Uutiset

Seerumista tehtävä neurofilamenttitutkimus auttaa neurodegeneratiivisten sairauksien aikaisessa havaitsemisessa

SYNLABin uudella neurofilamenttitutkimuksella (S -NFL) selvitetään alkavaa keskushermoston vauriota helposti verinäytteestä. Sen avulla saadaan jo taudin varhaisessa vaiheessa viitteitä hermostoa rappeuttavasta sairaudesta, kuten esimerkiksi Alzheimerin taudista tai ALS:sta.

Neurofilamentti kevytketju (Neurofilament light chain, NfL) on proteiini, jota vapautuu keskushermoston vaurioissa aivo-selkäydinnesteeseen ja vereen. Näistä mitattavien pitoisuuksien avulla voidaan selvittää neurogeneratiivisten tautien, kuten esimerkiksi Alzheimerin ja ALSn mahdollisuutta.

Hermostoa rappeuttavia, neurodegeneratiivisia sairauksia todetaan entistä enemmän ja myös entistä nuoremmilla. Neurodegeneratiivisia tauteja on kymmeniä erilaisia, tunnetuimpia niistä ovat Alzheimerin tauti, ALS, frontotemporaalinen dementia eli otsaohimolohkorappeuma ja Huntingtonin tauti. Kyseisten tautien diagnosointi tapahtuu usein varsin myöhäisessä vaiheessa kirjavan oirekuvan seurauksena. Myös kalliin ja raskaan kuvantamisen, tai työlään ja invasiivisen aivo-selkäydinnestenäytteen tutkimisen takia diagnosointi voi olla hankalaa ja aikaa vievää. Aiemmin harvinaisena pidetyn otsaohimolohkorappeuman esiintyvyysarviot ovat lisääntyneet, ja työikäisten henkilöiden etenevistä muistisairauksista jopa 20 prosenttia on otsaohimolohkorappeumia. Suomessa näiden tautien esiintyvyys on suurempi kuin muualla maailmassa. (lähde: Lääkärilehti)

Työikäisillä stressiperäinen muistihäiriö voi myös muistuttaa oirekuvaltaan hermostoa rappeuttavia sairauksia. Koska psykiatrisissa muistihäiriöissä ei tapahdu axonivaurioita, voidaan neurofilamenttitutkimuksen avulla arvioida myös muistihäiriön syytä.

SYNLAB Suomi pystyy nyt tutkimaan neurofilamenttien kevytketjuja veren seerumista, joten keskushermoston rappeuman havaitseminen on aiempaa halvempaa, helpompaa ja nopeampaa.  

SYNLABin neurofilamentti, kevytketju -tutkimus tehdään tarkalla SIMOA-menetelmällä (tuotekuvaus). NfL on erittäin herkkä hermosoluvaurion markkeri, mutta ei spesifinen vaurion syyn tai sijainnin suhteen. Neurofilamentti-pitoisuudet veressä ja likvorissa lisääntyvät erityyppisissä hermosoluvaurioissa, esimerkiksi ALS:ssa jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja pysyvät sitten korkealla tasolla.

Tutustu tuotteeseen laboratoriokäsikirjassa.

Lähteet:

Nature Communications, 2021: A multicentre validation study of the diagnostic value of plasma neurofilament light. https://doi.org/10.1038/s41467-021-23620-z

Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim, 2017: nro 9, Neurologia 133(9):827-

Lääkärilehti 2018: Otsalohkodementia – salakavala muistisairaus. 1-2/2018 vsk 73 s. 37 – 43