Uutiset

Farmakogeneettinen tutkimus kertoo perinnöllisten tekijöiden vaikutuksesta lääkehoitoon

Farmakogeneettisen tutkimuksen avulla voidaan mm. välttää lääkeaineiden haitat ja löytää syy heikkoon lääkevasteeseen. Farmakogenetiikka tutkii perinnöllisten tekijöiden merkitystä lääkeaineiden vaikutuksiin ja turvallisuuteen.

SYNLABin farmakogeneettinen tutkimuspaketti analysoi 118 mutaatiota 29 eri geenissä. Tutkimuksen pohjalta pystytään arvioimaan lähes sadan lääkeaineen soveltuvuus potilaalle. Sitalopraami, venlafaksiini, kodeiini, yhdistelmäehkäisyvalmisteet, simvastatiini ja klopidogreeli ovat esimerkkejä yleisistä lääkeaineista, joiden sopivuudesta tutkimuspaketti antaa tietoa.

Tutkimuksen vastauksena tulee selkeä raportti, jossa lääkekohtaisesti kerrotaan, miten farmakogenetiikka vaikuttaa potilaan kohdalla lääkkeiden valintaan ja annosteluun.

Tutkimuksen vastausaika on lyhentynyt aiemmasta 30 arkipäivästä 21 arkipäivään. Veren lisäksi tutkimus on saatavissa nyt myös limakalvonäytteestä.

Tarkemmat tiedot farmakogeneettisestä laajasta testipaneelista löydät ammattilaisen laboratoriokäsikirjasta.

Lue farmakogeneetiikasta depression hoidossa täältä.
Lancetissa julkaistuun farmakogenetiikkaa käsittelevään artikkeliin pääset tästä.