Tietosuojaseloste

SYNLAB ja tietosuoja

Olemme sitoutuneet yksityisyytesi suojaamiseen ja kunnioittamiseen. Tällä sivulla kerromme yleisesti SYNLAB Suomi Oy:n (”SYNLAB”) henkilötietojen käsittelystä. Henkilötietojesi käsittelystä kerrotaan lisäksi palveluiden käyttämisen yhteydessä ja erityisesti tilanteissa, joissa rekisteröidyt ensimmäisen kerran. Tältä sivustolta saat yleistä tietoa ja löydät kuvauksia. Tarvittaessa SYNLAB päivittää sivua ja ilmoittaa siitä rekisteröidylle.  

Kun käytät terveydenhuollon palvelujamme, tietojasi käsitellään erityisen luottamuksellisesti. Terveydenhuollon palveluissa käsiteltävistä tiedoista voit lukea täältä: 

Kun käytät SYNLABin verkkopalveluita, joiden tarkoitus on helpottaa asiointiasi SYNLABissa, (esim. Asiakkaan Terveyskansio, LOUNA Lab ja Testaakotona.fi), saat tietoa henkilötietojesi käsittelystä palvelun yhteydessä. Palveluiden käyttö voi edellyttää käyttöehtojen hyväksyntää. Palveluissa voi antaa suostumuksia tiettyihin käyttötarkoituksiin kuten sähköiseen markkinointiin.  

Kun asioit verkkopalvelussamme, joka hyödyntää kolmannen osapuolen palveluja (kuten tunnistautuminen tai maksun välittäminen), kyseinen palveluntarjoaja informoi sinua henkilötietojen käsittelystä omassa palvelussaan. 

Kun asioit tai liikut toimipisteissämme tai muissa toimitiloissanne, henkilötietojesi käsittelyysi liittyvät turvallisuussyyt, joista kerrotaan erillisellä informoinnilla esim. kameravalvonta ja kulunvalvonta.  

Tällä sivustolla kerromme myös, miten käsittelemme tietojasi, kun olet meihin yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla. 

Rekisterinpitäjä

SYNLAB Suomi Oy (Y-tunnus 2674625-7), Kivihaantie 7, 00310 Helsinki
Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa: info@synlab.fi 
Tietosuojavastaavan yhteystiedot: tietosuojavastaava@synlab.fi 

1 TIETOLÄHTEET JA KERÄTYT HENKILÖTIEDOT 

SYNLABin henkilörekistereissä käsitellään henkilötietoja SYNLABIN palveluja käyttävistä kuluttaja-asiakkaista, verkkosivuilla vierailijoista, uutiskirjeen tilaajista, yritysasiakkaan tai potentiaalisen yritysasiakkaan ja kumppaneiden yhteyshenkilöistä, SYNLABiin töihin hakeutuvista henkilöistä sekä työntekijöistä.  

Keräämme henkilötietoja suoraan sinulta, kun  

 • täytät verkkosivuillamme olevia lomakkeita (tai muita lomakkeita, joita pyydämme sinua täyttämään), joissa kysytään henkilökohtaisia tietoja 
 • olet meihin yhteydessä puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai muulla tavoin  
 • annat meille käyntikortin (tai vastaavan) 
 • käytät verkkopalvelujamme 
 • ostat palveluitamme myyntikanaviemme kautta 
 • teet ajanvarauksen  

Keräämme henkilötietojasi myös, kun 

 • vierailet verkkosivustollamme 
 • vierailet toimitiloissamme 
 • olet yhteydessä asiakkaisiimme, toimittajiimme tai muihin liikekumppaneihimme.   

Käsiteltävät henkilötiedot palvelun vaatimalla tavalla 

 • Perustiedot (esim. nimi, syntymäaika, ammatti) 
 • Yhteystiedot (puhelinnumero, osoite, sähköposti) 
 • Tunnistamis- ja yksilöintitiedot (esim. henkilötunnus, asiakasnumero, käyttäjätunnus, rekisteröintinumero) 
 • Lähiomaisen, huoltajan tai puolesta-asioijan tiedot 
 • Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot (esim. käyttämäsi palvelu) 
 • Asiointiisi liittyvä tiedot (esim. sähköposti, kirje, puhelu)  
 • Potilastiedot (potilaan perustiedot, potilastapahtuman tiedot, diagnostiikkatutkimuksiin liittyvät tiedot) 
 • Terveydenhuollon ammattilaisten tiedot 
 • Työsuhteeseen liittyvät tiedot 
 • Liikesuhdetiedot (yhteytesi SYNLABiin, ammatillinen rooli, tausta ja kiinnostuksen kohteet).   
 • Kameravalvonnan tallentama materiaali 
 • Suostumukset, luvat ja kiellot 
 • Maksamiseen ja laskuttamiseen liittyvät tiedot 
 • Käyttäjähallinnan tiedot 

Tietoja, jotka verkkosivustomme ja muut järjestelmämme keräävät sinusta: 

 • Verkkoviestinnän välitystiedot (kuten puheluista, tekstiviesteistä, sähköpostiviesteistä, www-yhteyksistä ja vastaavista syntyvät lähettäjä-, vastaanottaja- ja aikatiedot). 
 • Lokitiedot (tietojärjestelmän muistiin automaattisesti kirjautuva tapahtumatieto) 
 • Verkkosivustomme voi myös ladata ns. evästeitä laitteeseesi, jotta sivut toimisivat oikein – lisätietoja evästeistä voit lukea evästekäytäntöä koskevasta kuvauksesta.  
 • Jos olet yhteydessä työntekijöihimme tai muuhun henkilöstöömme sähköpostitse, puhelimitse tai muulla sähköisellä tavalla, IT-järjestelmämme tallentavat tietoja kyseisistä keskusteluista, joskus myös niiden sisällön. 
 • Joissakin toimitiloissamme on kameravalvontajärjestelmä, joka saattaa turvallisuussyistä kuvata sinua tiloissa vieraillessasi. 

Muista lähteistä saamme tarvittaessa henkilötietojasi 

 • Jos kirjaudut palveluihimme vahvasti tunnistautumalla, voimme käyttää Digi- ja väestötietovirastosta varmistettuja henkilötietoja 
 • Jos meillä on liikesuhde edustamasi organisaation kanssa, kollegasi tai muut liiketuttavasi saattavat antaa meille sinusta tietoja, kuten yhteystietosi tai tietoja tehtävästäsi organisaatiossasi.  
 • Joskus keräämme tietoja kolmannen osapuolen tietopalvelujen toimittajilta tai julkisesti saatavilla olevista lähteistä rahanpesun estämiseksi, taustatarkistuksiin ja vastaaviin tarkoituksiin sekä liiketoimintaamme suojaamiseksi ja lainsäädännön asettamien velvoitteidemme täyttämiseksi.  
 • Yrityksen vastuuhenkilöitä tai nimenkirjoitusoikeuksia voimme tarkastaa Patentti- ja rekisterihallitukselta 
 • Voimme hyödyntää yleisiä markkinointi- ja kontaktirekistereitä 
 • Voimme varmistaa ammatinharjoittajan tietoja Verohallinnolta tai Valviralta 

Jos olemme saaneet tietoja muualta kuin sinulta itseltäsi, kerromme siitä sinulle asiaan sopivassa yhteydessä.  

2 MITEN KÄYTÄMME TIETOJASI 

Pyytäessämme sinua antamaan tietojasi kerromme sinulle, onko pyydettyjen tietojen antaminen välttämätöntä juridisten velvoitteiden täyttämiseksi vai onko se puhtaasti vapaaehtoista, jolloin tietojen antamisesta kieltäytymisestä ei ole seuraamuksia. Muuten voit olettaa, että tarvitsemme tiedot liiketoimintaamme tai velvoitteidemme täyttämiseksi (kuten alla on mainittu). Jos sinulle on epäselvää, miksi SYNLAB tarvitsee pyydettyjä tietoja, ota yhteyttä SYNLABin edustajaan, joka tietoja kysyy, tai ota meihin yhteyttä kohdan 6 mukaisesti. 

Voimme käyttää tietojasi seuraaviin tarkoituksiin vain tarpeellisissa määrin ja asianmukaisessa tarkoituksessa. Huolehdimme, että käsittely ei vahingoita sinua tai yksityisyyttäsi tavalla, joka kumoaisi laillisen oikeutuksemme kyseisten tarkoitusten täyttämiseen.  

2.1 Tehdyn sopimuksen perusteella 

Kun ostat palveluitamme verkkokaupoissamme, ostotapahtuma muodostaa asiakassuhteen sinun ja meidän välille. Käsittelemme tietojasi palveluiden tarjoamiseksi, palveluista laskuttamiseksi ja joissakin tilanteissa maksukyvyn tarkastamiseksi tai perintään liittyen.  

Tarvittaessa käytämme tietojasi viestintään ja yhteydenpitoon. Voimme käyttää henkilötietojasi (kuten yhteystietojasi) mahdollisessa häiriötilanteessa turvataksemme laadukkaan palvelusi. 

Käytämme henkilötietojasi tarpeen mukaan vastataksemme kysymyksiisi sekä palautteen keräämiseen ja valitusten, korvausvaatimusten ja muiden vastaavien tapauksien käsittelemiseen. Käsittelemiemme tietojen avulla parannamme palvelujen laatua ja kehitämme toimintaamme.  

Kun käytät järjestelmiämme, käytämme tietojasi käyttöehtojen mukaisten velvollisuuksiemme hoitamiseksi. 

Kun olet töissä meillä, tietojasi käsitellään työsuhteen hallinnoimiseksi.

2.2 Suostumuksesi perusteella 

Suostumukseen perustuvaa käsittelyä on työnhakijan tietojen käsittely rekrytointiprosessissa ja sähköiseen markkinointirekisteriin liittyminen. Suostumusten antamisesta ja perumisesta kerrotaan tarkemmin asiayhteydessä. 

Potilastietojen käsittelyyn liittyvistä suostumuksista kerrotaan potilasrekisterin tietosuojakäytännössä (ks. linkki sivun yläosassa).  

Markkinointisuostumuksista voit lukea tarkemmin erilliseltä sivulta: markkinointisuostumukset.

Evästekäytännöstä on kerrottu tämän sivun lopussa.

2.3 Lakisääteisten velvoitteiden perusteella 

Henkilötietojen käsittelyssä meitä velvoittaa erityisesti kansallinen terveydenhuollon lainsäädäntö sekä kirjanpitolaki. Lakisääteisiä henkilötietojen käsittelytarkoituksia ovat mm.  

 • Laskuttamiseen liittyvät velvoitteet 
 • Potilaan hoidon suunnittelu, järjestäminen, toteuttaminen ja seuranta 
 • Terveydenhuollon palveluista syntyvän tiedon säilyttäminen 
 • Tartuntatautilain velvoitteet terveydenhuollon palveluntuottajalle 
 • Tiedon käsittely hoidon laadun ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi 
 • Potilastietojen käsittelijöiden käytönhallinta ja -valvonta, väärinkäytösten ehkäisy, tietoturvan takaaminen ja tietojen korjaamisen mahdollistaminen 
 • Työsuhteen hallinnoinnin velvoitteet 
 • Tietojohtaminen (toisiolaki) 

2.4 Oikeutetun edun perusteella  

Oikeutettu etu henkilötietojen käsittelyssä voi tulla kysymykseen silloin, kun meillä on perusteltu oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja eikä se syrjäytä rekisteröidyn oikeuksia. Asiakasviestintää voimme kohdistaa tiedotusluonteisesti ostamiisi ja tilaamiisi palveluihin perustuen.

Joissakin tilanteissa meillä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja liiketoimintamme suojaamiseen ilkivallalta, petoksilta, rahanpesulta, tietojen luottamuksellisuuden rikkomiselta, verkkohyökkäyksiltä, teollisuus- ja tekijänoikeuksien alaisen aineiston varkauksilta sekä muilta liiketoimintaan liittyviltä ja talousrikoksilta. Henkilötietoja voimme myös käsitellä SYNLABin ja sen henkilöstön oikeuksien puolustaminen ja niihin liittyvien oikeusvaateiden laatimiseen.

Puhelunauhoitusten avulla voimme todentaa puhelimitse tapahtuneen asioinnin (taloudellisten ja muiden oikeuksien varmistaminen) sekä varmistaa laadukkaan ja asianmukaisen palvelun. Puheluiden tallentaminen on liitetty valtakunnallisen ajanvarauksen sekä ammattilaisneuvonnan puhelinnumeroon. 

Kumppaneiden tietoja meillä on oikeutettu etu käsitellä yhteydenpitoon ja tiedotteiden lähettämiseen. Voimme käsitellä lisäksi henkilötietoja digitaalisten palveluiden ja verkkosivujen toiminnallisuuksien varmistamiseksi (esim. välttämättömät evästeet) ja perustelluista syistä rekisterinpitäjän toiminnan suunnitteluun, seurantaan, raportointiin ja kehittämiseen. 

3. TIETOJESI VASTAANOTTAJAT, TIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA TIEDONSIIRTO EU/ETA ULKOPUOLELLE 

Henkilötietojasi käsitellään pääosin SYNLAB Suomessa, joissakin tapauksissa SYNLAB konsernissa (esim. työntekijät tai kumppanit) ja joitakin palveluja ostamme palveluntuottajiltamme. Huolehdimme siitä, että jokainen taho näistä käsittelee henkilötietoja vain niiden työtehtävien hoitamiseen, joissa se on välttämätöntä palveluiden tarjoamisen kannalta. Käsittelyä hallinnoidaan mm. tiedon käsittelyn suunnittelulla, sopimuksilla, henkilöstön ohjeistuksella ja pääsynhallinnalla. Käsittelijöitä koskee salassapito- ja vaitiolovelvoitteet.  

Potilastietoja luovutetaan vain voimassa olevan lainsäädännön edellytyksin.  

Viranomaisilla voi olla lakiin perustuva tiedonsaantioikeus rekisteristämme. 

Joissakin tilanteissa voimme pyytää suostumuksen tietojesi luovuttamiseen asiayhteydessä. Jos tietoja luovutetaan toiselle palveluntarjoajalle (esim. laskutus), siitä kerrotaan tarkemmin palvelun ohessa tietosuojaselosteessa ja/tai käyttöehdoissa esimerkiksi tilanteessa, kun siirryt toisen palveluntarjoajan sivulle.  

Tietojen siirtäminen käyttämillemme alihankkijoille ja palveluntuottajille, tapahtuu sopimusten puitteissa. 

Potilasrekisterin tietoja ja terveydenhuollon palveluiden käyttöön liittyviä tietoja emme aio siirtää EU/ETA-alueen ulkopuolelle.  

Joissakin tilanteissa tietojen siirtäminen voi pitää sisällään henkilötietojesi lähettämisen ulkomaille. Jos käytät palvelujamme Euroopan talousalueen tai Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, sinun on syytä huomata, että tämä voi tarkoittaa tiedonsiirtoa Euroopan talousalueen / Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolisiin maihin, joissa ei ole yhtä ankaraa tietosuojalainsäädäntöä.  

Silloin kun siirrämme henkilötietoja SYNLAB- konsernin muihin yrityksiin tai palveluntarjoajillemme, varmistamme, että järjestelyissä noudatetaan tiedonsiirtosopimuksia tai mekanismeja, joiden avulla pyritään varmistamaan, että henkilötietosi on suojattu (tarvittaessa Euroopan komission tähän tarkoitukseen hyväksymin ehdoin). 

4 TIETOJESI SÄILYTTÄMINEN JA SUOJAAMINEN 

Henkilötietojasi säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeellista sopimussuhteen, lainsäädännöllisten velvoitteiden noudattamiseksi tai mahdollisten oikeusvaateiden laatimiseksi tai niiltä puolustautumiseksi. Säilytysajat määritellään käyttötarkoituksiin perustuen. Voit saada säilytysajoista lisätietoa palvelun liittyvän informoinnin yhteydessä. Terveydenhuollon palveluiden tietojen säilyttäminen perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön, josta voit lukea Potilasrekisterin tietosuojakäytännöstä.  

Tietoturvatoimenpiteillä ehkäistään asiatonta ja luvatonta henkilötietojen käsittelyä sekä henkilötietojen tuhoutumista, katoamista tai vahingossa tai luvattomasti tapahtuvaa muuttamista. Suojaamme henkilötietojasi erilaisilla teknisillä ja organisatorisilla keinoilla ja suojauksen tasoa arvioidaan jatkuvasti. Suojauksen keinoja ovat mm. palomuurit, teknisen ympäristön valvonta, henkilöstön osaamisen jatkuva ylläpito, tietojen käsittelyn suunnittelu, ohjaaminen ja seuranta, pääsynhallinta, käyttöoikeuksien hallinta ja käytön valvonta, auditointi, kumppaniemme valinta, henkilötietojen käsittelystä sopiminen kumppaniemme kanssa, roolien ja vastuiden määrittely, prosessipoikkeamiin ja palautteisiin välitön reagointi, korjaavien toimien suorittaminen ja mittareiden seuraaminen. 

5. OIKEUTESI REKISTERÖITYNÄ  

Sinulla on tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus tarkistaa tai pyytää oikaisemaan sinua koskevia henkilötietoja ja käyttää joitakin muita oikeuksia tietoihisi, joiden osalta olemme rekisterinpitäjä.  Tuottaessamme palvelua toiselle terveydenhuollon palveluntarjoajalle, sinun tulee pyytää oikeuksiasi palveluntarjoajalta, johon sinulla on hoitosuhde.  

Voit myös vastustaa tietojesi käsittelyä silloin, kun käsittely koskee oikeutettua etua tai suoramarkkinointia. Palveluissamme annetun suostumuksen voit peruttaa milloin tahansa kertomalla siitä meille. Tämän jälkeen emme käsittele enää tietojasi suostumuksen mukaiseen tarkoitukseen. Meillä voi kuitenkin olla edelleen lakiin perustuva säilytysvelvoitteita tietojesi tai antamiesi suostumuksien tallentamiseen. 

Joissakin tapauksissa voit vaatia tietosi poistettavaksi. Tietojasi ei voi poistaa, jos meillä on lainsäädännöllisiä velvoitteita niiden säilyttämiseksi (ks. potilasrekisterin tietosuojakäytäntö). Poistamme tietosi, jos niille ei ole käyttötarkoitusta. Erityisistä syistä johtuen voit myös pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. 

Huomaathan, että edellä mainittujen oikeuksien toteuttamiseksi meidän tulee saada riittävät tiedot asioinnistasi kanssamme ja varmistaa henkilöllisyytesi riittävällä tavalla. Oikeuksiesi pyytäminen on mahdollista sähköisellä lomakkeella. Katso lisätietoja ja ohjausta täältä.

Jos haluat käyttää jotakin edellä mainittuja oikeuksiasi, ota meihin yhteyttä jäljempänä kohdassa 6 (Yhteydenotot) mainitulla tavalla, jolloin saat tilanteen mukaisen ohjauksen.   

Sinulla on myös oikeus valittaa henkilötietojesi käsittelystä kansalliselle viranomaiselle. Suomessa viranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto. Lue lisää www.tietosuoja.fi 

6. YHTEYDENOTOT 

Otamme mielellämme vastaan tätä tietosuojalausuntoa ja henkilötietojen käsittelyä koskevia kysymyksiä, kommentteja ja pyyntöjä. Ota yhteyttä paikalliseen tietosuojavastaavaamme.

sähköpostitse: tietosuojavastaava@synlab.fi 
postitse: Kivihaantie 7, 00310 Helsinki / Finland 
puhelimitse: +358 50 536 0414   

7. MAHDOLLISET MUUTOKSET 

Tähän tietosuojalausuntoon myöhemmin mahdollisesti tehtävät muutokset julkaistaan yhtiön verkkosivustolla www.synlab.fi. 

Muista tarkistaa mahdolliset muutokset säännöllisesti.  

Tietosuojainformointiin tehdyt päivitykset 

Täydennetty markkinointiin liittyvää informointia / 16.1.2023
Lisätty tietojohtaminen lakisääteisiin oikeuksiin / 16.1.2023
Täydennetty evästeisiin liittyvää informointia / 16.1.2023
Informoinnin kieliversioiden julkaisu (ruotsi, englanti) / 6.6.2022
Täydennetty ja selvennetty käsiteltäviä henkilötietoja, käyttötarkoituksiin liittyviä oikeutusperusteita ja tietojen käsittelytapojen kuvaamista / 17.1.2022
Tietosuojavastaavan yhteystiedot /17.1.2022

SYNLAB EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

Haluamme varmistaa, että vierailusi verkkosivustollamme on miellyttävä ja sujuva. Siksi sivustomme tallentaa tietokoneellesi ns. evästeitä, joiden avulla keräämme tietoja sivuston käytöstäsi.

1.1. MITÄ OVAT EVÄSTEET?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka ladataan laitteellesi, kun vierailet verkkosivustolla. Evästeet lähetetään takaisin alkuperäiselle sivustolle tai toiselle samaa evästettä käyttävälle sivustolle, aina kun vierailet siellä tämän jälkeen. Evästeiden avulla järjestelmämme tunnistavat käyttäjän laitteen ja tarjoavat mahdolliset esiasetukset välittömästi käyttöön. Heti kun käyttäjä siirtyy alustalle, kyseisen käyttäjän tietokoneen kiintolevylle lähetetään eväste.

1.2. MIKSI EVÄSTEITÄ KÄYTETÄÄN?

Evästeitä käytetään seuraavista syistä:

 • Niiden avulla verkkosivusto tunnistaa käyttäjän laitteen ja kohdentaa näytettävän sisällön käyttäjän kiinnostuksen mukaisesti.
 • Ne auttavat kehittämään sivustoa ja tarjoamaan parempaa ja paremmin tarpeittesi mukaan räätälöityä palvelua.
 • Niiden avulla tunnistamme laitteesi, kun palaat sivustollemme.
 • Ne tallentavat tietoja siitä, mitä useimmin teet sivustollamme, minkä ansiosta voimme räätälöidä sivustoa yksilöllisten tarpeittesi mukaiseksi. Silloin kun se on sallittua, voimme esimerkiksi näyttää oman kiinnostuksesi mukaan kohdennettuja mainoksia tai nopeuttaa kyselyjesi käsittelyä.

Käyttämällä sivustoamme hyväksyt, että saamme tallentaa laitteellesi alla mainitun kaltaisia evästeitä ja käyttää kyseisiä tietoja tämän evästekäytännön mukaisesti, ellet ole kieltänyt niitä selainasetuksissasi. Lisätietoja evästeistä on esimerkiksi osoitteissa: www.allaboutcookies.org ja www.youronlinechoices.eu

1.3. EVÄSTETYYPIT

Evästeitä on kahta päätyyppiä: ensimmäisen osapuolen evästeet ja kolmannen osapuolen evästeet. Ensimmäisen osapuolen evästeet ovat verkkosivuoperaattorisi suoraan tietokoneeseesi asettamia evästeitä joiden avulla tietokoneesi tunnistetaan, kun sillä vieraillaan sivustolla uudelleen, ja joiden avulla sivusto muistaa asetuksesi, kun selaat sitä. Käyttämämme evästeet ovat pääasiassa näitä. Kolmannen osapuolen evästeet ovat palveluntarjoajan verkkosivuoperaattorin puolesta asettamia evästeitä,  joiden avulla palveluntarjoaja tunnistaa tietokoneesi vieraillessasi muilla verkkosivustoilla. Kolmannen osapuolen evästeitä käytetään useimmiten verkkosivustojen kävijäseuranta- tai mainontatarkoituksiin.

1.4. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Seuraavissa taulukoissa on selitetty, millaisia evästeitä käytämme ja miksi.

Tämän taulukon evästeitä on verkkosivuilla, Terveyskansion sisäänkirjautumissivulla sekä Terveyskansiossa.

Nimi Domain Kuvaus Lisätiedot
PHPSESSID sivuston host PHP session ID
__cfduid .addtoany.com The __cfduid cookie is used to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. Add to Any -lisäosan Cloudflare-tunniste
__utma .static.addtoany.com Used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utma cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics. Add to Any -lisäosan Google Analytics -tunniste
cookie_notice_accepted sivuston host Has user accepted the cookie notice Cookie Notice -lisäosan eväste evästeilmoituksen esittämiselle vain jos sitä ei ole jo hyväksytty

Seuraavat evästeet sijaitsevat Terveyskansion sisäänkirjautumissivulla sekä Terveyskansiossa:

Evästeen nimi Käyttötarkoitus Vanhenee
ASP:NET_SessionId (.NET) Tätä evästettä käyttää teknologia (Microsoft ASP.NET), jonka tarkoituksena on mahdollistaa sivustolla olevan verkkosovelluksen toiminta. Toinen mahdollinen evästeen hyödyntäjä on sivuston toimintaan vaadittava OutSystems (Java) –teknologia. Istunnon päätteeksi 
osVisitor Kun loppukäyttäjä tulee ensimmäisen kerran sivustolle, hänestä tallennetaan uniikki tunniste evästehallintaan.   
OutSystems-alusta ei assosioi tunnistetta verkkosovelluksen varsinaiseen käyttäjätunnukseen. 
Ei vanhene
osVisit Aina kun sivustolle tulee loppukäyttäjä, johon liittyvää evästettä ei vielä löydy, eväste luodaan ja siihen tallennetaan loppukäyttäjää koskeva uniikki tunniste. Tämä eväste vanhenee 30 minuutin jälkeen eli jos käyttäjä palaa sivustolle 30 minuutin vanhenemisajan umpeuduttua, hänelle luodaan uusi uniikki tunniste.  
OutSystems-alusta ei assosioi tunnistetta verkkosovelluksen varsinaiseen käyttäjätunnukseen. 
30 min
pageLoadedFromBrowserCache Jotkin verkkosovelluksen osat saattavat käyttää tätä evästettä parantaakseen sivuston käyttäjäkokemusta. Evästeen tehtävänä on varmistaa verkkosovelluksen miellyttävä toiminta, kun loppukäyttäjä käyttää sivustolla liikkumiseen internetselaimensa ”Takaisin”-näppäintä. Istunnon päätteeksi
DEVICE_ORIENTATION Käytetään mobiililaitteen orientaation tallentamiseen, jotta OutSystems sallii toiminnon GetDeviceOrientation toteuttamisen.  
OutSystems-alusta ei assosioi tunnistetta verkkosovelluksen varsinaiseen käyttäjätunnukseen. 
360 päivää 
DEVICES_TYPE Käytetään mobiililaitteen tyypin tallentamiseen, jotta OutSystems voi mukauttaa käyttöliittymän sen tyypin mukaan. OutSystems-alusta ei assosioi tunnistetta verkkosovelluksen varsinaiseen käyttäjätunnukseen.  360 päivää 
DEVICE_BROWSER Käytetään selaimen tallentamiseen, jotta OutSystems käyttöliittymä voi toteuttaa toiminnon GetBrowser.  
OutSystems-alusta ei assosioi tunnistetta verkkosovelluksen varsinaiseen käyttäjätunnukseen. 
360 päivää 
DEVICE_OS Käytetään laitteen käyttöjärjestelmän tallentamiseen, jotta OutSystems käyttöliittymä voi toteuttaa toiminnon GetOS. OutSystems-alusta ei assosioi tunnistetta verkkosovelluksen varsinaiseen käyttäjätunnukseen.  360 päivää 
RT Käytetään latausajan laskemiseen; kerätty LifeTime Analyticsin kautta.  
OutSystems-alusta ei assosioi tunnistetta verkkosovelluksen varsinaiseen käyttäjätunnukseen. 
10 min
<web screen name>:<generated id>: <initial tab> Jotkin verkkosovelluksen osat saattavat käyttää tätä evästettä varmistaakseen sivustolla olevien alasivujen selauksen miellyttävän käyttökokemuksen Istunnon päätteeksi 
<User Provider Name> Evästettä käytetään sisäänkirjautumisen tietojen hallintaan verkkosovelluksessa. 10 päivää 
<User Provider Name>.sid Evästettä käytetään loppukäyttäjän istunnon hallintaan verkkosovelluksessa. Istunnon päätteeksi 
OutSystems-alustan ulkopuolinen eväste: 
CookiesNoteShown Tätä evästettä käytetään evästenotifikaation hallintaan niin että tiettyä loppukäyttäjää pyydetään hyväksymään evästekäytäntö vain kertaalleen. 5 vuotta 

Evästeitä voidaan käyttää asiakasprofilointiin ja markkinointitarkoituksiin markkinoinnin kohdentamiseksi ja palveluun liittyviä kyselyitä voimme lähettää palveluidemme kehittämiseksi.  

SYNLAB ei määrää kolmannen osapuolen evästeiden julkaisemisesta. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästekäytännöistä on kyseisten osapuolten verkkosivustoilla. Jos et halua käyttää evästeitä, voit kieltää niiden tallentamisen selainasetuksissasi. Jos haluat hyväksyä ainoastaan omat evästeemme, mutta et palveluntarjoajiemme ja kumppaniemme evästeitä, valitse ”estä kolmannen osapuolen evästeet” (tai vastaava asetus selaimestasi).

1.5. GOOGLE  ANALYTICS -OHJELMAN KÄYTTÖ

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analytics -kävijäseurantapalvelua, jonka toimittajana on Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (”Google”).   Google Analytics käyttää myös evästeitä, tekstitiedostoja, jotka tallennetaan laitteellesi ja joiden avulla analysoidaan verkkosivuston käyttöäsi.   Evästeen verkkosivuston käytöstäsi keräämät tiedot lähetetään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne.   Mikäli IP-osoitteiden anonymisointi on aktivoitu tällä verkkosivustolla, Google kuitenkin katkaisee IP-osoitteesi Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden alueella. Vain     poikkeustapauksissa kokonainen IP-osoite välitetään Yhdysvalloissa sijaitsevalle Google-palvelimelle ja katkaistaan siellä. Google käyttää tätä tietoa puolestamme verkkosivuston käyttösi arvioimiseen, verkkosivun toimintaa koskevien raporttien koostamiseen sekä muihin verkkosivuston ja internetin käyttöön liittyviin palveluihin, joita se toimittaa  meille. IP-osoitetta, jonka Google Analytics lähettää selaimestasi, ei yhdistetä mihinkään muihin Googlen hallussa oleviin tietoihin. Voit estää evästeiden tallentamisen selaimesi asetuksissa. Ota kuitenkin huomioon, että tällöin et voi välttämättä hyödyntää täysin kaikkia verkkosivustomme toimintoja. Voit estää Googlea keräämästä ja käsittelemästä evästeen generoimia ja verkkosivuston käyttöösi liittyviä tietoja (kuten IP-osoitettasi) lataamalla ja asentamalla selaimeesi lisäosan seuraavasta linkistä: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

1.6. HOTJAR

Käytämme sivustollamme palautteen keräämiseen Hotjar-laajennusta. Laajennuksen avulla voimme seurata sivustomme käyttöä ja muodostaa sen pohjalta tilastoja. Laajennus tallentaa selaimesi evästeisiin tunnisteen, mutta sen perusteella sinua ei voida yksilöidä henkilökohtaisesti. Voit lukea lisätietoa Hotjarin tietosuojasta, GDPR-käytännöistä ja sen kautta kerätystä datasta täältä.

1.7. EVÄSTEASETUSTEN MUUTTAMINEN OMALLA LAITTEELLA

Kun vierailet SYNLABin verkkosivuilla ensimmäistä kertaa käyttämälläsi laitteella, saat näkyviin evästeisiin liittyvän kyselyn, jossa voit hyväksyä kaikki evästeet, estää kaikki evästeet tai tehdä haluamasi tasoiset asetukset. Jos hyväksyt evästeiden käytön, voimme käyttää evästetietoa markkinoinnin kohdentamisessa.

Useimpien selaimien asetuksissa voi hallita evästeitä jonkin verran (esimerkiksi ilmoitukset uusista evästeistä, evästeiden esto ja evästeiden poistaminen). Lisätietoja on osoitteessa www.allaboutcookies.org

1.8. APSIS ONE

Käytämme sivustollamme Apsis One markkinoinnin automaatioalustaa sähköpostimarkkinoinnin tukena.  

Apsis One -seurantaskripti kerää tietoja websivuilla vierailevien liikkeistä sivuilla. (millä sivulla vieraillut, onko täyttänyt uutiskirjeen tilauslomakkeen).  

Seuranta auttaa meitä tekemään asiakasta auttavaa sähköpostimarkkinointia sekä muuta markkinointia verkkosivuilla.   

Jos sivustoilla vieraileva on antanut suostumuksensa markkinointiin joko tilaamalla SYNLABin uutiskirjeen tai käyttänyt SYNLABin palveluja ja antanut siinä yhteydessä markkinointisuostumuksen, vierailutiedot voidaan yhdistää myös suostumuksen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Tiedot, joita Apsis Onen kautta voidaan tässä tapauksessa yhdistää profiiliin, voivat olla edellä mainittujen sivuvierailujen ja lomaketäytön lisäksi tietoja markkinointisähköpostien avaamisesta.