LABORATORIO­­PAKETIT

Paketin normaalihinta on 168 €, kun hintaan lisätään palvelumaksu 19,50 €. Kun muistioireet pitkittyvät tai pahentuvat, on tärkeää selvittää niiden syy. 

Muistipaketti sisältää valikoiman verikokeita, joilla selvitetään, ovatko kehon muistin toimintaan vaikuttavat asiat tasapainossa. Muistioireita voivat aiheuttaa mm. aineenvaihduntahäiriöt ja yleissairaudet, kuten kilpirauhasen vajaatoiminta tai B12-vitamiinin puutos. 

Muistiongelmien toteamisen tukena ja niiden vaikeusasteen kartoittamisessa lääkärit käyttävät laboratorio- ja kuvantamisen tutkimusten lisäksi monenlaisia testejä. Niihin kuuluvat muistia kartoittavat kyselytutkimukset (MMSE ja CERAD), masennustestit ja neuropsykologiset testit.

Muistiongelmat eivät aina ole merkki muistisairaudesta 

Muistioireissa ei aina ei ole kyse etenevästä muistisairaudesta. Niiden taustalla voi olla myös hoidettavia tai ohimeneviä syitä, joihin tarttuessa muistikin taas toimii. Tilapäisiä muistiongelmia voivat aiheuttaa esimerkiksi kiire, stressi, väsymys tai masennus. 

Pysyvät muistiongelmat voivat johtua muistisairaudesta, johon sairastuu Suomessa joka vuosi noin 14 500 henkilöä. Muistisairaudet ovat kansantauteja siinä missä sydän- ja verisuonisairaudetkin. Ne ovat yleisempiä iäkkäillä ihmisillä. Mitä varhaisemmassa vaiheessa sairaus havaitaan, sitä parempia hoitotulokset ja kuntoutuksen mahdollisuudet ovat.  

Muistisairauksien ilmaantumista voidaan todennäköisesti ehkäistä vaikuttamalla muistisairauksien tunnettuihin vaaratekijöihin, joita ovat muun muassa korkea verenpaine, ylipaino, korkea kolesteroli, diabetes, tupakointi, runsas alkoholin käyttö ja vähäinen liikunta. 

Muistioireita kartoittavat laboratoriotutkimukset 

Suomalaisessa, muistitutkimusyksiköiden asiantuntijaryhmän suosituksessa ehdotetaan tehtäväksi seuraavat laboratoriotutkimukset: verenkuva, verensokeri, lipidit, natrium, kalium, kalsium, kilpirauhasen, maksan ja munuaisen toimintakokeet, B12-vitamiini ja harkinnanvaraisesti kokonaiskolesteroli, lasko ja EKG. 

Muistipaketin sisältämät tutkimukset 

Paketti sisältää monia perustutkimuksia kuten verenkuvan, kolesteroliarvot sekä maksan, munuaisten ja kilpirauhasen toimintaa mittaavat tutkimukset. Lisäksi tutkitaan kalsium-, kalium- ja natrium-arvot sekä lasko (tulehdusarvo). 

Verensokeri mitataan glukoositutkimuksella. Tyypin 2 diabetesta sairastavilla on kohonnut riski muistihäiriöille. 

B12-vitamiinin aktiivinen muoto määritetään, koska sen puutostila ilmenee mm. muistin häiriöinä. B12-vitamiinin imeytyminen heikkenee mm. ikääntyneillä ja alkoholin suurkuluttajilla mahalaukun ongelmien vuoksi. Vegaanit tarvitsevat B12-vitamiinia ravintolisänä, koska sitä saa vain eläinperäisestä ravinnosta. 

Myös folaatin eli B9-vitamiinin puutos saattaa aiheuttaa muistihäiriöitä, sillä se vaikuttaa aivojen aineenvaihduntaan. Ihmisen elimistö ei pysty itse valmistamaan folaattia, joten se tulee saada ravinnosta. Folaattia saadaan mm. tummanvihreistä kasviksista, marjoista ja täysjyväviljasta. 

Maksan toimintaa mittaava GT-tutkimus kertoo alkoholin kulutuksesta. Alkoholin suuri kulutus on usein muistisairauden aiheuttaja ja nopeuttaa sairauden etenemistä. 

Sopivia lisätutkimuksia tapauskohtaisesti harkittuna:  

EKG erityisesti silloin, kun harkitaan AKE:n estäjä -lääkityksen aloitusta 

Pään magneettikuvaus lisätutkimuksena 

Myös pään ja aivojen kuvantaminen kuuluu muistisairauksien perusselvityksiin. Pään magneettikuvauksella on mahdollista erottaa vähäisetkin aivoverenkiertohäiriöiden aiheuttamat muutokset, ja Alzheimerin taudille tyypillinen aivojen sisemmän ohimolohkon ja hippokampuksen kutistuma näkyy magneettikuvauksessa TT-kuvausta tarkemmin ja usein jo taudin varhaisvaiheessa. Magneettikuvaus on TT:tä suositeltavampi tutkimus erityisesti taudin varhaisessa vaiheessa, ja tilanteissa, joissa pyritään erottamaan Alzheimerin tauti masennuksesta tai muista psykiatrisista häiriöistä. 

Muistipaketti sisältää 13 tutkimusta:

Perusverenkuva ja trombosyytit

Perusverenkuva eli PVK on tutkimus, jota voidaan käyttää eri tautien ja sairauksien toteamisessa ja seurannassa. PVK sisältää osatutkimuksina hemoglobiini pitoisuuden sekä verisolujen pitoisuuksien määritykset.

Paastoplasman glukoosi

Paastoplasman glukoosi eli paastosokeri tutkitaan diabetes eli sokeritautiepäillyissä.

Alaniiniaminotransferaasi

ALAT (alaniiniaminotransferaasi) on entsyymi, joka kertoo maksan terveydestä. ALAT-entsyymin vapautuessa verenkiertoon sen pitoisuus kasvaa etenkin solujen vaurioituessa, joten sen määrittämistä voidaan käyttää osana maksasoluvaurion ja maksatulehduksen selvittämisessä sekä toteamisessa.

Glomerulusten suodattamisnopeus

Glomerulusten suodattamisnopeus tarkoittaa munuaisten hiussuonikerästen suodatusnopeutta munuaisissa. Tutkimus sisältää myös kreatiniinin (S-Krea) mittauksen. Tutkimusta käytetään munuaisten kroonisen toiminnanvajauksen arvioinnissa. Munuaistoiminnan huononeminen ilmenee GFR:n laskuna.

Tyreotropiini

S-TSH eli tyreotropiini on aivolisäkkeen erittämä ja kilpirauhasta stimuloiva hormoni, joka piiskaa kilpirauhasta tuottamaan tyroksiinia. TSH:n määrittäminen soveltuu hypo- tai hypertyreoosi epäilyn toteamiseen.

fS-Lipidit

Lipidit ovat veressä olevia rasvoja ja rasvojen kaltaisia aineita. Tutkimuksella arvioidaan niiden määrää ja profiilia veressä. Lipidit ovat välttämättömiä elimistölle, mutta niiden liiallinen määrä voi altistaa sepelvaltimotaudille sekä lisätä riskiä sairastua sydän- ja aivoinfarktiin. fS-Lipidit tutkimuksessa paasto on suositeltavaa ja paaston noudattamatta jättäminen tulee huomioida triglyseridien viitearvoissa.

B12-vitamiini, aktiivinen

B12-vitamiinia saadaan eläinperäisistä ravinnosta kuten maksa-, liha- ja maitotuotteista. Tutkimus on ensisijainen erityisesti B12-vitamiinin puutetta epäiltäessä ja vitamiinihoidon tehon arvioimisessa.

Folaatti

Folaatti on toiselta nimeltään B9-vitamiini, joka varastoituu maksaan. B9-vitamiinia saa ravinnosta esimerkiksi syömällä tuoreita kasviksia ja marjoja. Folaattia tarvitaan mm. DNA eli nukleiinihappojen valmistamiseen ja aivojen aineenvaihduntaan.

Kalsium

Kalsium on tärkeä suola, jolla on monta tehtävää aineenvaihduntaan liittyvissä reaktioissa. Elimistö säätelee kalsiumtasoa tarkasti, koska esimerkiksi kalsiumin sopiva pitoisuus veressä on välttämätöntä lihas- ja hermosolujen normaalille toiminnalle.

Glutamyylitransferaasi

Suurin osa seerumissa olevasta glutamyylitransferaasista on lähtöisin maksasta, joten sen pitoisuuden mittaaminen toimii yleisenä merkkiaineena erilaisten maksasairauksien diagnostiikassa. Glutamyylitransferaasin pitoisuus voi nousta myös lihavuuden ja alkoholin suurkulutuksen seurauksista.

Kalium

Kaliumia on veren suola, jota tarvitaan lihaksiston ja hermoston normaaliin toimintaan. Sillä on myös aineenvaihdunnallisia tehtäviä esimerkiksi munuaisissa ja sydämessä.

Natrium

Natrium eli Na on elimistölle tärkeä suola, jolla on merkittävä rooli hermostomme toiminnassa ja etenkin nestetasapainon säätelyssä.

Lasko

Lasko-tutkimuksessa (B-La) mitataan punasolujen laskeutumisnopeutta. Lasko muuttuu elimistön tulehduksellisissa tiloissa, kun vereen ilmestyy proteiineja, jotka saavat punasolut liimautumaan toisiinsa. Lasko kohoaa hitaasti usean päivän kuluessa.

Muistipaketti – huomioi nämä:

  • Hintaan lisätään palvelumaksu.
  • Voit tilata Muistipaketin ilman lääkärin lähetettä.
  • Saat tulokset kolmen työpäivän kuluessa. 
  • Tutkimus vaatii paastoa, ja kilpirauhastutkimus TSH pitää ottaa klo 8–12.