Tietopankki

Albumiinin ja kreatiniinin suhde

Albumiini (Alb) on verestä munuaisten kautta virtsaan erittyvää valkuaisainetta ja kreatiniini (Krea) kreatiinin aineenvaihdunnan tuote. Albumiinin ja kreatiniinin suhdetta voidaan mitata keskivirtsana annetusta aamuvirtsanäytteestä mikroalbuminurian eli munuaisvaurion selvittämiseksi esimerkiksi diabetesta sairastavilta henkilöiltä. Tutkimusta voidaan käyttää apuna myös varhaisen nefropatian eli munuaissairauden toteamisessa. Lievä albumiinivirtsaisuus voi antaa viitteitä munuaisvauriosta etenkin verenpaine- ja diabetespotilailla. Myös tilapäinen sairaus, kuten kuumeinen tulehdussairaus voi nostaa Alb:n ja Krea:n välistä suhdetta.

Viitearvot:
Miehet: alle 2.5 mg/mmol
Naiset: alle 3.5 mg/mmol

LÄHTEET:
SYNLAB Tutkimusluettelo: Albumiini ja kreatiniini suhde (4511 U –AlbKre)
Terveyskirjasto: Albumiinin ja kreatiniinin suhde, Valkuaista virtsassa (proteinuria)

Virhe