Uutiset

SYNLABissa panostetaan esihenkilötyöhön ja tulokset näkyvät

SYNLABissa esihenkilöitä koulutetaan ja heidän osaamiseensa panostetaan jatkuvasti. Panostus on kannattanut. Sen näyttää esihenkilötyön onnistumista mittaava NPS-tutkimus. Elokuun mittauksen tulos on jopa 14 yksikköä kevään tulosta parempi!

SYNLAB alkoi keväällä 2022 tutkia systemaattisesti esihenkilötyön onnistumista NPS-tutkimuksella. Elokuussa tehdyn jatkotutkimuksen tulokset kertoivat esihenkilötyön laadun parantuneen: NPS kasvoi lukuun 39, kun se keväällä oli 25. Myös esihenkilötyön keskiarvo kouluarvosanoin kasvoi 8,1:een, kun kevään luku oli 7,6.

Tutkimus toteutetaan neljä kertaa vuodessa. Henkilöstö vastaa kyselyyn anonyymisti, ja pienten tiimien vastauksia ei automaattisesti toimiteta esihenkilölle ilman kaikkien tiimin jäsenten suostumusta. Kyselyn tulokset käydään tiimeissä yhdessä läpi.

Numeerisen arvion lisäksi henkilöstöltä pyydetään palautetta myös avoimilla kysymyksillä. Palautteessa korostuvien teemojen avulla SYNLAB auttaa esihenkilöitä onnistumaan esihenkilötyössä entistäkin paremmin.

Innolla odotamme tulevaa syksyä ja seuraavia mittauksia!