Uutiset

SYNLAB Suomen uusi verestä tehtävä neurofilamenttitutkimus auttaa diagnosoimaan keskushermostoa rappeuttavia tauteja

SYNLABin uudella neurofilamenttitutkimuksella selvitetään keskushermoston vaurioita helposti verinäytteestä. Sen avulla hermostoa rappeuttavia sairauksia, kuten Alzheimeria tai ALSia, voidaan diagnosoida aiempaa helpommin ja varhaisemmassa vaiheessa. 

Neurofilamentti (NfL) on proteiini, jota vapautuu keskushermoston vaurioissa aivo-selkäydinnesteeseen ja vereen. Näistä mitattavien pitoisuuksien avulla voidaan selvittää neurogeneratiivisia tauteja, kuten esimerkiksi Alzheimeria ja ALSia.  

Neurogeneratiiviset taudit ovat hermostoa rappeuttavia sairauksia. Väestön ikääntymisen vuoksi tämän kaltaisia sairauksia todetaan entistä enemmän. Neurogeneratiivisten tautien diagnosointi tapahtuu usein varsin myöhään kirjavan oirekuvan, perinteisesti varsin kalliin ja raskaan kuvantamisen sekä aivo-selkäydinnesteen tutkimisen vuoksi.  

Diagnoosi nopeammin, helpommin, kevyemmin ja edullisemmin 

SYNLAB Suomi pystyy nyt tutkimaan neurofilamenttien kevytketjuja myös verikokeesta, joten erilaisten keskushermostoa rappeuttavien tautien havaitseminen on aiempaa halvempaa, helpompaa ja nopeampaa.  

Neurogeneratiivisia tauteja on kymmeniä erilaisia, tunnetuimpia niistä ovat Alzheimer, ALS, frontotemperaalinen dementia eli otsa-ohimolohkorappeuma ja Huntingtonin tauti. Kehittyneen diagnostiikan ansiosta esimerkiksi harvinaisena pidetyn otsa-ohimolohkorappeuman esiintyvyysarviot ovat lisääntyneet. Työikäisten henkilöiden etenevistä muistisairauksista jopa 20 prosenttia on otsa-ohimolohkorappeumia. Suomessa näiden tautien esiintyvyys on suurempi kuin muualla maailmassa. (ref: https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/katsausartikkeli/otsalohkodementia-ndash-salakavala-muistisairaus/?public=989ddb04b2fb7e544f635e3c5501f7d5 )  

Kaikkiin keskushermostoa rappeuttaviin sairauksiin ei ole olemassa tarkkaa markkeria eli suoraan diagnosoivaa laboratoriotestiä, joten oikean diagnoosin saaminen voi kestää pitkään. Kun neurofilamenttitutkimuksen avulla saadaan selville, onko kyseessä hermostoon liittyvä vaurio, lääkäri pääsee nopeammin ongelman jäljille ja voi tehdä tarkempia tutkimuksia. Diagnoosin nopeutuminen merkitsee sitä, että myös mahdolliset lääkehoidot voidaan aloittaa aiemmin. 

Perinteisesti esimerkiksi lievät muistihäiriöt on saatettu määritellä stressistä tai univaikeuksista johtuviksi, eikä raskaita ja kalliita selkäydinnäytteitä ole haluttu ottaa kevyin perustein. Neurofilamenttien kevytketjujen tutkiminen veren plasmasta antaakin lääkärille aiempaa vapaammat kädet esimerkiksi muistihäiriöiden syiden selvittämiseen. 

SYNLABin neurofilamentti, kevytketju -tutkimus tehdään tarkalla SIMOA-menetelmällä.

https://www.nature.com/articles/s41467-021-23620-z

https://www.duodecimlehti.fi/duo13692

Lääkärilehti: https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/katsausartikkeli/otsalohkodementia-ndash-salakavala-muistisairaus/?public=989ddb04b2fb7e544f635e3c5501f7d5