Uutiset

Koronavirusnäyte otetaan tikulla nenänielusta ja tutkitaan geenimonistuslaitteella

Koronavirus SARS-CoV-2: testaaminen, jonka avulla selvitetään COVID-19 sairaus on monivaiheinen ja tarkka prosessi. SYNLABin lääketieteellisen johtajan Sohvi Hörkön mukaan tutkimuksen vastaus on potilaan tiedossa noin vuorokauden kuluessa näytteen ottamisesta. 

Koronavirusnäytteen tarpeen päättää lääkäri. Kun lääkäri pitää tutkimusta tarpeellisena, hän ohjaa potilaan tutkimukseen. Kaikkia tartunnan saaneita ei enää tutkita, jos oireet ovat lievät. Päivitetyt tiedot löytyvät THL:n verkkosivuilta.  

Näytteen ottaa laboratoriohoitaja nylontikulla potilaan nenänielusta. Koska virukset ovat sisällä soluissa, näytteeseen tarvitaan epiteelisoluja. Riittävää näytettä ei saa esimerkiksi limasta.  

Kun analyytikko on ottanut näytteen potilaalta, hän laittaa sen kuljetusputkeen. Putket tutkimushenkilöstö sulkee paketteihin, joiden päällä on erikseen maininta COVID-19. Siten varmistetaan, että paketin kuljettaja ja vastaanottaja käsittelevät pakettia ja sen sisältöä erityistoimenpitein.  

SYNLABin näyteputkipakkaukset kulkevat Suomesta laivalla Tallinnaan SYNLABin keskuslaboratorioon, jossa henkilöstö analysoi näytteet. Näytteet kulkevat Suomesta Viroon myös poikkeustilan aikana. 

Kun näyte on perillä laboratoriossa, näytteen ottaa vastaan vastaanottoyksikön henkilökunta. Henkilökunta varmistaa, ettei näyte ole vaurioitunut kuljetuksen aikana ja se pystytään analysoimaan luotettavasti. Käytännössä tarkistuksessa katsotaan läpi jokainen näyteputki tai -purkki joko näytetelineessä tai yksitellen ja varmistetaan, että näyte on sama kuin laboratoriolähetteessä lukee. 

Vastaanottoyksikkö tarkistaa myös, että näyte on tullut laboratorioon riittävän nopeasti ja sen voi analysoida luotettavasti. Jos näytteessä on ongelma, laboratorio on yhteydessä näytteenottoyksikköön ja pyytää potilaalta uuden näytteen. Koronaviruksen osalta näin ei ole kuitenkaan toistaiseksi tapahtunut ja muidenkin näytteiden kohdalla yleensäkin vain pieni osa, alle 0,02 prosenttia näytteistä joudutaan jättämään analysoimatta.  

Koronavirustesti on PCR-testi (polymerase chain reaction, polymeraasiketjureaktio) eli geenimonistustesti. PCR suoritetaan elävien solujen ulkopuolella laboratoriossa PCR-laitteella. PCR:n avulla mikrobit eli bakteerit, virukset, sienet tai alkueläimet löytyvät infektiopotilaiden näytteistä nopeasti.  

PCR-tekniikka tuli arkikäyttöön laboratorioihin 1980-luvulla yhdysvaltalaisen biokemistin Kary Mullisin ansiosta. Mullis sai työstään Nobelin kemianpalkinnon vuonna 1993. Myöhemmin PCR on ollut merkittävä menetelmä esimerkiksi SARS-koronaviruksen osoittamisessa. PCR-testejä käytetään erityisesti sellaisten taudinaiheuttajien osoittamiseen, joiden viljely laboratoriossa on hidasta, vaikeaa tai vaarallista. 

PCR:n avulla SYNLABin laboratorio monistaa koronavirusnäytteestä tiettyjä geenejä, jotka ovat ominaisia tälle virukselle.  

Jos tulos on positiivinen, kyse on koronavirustartunnasta. Potilaalle vastauksen kertoo lääkäri.  

”Tällaisesta tuloksesta laboratorio lähettää myös tartuntatauti-ilmoitusmenettelyn mukaisesti tiedon Suomeen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle THL:ään. Tulos valmistuu 4-6 tunnissa ja vasteaika on noin vuorokausi”, Hörkkö sanoo. 

Tällä hetkellä Tallinnan-laboratorio voi analysoida 500 Suomesta tulevaa koronavirusnäytettä vuorokaudessa. SYNLAB tekee jatkuvasti toimenpiteitä kapasiteetin kasvattamiseksi, koska testaustarve Suomessa on erittäin suuri. 

SYNLABin Viron keskuslaboratorioon on keskitetty laboratorioanalytiikkaa, joka palvelee useita toimipisteitä. Se on akkreditoitu kansainvälisten kriteerien mukaan ja sen laatua seurataan tarkasti. 

Laboratorioiden laadun seurannan ja varmistuksen keinoja ovat kansalliset ja kansainväliset laadunvalvontajärjestelmät sekä standardit. Suomessa yksityisen tai julkisen terveydenhuollon organisaatiot edellyttävät, että niille palveluita tuottava laboratorio on akkreditoitu kansainvälisen ISO-standardin mukaan. 

SYNLAB Suomi on suurin diagnostisten palveluiden yksityinen tarjoaja Suomessa. Se tarjoaa korkealaatuisia laboratorio- ja kuvantamispalveluja sisältäen magneetti-, röntgen-, ultraääni- ja mammografiatutkimukset noin 40 paikkakunnalla, muun muassa Helsingissä, Turussa, Tampereella, Oulussa ja Rovaniemellä. Asiakkaita ovat terveyspalveluyritykset, julkinen sektori sekä yritys ja vakuutusasiakkaat. Yksityisasiakkaat voivat ostaa laboratoriopalveluita myös ilman lähetettä. SYNLABissa on yli 300 työntekijää. Yhtiön keskuslaboratorio sijaitsee Helsingissä, Kivihaassa. SYNLAB Suomi on osa Euroopan suurinta laboratorioketjua SYNLAB Groupia, jolla on toimintoja 40 maassa, noin 20 000 työntekijää ja yli 500 laboratoriota. www.synlab.fi.