Uutiset

SYNLAB-stipendin saanut tuore bioanalyytikko Viivi Luoto aikoo opiskella alaa vielä lisää

Metropolia Ammattikorkeakoulusta bioanalyytikoksi valmistunut Viivi Luoto palkittiin 500 euron arvoisella SYNLAB-stipendillä. SYNLAB Suomi haluaa stipendiohjelmallaan lisätä diagnostiikka-alan tunnettuutta, osoittaa arvostusta tärkeää ammattiryhmää kohtaan sekä palkita opinnoissaan menestyneitä opiskelijoita.

Viivi Luoto ajautui alalle omien sanojensa mukaan ”puolivahingossa”. Lähihoitajana hän päätyi ensihoidon parista terveysasemalaboratorioon näytteenottajaksi. ”Muutaman vuoden terveysasemalla työskenneltyäni siirryin yksityisen lääkäriaseman laboratorioon, jolloin tajusin haluavani oppia alasta lisää”, Viivi kertoo. ”Työ tutkimusten parissa on aina kiinnostanut, joten koin bioanalyytikon tutkinnon olevan oiva koulutus siihen suuntaan.”

Varmuutta työskentelyyn ja uusia mielenkiinnon kohteita

Bioanalyytikko-opinnot ovat tuoneet erityistä varmuutta Viivin työskentelyyn. Vaikka vuosia näytteenottotyössä onkin kertynyt jo 13, koulutuksen ansiosta moni asia on selkeytynyt ja työskentelystä on tullut mielekkäämpää. Olen aina noudattanut huolellisesti annettuja ohjeita. Opintojen ansiosta on ollut helpompaa sisäistää tietoa ohjeiden takaa ja ymmärtää syitä tiettyihin toimintatapoihin.”, Viivi toteaa. Viivin mielestä bioanalytiikan opinnot sopivat henkilöille, jotka pitävät tarkasta työstä, sekä omaavat kyvyn ratkoa ongelmia välillä nopeastikin ja paineen alla. 

Näytteenotto on Viiville edelleen mieluisaa työtä, mutta kliinisestä fysiologiasta on tullut koulun myötä uusi mielenkiinnon kohde. Lisäksi opinnoissa hän nautti erityisesti genetiikasta ja hematologiasta. Tulevaisuudessa Viiviä houkuttelee tutkimustyö. Siihen tähdätessään hän aikoo opiskella alaa lisää ja hankkia työkokemusta erilaisissa työympäristöissä.

SYNLABin stipendi osoitti, että kova työ on huomattu

Viivi on iloinen saamastaan stipendistä. ”Olin erittäin otettu ja kiitollinen stipendistä. En ainoastaan sen rahallisen arvon, vaan myös sen takia, että kova työni on huomattu. Koulun, työn sekä äitiyden yhdistäminen ei aina ollut se helpoin asia. Mutta opiskelu kannattaa aina”, Viivi kannustaa. 

SYNLABin stipendiyhteistyö on palkinnut Metropolia Ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun sekä Oulun ammattikorkeakoulujen röntgenhoitajiksi ja bioanalytiikan koulutusohjelmista valmistuneita vuodesta 2021.  Koulut valitsevat stipendin saajat opintomenestyksen, opinnäytetyön arvosanan sekä harjoittelussa osoitetun yhteistyökyvyn ja osaamisen perusteella.