Uutiset

SYNLABilla erittäin tyytyväiset asiakkaat

SYNLABin asiakkaat ovat huipputyytyväisiä saamaansa palveluun ja ovat halukkaita suosittelemaan SYNLABia myös muille. Niin sanottu NPS eli suositteluindeksi on valtakunnallisesti jopa 90.

SYNLAB on kerännyt asiakaspalautetta keväästä 2022 alkaen siten, että asiakastyytyväisyyskysely lähetetään muutama tunti tutkimuksen jälkeen jokaiselle asiakkaalle.

SYNLAB saa kyselyssä erityistä kiitosta kolmesta asiasta: ystävällisestä palvelusta, nopeasta tutkimuksiin pääsemisestä ja koko prosessin sujuvuudesta. Lisäksi kehuja tulee tutkimusten hinnoittelusta.

”Saamamme palaute kertoo meille siitä, että prosessimme toimii. Meille pääsee tutkimuksiin nopeasti, ja myös itse tutkimuskokemus ja tulosten tuleminen hoituvat näppärästi. Hinta-laatu-suhteemme saa kiitosta”, sanoo asiakaspalvelusta vastaava palvelupäällikkö Sanna Ruokonen.

”Me pyydämme asiakkailta palautetta, koska haluamme jatkuvasti parantaa palveluamme. On hienoa, että saamme kuukausittain tuhansia vastauksia. Palaute auttaa meitä kirittämään itseämme koko ajan. Toki se on myös osaltaan kiitos henkilöstöllemme hyvin tehdystä työstä”, toteaa Ruokonen.

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset käydään kuukausittain läpi henkilöstön kanssa, ja yhdessä pohditaan mitä toiminnan osa-alueita olisi syytä parantaa. Elokuun kyselyn nettosuositteluindeksi oli jopa 90.

Nettosuositteluindeksi eli NPS lasketaan siten, että asiakkaalta kysytään, miten todennäköisesti hän suosittelisi (asteikolla 0–10) saamaansa palvelua. Suosittelijoiksi lasketaan kaikki 9–10 arvosanan antaneet, mutta heidän prosentuaalisesta määrästään vähennetään arvostelijoiden prosentuaalinen määrä, eli kaikki, jotka ovat antaneet arvosanaksi 0–6. Maksimi-indeksi voi siis olla 100, mutta indeksi voi olla myös miinusmerkkinen, jos arvostelijoita eli arvosanan 0–6 antaneita on enemmän kuin suosittelijoita. Suomessa terveydenhuollon keskimääräinen NPS oli vuonna 2019 toukokuussa 68.  https://roidu.com/blogi/terveydenhuollon-nps/)