Tietopankki

Albumiinin ja kreatiniinin suhde (U –AlbKre)

Albumiini (Alb) on verestä munuaisten kautta virtsaan erittyvää valkuaisainetta ja kreatiniini (Krea) kreatiinin aineenvaihdunnan tuote. Albumiinin ja kreatiniinin suhdetta voidaan mitata keskivirtsana annetusta aamuvirtsanäytteestä mikroalbuminurian eli munuaisvaurion selvittämiseksi esimerkiksi diabetesta sairastavilta henkilöiltä. Tutkimusta voidaan käyttää apuna myös varhaisen nefropatian eli munuaissairauden toteamisessa. Lievä albumiinivirtsaisuus voi antaa viitteitä munuaisvauriosta etenkin verenpaine- ja diabetespotilailla. Myös tilapäinen sairaus, kuten kuumeinen tulehdussairaus voi nostaa Alb:n ja Krea:n välistä suhdetta.

Virtsanäytteen näytteenottovälineet on haettava etukäteen laboratoriosta.

Viitearvot:
normaali miehet  alle 2.5  mg/mmol                   
normaali naiset  alle 3.5  mg/mmol                    
alkava nefropatia  miehet  2.5 – 25  mg/mmol                    
alkava nefropatia  naiset  3.5 – 35  mg/mmol                    
nefropatia miehet    yli 25  mg/mmol                    
nefropatia naiset    yli 35  mg/mmol

Tulkinta

Diabeettisen nefropatian seulontaraja on 2 mg/mmol. Jos U -Alb/Kre on yli seulontarajan, suositellaan mikroalbuminurian varmistamiseen ja seurantaan cU-Alb -tutkimusta, KL 3557.

LÄHTEET:
SYNLAB Tutkimusluettelo: Albumiini ja kreatiniini suhde (4511 U –AlbKre)
Terveyskirjasto: Albumiinin ja kreatiniinin suhde, Valkuaista virtsassa (proteinuria)