkalemiaksi (hyper kr yli). Hyperkalemian yleisin aiheuttaja on munuaisten vajaatoiminta, jossa kaliumin erittyminen virtsaan vähenee jolloin sen pitoisuus veressä suurenee.

Lisäksi seuraavat tilanteet aiheuttavat liian suuria kaliumarvoja:

 • Jotkut lääkkeet (esim. osa verenpaine- ja sydänlääkkeistä)
 • Lisämunuaisten puutteellisen hormonituotannon (aldosteroni) yhteydessä
 • Diabeettinen ketoasidoosi eli insuliinin puutteesta johtuva happotila elimistössä
 • Verikokeen näytteenoton yhteydessä aiheutunut hemolyysi eli punasolujen hajoaminen
 • Nesteenpoistolääkkeet (voivat nostaa tai laskea kaliumarvoa)

Mistä alentunut kaliumarvo voi johtua?

Kaliumin matalia arvoja voidaan todeta seuraavissa tilanteissa:

 • Oksentelu
 • Voimakas hikoilu
 • Ripuli ja ulostuslääkkeiden käyttö
 • Vaikea aliravitsemus
 • Lisämunuaisen kuoren tuottaessa liikaa hormoneja (aldosteroni ja kortisoli)

Tyypilliset lisätutkimukset ovat:

Natrium

Kreatiniini

Insuliini (S-Insu)

Kortisoli tasapainottelee verensokerin riittävän saannin elimistön käyttöön (2129 S-Korsol)

Aldosteroni (P-Aldos)

Virtsasta katekoliamiinit (dU-Adr, dU-HVA, dU-MOMA , dU-MTA, dU-Noradr, dU-Dopam)

Lähteet:

SYNLAB Tutkimusluettelo: Kalium (2001 S-K, 1999 P-K) https://www.yml.fi/tuotekuvaus_show.php?tuotenro=207

Terveyskirjasto: Kalium (P-K) https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=snk03062&p_hakusana=kalium

Terveyskirjasto: Hypokalemia (alhainen veren kalium) https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00857&p_hakusana=kalium

Terveyskirjasto: Hyperkalemia (kohonnut veren kalium) https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00855&p_hakusana=kalium