Tietosuojaseloste

SYNLAB ja tietosuoja

Tällä sivulla kerromme yleisesti SYNLAB Suomi Oy:n tietosuojakäytännöstä. SYNLAB Suomi Oy on sitoutunut yksityisyytesi suojaamiseen ja kunnioittamiseen. Tässä tietosuojalausunnossa kerrotaan, millä perusteilla käsittelemme henkilötietojasi, joita mahdollisesti keräämme vieraillessasi verkkosivustollamme tai toimitiloissamme tai ollessasi yhteydessä asiakkaisiimme, toimittajiimme tai muihin liikekumppaneihimme. Siksi pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojalausunnon huolellisesti.

Kuluttaja-asiakkaamme, voit lukea tarkemmin potilasrekisterin tietosuojakäytännöstä oheisesta linkistä.

1.1. MITÄ TIETOJA KERÄÄMME SINUSTA

Voimme kerätä ja käsitellä seuraavanlaisia sinua koskevia tietoja:   Tietoja, jotka annat meille itse: Tämä tarkoittaa tietoja, jotka annat meille seuraavin tavoin:

 • täyttämällä verkkosivuillamme olevia lomakkeita (tai muita lomakkeita, joita pyydämme sinua täyttämään), (ii)
 • antamalla meille käyntikortin (tai vastaavan) tai
 • olemalla meihin yhteydessä puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai muulla tavoin.

Nämä voivat sisältää esimerkiksi nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi sekä tietoa liikesuhteestasi SYNLABiin, ammatillisesta roolistasi, taustastasi ja kiinnostuksen kohteistasi.   Tietoja, jotka verkkosivustomme ja muut järjestelmämme keräävät sinusta:

 • Vieraillessasi verkkosivustollamme se kerää automaattisesti joitakin tietoja sinusta ja vierailustasi, kuten internetprotokollaosoitteen (IP-osoite), josta laitteesi on yhteydessä internetiin, sekä joitakin muita tietoja, kuten selaintyypin ja version sekä sivut, joilla vierailet sivustollamme.
 • Verkkosivustomme voi myös ladata ns. evästeitä laitteeseesi – lisätietoja tästä on alempana tällä sivulla.
 • Jos olet yhteydessä työntekijöihimme tai muuhun henkilöstöömme sähköpostitse, puhelimitse tai muulla sähköisellä tavalla, IT-järjestelmämme tallentavat tietoja kyseisistä keskusteluista, joskus myös niiden sisällön.
 • Joissakin toimitiloissamme on kameravalvontajärjestelmä, joka saattaa turvallisuussyistä kuvata sinua tiloissa vieraillessasi.

Muita tietoja: Saatamme kerätä tietoja myös muista lähteistä. Esimerkkejä: Jos meillä on liikesuhde edustamasi organisaation kanssa, kollegasi tai muut liiketuttavasi saattavat antaa meille sinusta tietoja, kuten yhteystietosi tai tietoja tehtävästäsi liikesuhteessa. Joskus keräämme tietoja kolmannen osapuolen tietopalvelujen toimittajilta tai julkisesti  saatavilla olevista lähteistä rahanpesun estämiseksi, taustatarkistuksiin ja vastaaviin tarkoituksiin sekä liiketoimintaamme suojaamiseksi ja lainsäädännön asettamien velvoitteidemme täyttämiseksi.

1.2. MITEN KÄYTÄMME TIETOJASI

Voimme käyttää tietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • verkkosivustomme, toimitilojemme ja muiden toimintamme harjoittamiseen liittyvien asioiden toimintaan, hallintaan ja kehittämiseen
 • lainsäädännön asettamien velvoitteidemme täyttämiseen sekä laillisten vaatimusten esittämiseen ja puolustamiseen
 • rahoitus- ja pankkijärjestelyjen yhteydessä
 • liiketoimintamme harjoittamiseen, johtamiseen, kehittämiseen ja edistämiseen – kuten markkinointitarkoituksiin – mikä koskee erityisesti liikesuhdetta (mahdollisesti) edustamaasi organisaatioon ja siihen liittyviä liiketoimia sekä
 • liiketoimintamme suojaamiseen petoksilta, rahanpesulta, tietojen luottamuksellisuuden rikkomiselta, verkkohyökkäyksiltä, teollisuus- ja tekijänoikeuksien alaisen aineiston varkauksilta sekä muilta liiketoimintaan liittyviltä ja talousrikoksilta.

Voimme toisinaan tarkastella järjestelmissämme olevia tietojasi – kuten sähköpostiesi sisältöä ja muita niihin liittyviä tietoja sekä muuta viestintääsi meidän kanssamme – edellä mainituissa velvoitteiden noudattamista koskevissa sekä liiketoiminnan suojaamistarkoituksissa. Näin voidaan tehdä esimerkiksi oikeudenkäynnin kannalta merkityksellisten  tietojen paljastamiseksi ja/tai sisäisen tai ulkoisen määräysten noudattamista koskevan tutkinnan tai  rikostutkinnan suorittamiseksi. Sikäli kun sovellettava lainsäädäntö sallii, tällainen tarkastelu suoritetaan kohtuutta ja suhteellisuutta noudattaen, ja sen on oltava asianmukaisen esimiestason hyväksymä. Tämä saattaa edellyttää tietojesi paljastamisen viranomaisille ja oikeusprosessin vastapuolelle kuten jäljempänä mainitaan. Tavanomaisessa liiketoiminnassa sähköpostejasi ja  muuta viestintääsi saattavat toisinaan käsitellä  myös muut kuin ne työntekijät, joille ne on osoitettu, esimerkiksi kun kyseinen työntekijä ei ole paikalla tai enää SYNLABin palveluksessa. Käsittelemme henkilötietojasi vain silloin, kun se on tarpeen voidaksemme täyttää edellä mainitut tarkoitukset, ja vain silloin kun olemme todenneet, että käsittely ei vahingoita sinua tai yksityisyyttäsi tavalla, joka kumoaisi laillisen oikeutuksemme kyseisten tarkoitusten täyttämiseen. Poikkeustapauksissa meillä voi olla lain mukainen velvollisuus paljastaa henkilötietosi tai käsitellä niitä muulla tavoin. Pyytäessämme sinua antamaan tietojasi kerromme sinulle, onko pyydettyjen tietojen antaminen välttämätöntä juridisten velvoitteiden täyttämiseksi vai onko  se puhtaasti vapaaehtoista, jolloin tietojen antamisesta kieltäytymisestä ei ole seuraamuksia. Muuten voit olettaa, että tarvitsemme tiedot liiketoimintaamme tai velvoitteidemme täyttämiseksi (kuten edellä on mainittu). Jos sinulle on epäselvää, miksi SYNLAB tarvitsee pyydettyjä tietoja, ota yhteyttä kyseiseen SYNLABin edustajaan, joka tietoja kysyy, tai ota meihin yhteyttä (tiedot jäljempänä) ja tiedustele asiaa.

1.3. TIETOJESI ANTAMINEN JA KANSAINVÄLINEN TIEDONSIIRTO

Saatuamme suostumuksesi tai silloin kun se on kohtuullisesti katsottuna välttämätöntä edellä mainituista syistä, voimme antaa henkilötietojasi:

 • SYNLAB-konsernin muille yrityksille
 • kollegoillesi edustamassasi organisaatiossa
 • palveluntarjoajille, jotka isännöivät verkkosivustoamme tai muita IT-järjestelmiämme tai joilla muuten on tietojasi tai jotka käsittelevät niitä puolestamme (kuten lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset) tiukkojen salassapito- ja tietoturvaperiaatteiden mukaisesti
 • henkilölle, joka ottaa haltuunsa liiketoimintamme ja yhtiön omaisuuden  tai asianomaisen osan niistä, ja
 • poikkeustapauksissa:
  • toimivaltaiselle sääntely-, syyttäjä- tai muulle viranomaiselle tai oikeusprosessin vastapuolelle missä tahansa maassa tai millä tahansa alueella tai
  • kun sitä meiltä lain mukaan edellytetään.

Edellä esitetyssä kohdassa 0 mainittu tietojen antaminen voi pitää sisällään henkilötietojesi lähettämisen ulkomaille. Jos olet tekemisissä kanssamme Euroopan talousalueella (tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa sen erottua Euroopan talousalueesta), sinun on syytä huomata, että tämä voi tarkoittaa tiedonsiirtoa Euroopan talousalueen / Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolisiin maihin, joissa ei ole yhtä ankaraa tietosuojalainsäädäntöä. Silloin kun siirrämme henkilötietoja SYNLAB- konsernin muihin yrityksiin tai palveluntarjoajillemme, varmistamme, että järjestelyissä noudatetaan tiedonsiirtosopimuksia tai ‑mekanismeja, joiden avulla pyritään varmistamaan, että henkilötietosi on suojattu (tarvittaessa Euroopan komission tähän tarkoitukseen hyväksymin ehdoin).   Jos haluat tietää, onko kohdassa 0 mainitun laisia sopimuksia voimassa tai nähdä kopion niistä,  ota meihin yhteyttä (tiedot jäljempänä).

1.4. TIETOJESI SÄILYTTÄMINEN JA POISTAMINEN

Pyrimme huolehtimaan, että henkilötietosi ovat oikein ja ajan tasalla. Poistamme hallussamme olevat tietosi, kun emme enää tarvitse niitä. Säilytämme tietosi korkeintaan 20 vuotta] [sen jälkeen kun olemme viimeksi olleet yhteydessä kanssasi, minkä jälkeen tietosi poistetaan tai tehdään nimettömiksi. Ota meihin yhteyttä, jos haluat lisätietoja asiasta.   Ota huomioon, että säilytämme joitakin tietojasi myös siinä tapauksessa, että tiedämme, että et enää ole aiemmin edustamasi organisaation palveluksessa, jotta voimme ylläpitää suhdettamme sinuun, jos ja kun olemme jälleen yhteydessä edustaessasi eri organisaatiota.

1.5. OIKEUTESI

Sinulla voi olla tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus tarkistaa hallussamme olevat sinua koskevat henkilötiedot sekä joitakin muita tietoja. Voit myös vaatia mahdollisten virheellisten henkilötietojen korjaamista tai poistamista. Voit milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä henkilötietojasi suoramarkkinointiin, ja joissakin tapauksissa sinulla voi olla oikeus kieltää meitä käsittelemästä henkilötietojasi joko kokonaan tai osittain (ja vaatia ne poistettavaksi). Joissakin tapauksissa sinulla voi olla myös oikeus siirtää henkilötietosi itsellesi tai uudelle palveluntarjoajallesi. Jos haluat käyttää jotakin edellä mainittuja oikeuksiasi, ota meihin yhteyttä jäljempänä kohdassa 6 (Yhteydenotot) mainitulla tavalla.   Voit myös esittää valituksen siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, maasi tietosuojasta vastaavalle viranomaiselle (tarkempia tietoja löydät täältä).

1.6. YHTEYDENOTOT

Otamme mielellämme vastaan tätä tietosuojalausuntoa ja henkilötietojen käsittelyä koskevia kysymyksiä, kommentteja ja pyyntöjä. Ota yhteyttä paikalliseen tietosuojavastaavaamme Mirella Miettiseen [tietosuojavastaava@synlab.fi].

1.7. MAHDOLLISET MUUTOKSET

Tähän tietosuojalausuntoon myöhemmin mahdollisesti tehtävät muutokset julkaistaan yhtiön verkkosivustolla at www.synlab.fi, ja lausunnon voi pyytää myös ottamalla meihin yhteyttä:

Puhelimitse: +358 50 536 0414  Muista tarkistaa mahdolliset muutokset säännöllisesti. Päivitetty viimeksi: 24.3.2021.

SYNLAB EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

Haluamme varmistaa, että vierailusi verkkosivustollamme on miellyttävä ja sujuva. Siksi sivustomme tallentaa tietokoneellesi ns. evästeitä, joiden avulla keräämme tietoja sivuston käytöstäsi.

1.1. MITÄ OVAT EVÄSTEET?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka ladataan laitteellesi, kun vierailet verkkosivustolla. Evästeet lähetetään takaisin alkuperäiselle sivustolle tai toiselle samaa evästettä käyttävälle sivustolle, aina kun vierailet siellä tämän jälkeen. Evästeiden avulla järjestelmämme tunnistavat käyttäjän laitteen ja tarjoavat mahdolliset esiasetukset välittömästi käyttöön. Heti kun käyttäjä siirtyy alustalle, kyseisen käyttäjän tietokoneen kiintolevylle lähetetään eväste.

1.2. MIKSI EVÄSTEITÄ KÄYTETÄÄN?

Evästeitä käytetään seuraavista syistä:

 • Niiden avulla verkkosivusto tunnistaa käyttäjän laitteen ja kohdentaa näytettävän sisällön käyttäjän kiinnostuksen mukaisesti.
 • Ne auttavat kehittämään sivustoa ja tarjoamaan parempaa ja paremmin tarpeittesi mukaan räätälöityä palvelua.
 • Niiden avulla tunnistamme laitteesi, kun palaat sivustollemme.
 • Ne tallentavat tietoja siitä, mitä useimmin teet sivustollamme, minkä ansiosta voimme räätälöidä sivustoa yksilöllisten tarpeittesi mukaiseksi. Silloin kun se on sallittua, voimme esimerkiksi näyttää oman kiinnostuksesi mukaan kohdennettuja mainoksia tai nopeuttaa kyselyjesi käsittelyä.

Käyttämällä sivustoamme hyväksyt, että saamme tallentaa laitteellesi alla mainitun kaltaisia evästeitä ja käyttää kyseisiä tietoja tämän evästekäytännön mukaisesti, ellet ole kieltänyt niitä selainasetuksissasi. Lisätietoja evästeistä on esimerkiksi osoitteissa: www.allaboutcookies.org ja www.youronlinechoices.eu sekä www.google.co.uk/goodtoknow/data-on-the-web/cookies/.

1.3. EVÄSTETYYPIT

Evästeitä on kahta päätyyppiä: ensimmäisen osapuolen evästeet ja kolmannen osapuolen evästeet.   Ensimmäisen osapuolen evästeet ovat verkkosivuoperaattorisi suoraan tietokoneeseesi asettamia evästeitä joiden avulla tietokoneesi tunnistetaan, kun sillä vieraillaan sivustolla uudelleen, ja joiden avulla sivusto muistaa asetuksesi, kun selaat sitä. Käyttämämme evästeet ovat pääasiassa näitä. Kolmannen osapuolen evästeet ovat palveluntarjoajan verkkosivuoperaattorin puolesta asettamia evästeitä,  joiden avulla palveluntarjoaja tunnistaa tietokoneesi vieraillessasi muilla verkkosivustoilla. Kolmannen osapuolen evästeitä käytetään useimmiten verkkosivustojen kävijäseuranta- tai mainontatarkoituksiin.

1.4. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Tässä taulukossa on selitetty, millaisia evästeitä käytämme ja miksi:

Nimi Domain Kuvaus Lisätiedot
PHPSESSID sivuston host PHP session ID
__cfduid .addtoany.com The __cfduid cookie is used to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. Add to Any -lisäosan Cloudflare-tunniste
__utma .static.addtoany.com Used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utma cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics. Add to Any -lisäosan Google Analytics -tunniste
cookie_notice_accepted sivuston host Has user accepted the cookie notice Cookie Notice -lisäosan eväste evästeilmoituksen esittämiselle vain jos sitä ei ole jo hyväksytty

SYNLAB ei määrää kolmannen osapuolen evästeiden julkaisemisesta. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästekäytännöistä on kyseisten osapuolten verkkosivustoilla. Jos et halua käyttää evästeitä, voit kieltää niiden tallentamisen selainasetuksissasi. Jos haluat hyväksyä ainoastaan omat evästeemme, mutta et palveluntarjoajiemme ja kumppaniemme evästeitä, valitse ”estä kolmannen osapuolen evästeet” (tai vastaava asetus selaimestasi).

1.5. GOOGLE  ANALYTICS -OHJELMAN KÄYTTÖ

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analytics -kävijäseurantapalvelua, jonka toimittajana on Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (”Google”).   Google Analytics käyttää myös evästeitä, tekstitiedostoja, jotka tallennetaan laitteellesi ja joiden avulla analysoidaan verkkosivuston käyttöäsi.   Evästeen verkkosivuston käytöstäsi keräämät tiedot lähetetään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne.   Mikäli IP-osoitteiden anonymisointi on aktivoitu tällä verkkosivustolla, Google kuitenkin katkaisee IP-osoitteesi Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden alueella. Vain     poikkeustapauksissa kokonainen IP-osoite välitetään Yhdysvalloissa sijaitsevalle Google-palvelimelle ja katkaistaan siellä. Google käyttää tätä tietoa puolestamme verkkosivuston käyttösi arvioimiseen, verkkosivun toimintaa koskevien raporttien koostamiseen sekä muihin verkkosivuston ja internetin käyttöön liittyviin palveluihin, joita se toimittaa  meille. IP-osoitetta, jonka Google Analytics lähettää selaimestasi, ei yhdistetä mihinkään muihin Googlen hallussa oleviin tietoihin. Voit estää evästeiden tallentamisen selaimesi asetuksissa. Ota kuitenkin huomioon, että tällöin et voi välttämättä hyödyntää täysin kaikkia verkkosivustomme toimintoja. Voit estää Googlea keräämästä ja käsittelemästä evästeen generoimia ja verkkosivuston käyttöösi liittyviä tietoja (kuten IP-osoitettasi) lataamalla ja asentamalla selaimeesi lisäosan seuraavasta linkistä: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

1.6. HOTJAR

Käytämme sivustollamme palautteen keräämiseen Hotjar-laajennusta. Laajennuksen avulla voimme seurata sivustomme käyttöä ja muodostaa sen pohjalta tilastoja. Laajennus tallentaa selaimesi evästeisiin tunnisteen, mutta sen perusteella sinua ei voida yksilöidä henkilökohtaisesti. Voit lukea lisätietoa Hotjarin tietosuojasta, GDPR-käytännöistä ja sen kautta kerätystä datasta täältä.

1.7. EVÄSTEASETUSTEN MUUTTAMINEN

Useimpien selaimien asetuksissa voi hallita evästeitä jonkin verran (esimerkiksi ilmoitukset uusista evästeistä, evästeiden esto ja evästeiden poistaminen). Lisätietoja on osoitteessa www.allaboutcookies.org ja www.allaboutcookies.org.

Virhe