LABORATORIO­­PAKETIT

Alkoholinkäytön seurantapaketti sisältää verinäytteestä otettavia laboratoriotutkimuksia, jotka arvioivat mm. maksan ja haiman terveyttä sekä mittaavat alkoholin kulutusta.

Tutkimuksia voidaan käyttää esimerkiksi lääkärin haastattelun tukena ja oman terveyden seurannassa. Arvojen seuraaminen myös kannustaa elintapojen muuttamiseen alkoholinkäyttöä vähentämällä.

Alkoholinkäyttöön liittyy monia terveysriskejä, ja ongelmakäyttö voi vaurioittaa lähes jokaista elintä. Haitat lisääntyvät suorassa suhteessa käyttömäärään.

Esimerkiksi seerumin glutamyylitransferaasi (S-GT), punasolujen keskitilavuus (täydellisen verenkuvan osatutkimus MCV) ja desialotransferriini (S-CDT) ovat tutkimuksia, joiden poikkeavan arvon yleisin syy on alkoholin ongelmakäyttö.

CDT:n lisäksi alkoholin suurkulutusta mittaa B-PEth-tutkimus. PEth-tutkimuksella voidaan arvioida, onko alkoholia käytetty, onko sen käyttö vielä kohtalaista tai onko kulutus jo riskitasolla.

Katso myös:

Maksa-arvojen tarkastuspaketti

Maksa-arvojen tutkimuspaketti laaja

Masennusoireiden tutkimuspaketti

Alkoholinkäytön seurantapaketti sisältää 8 tutkimuskokonaisuutta:

Täydellinen verenkuva

TVK eli täydellinen verenkuva kertoo yleiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen vaikuttavien verisolujen kunnosta, minkä selvittäminen on tärkeää eri tautitilojen, kuten anemian, yhteydessä.

Alaniiniaminotransferaasi

ALAT (alaniiniaminotransferaasi) on entsyymi, joka kertoo maksan terveydestä. ALAT-entsyymin vapautuessa verenkiertoon sen pitoisuus kasvaa etenkin solujen vaurioituessa, joten sen määrittämistä voidaan käyttää osana maksasoluvaurion ja maksatulehduksen selvittämisessä sekä toteamisessa.

Glutamyylitransferaasi

Suurin osa seerumissa olevasta glutamyylitransferaasista on lähtöisin maksasta, joten sen pitoisuuden mittaaminen toimii yleisenä merkkiaineena erilaisten maksasairauksien diagnostiikassa. Glutamyylitransferaasin pitoisuus voi nousta myös lihavuuden ja alkoholin suurkulutuksen seurauksista.

Alkalinen fosfataasi

AFOS (alkalinen fosfataasi) on entsyymi, jota esiintyy eniten maksassa sappiteitä ympäröivissä Kupfferin soluissa. AFOS- tutkimusta käytetään esimerkiksi maksasairauksien arviointiin sekä tutkimiseen. Mm. maksan kasvaimet ja sappitaudit nostavat AFOS-arvoa.

Bilirubiini

Bilirubiini eli Bil kertoo maksan ja sappiteiden terveydestä. Esimerkiksi maksan tulehdukset ja sappikivet aiheuttavat bilirubiiniarvojen nousemista.

Amylaasi

Haimasolut sekä sylkirauhaset tuottavat ohutsuoleen ruoansulatusentsyymiä nimeltään amylaasi (S-Amyl), Amylaasin tehtävänä on pilkkoa ravinnosta saatua tärkkelystä.

Desialotransferriini

Seerumin desialotransferriini on niukkahiilihydraattinen transferriini, joka tunnetaan parhaana merkkiaineena alkoholin liikakäytön tunnistamisessa.

Fosfatidyylietanoli

Fosfatidyylietanoli on poikkeava fosfolipidi, jota muodostuu elimistössä vain ja ainoastaan alkoholin käytön yhteydessä fosfolipaasi D:n vaikutuksesta. Jos alkoholia käytetään runsaasti ja säännöllisesti, käytön seurauksena verisolut rikastuvat PEth:lla. Yksittäinen alkoholin nauttimiskerta tai humalatila ei nosta verenkierron PEth-arvoja

Alkoholinkäytön seurantapaketti – huomioi nämä:

  • Hintaan lisätään palvelumaksu.
  • Voit tilata Alkoholinkäytön seurantapaketin ilman lääkärin lähetettä.
  • Saat tulokset 7-12 työpäivän kuluessa. 
  • Tutkimus ei vaadi paastoa.