Uutiset

SYNLAB-stipendi Oamk:sta bioanalyytikoksi valmistuneelle Tiina Junkkoselle

SYNLAB palkitsi Oulun ammattikorkeakoulusta toukokuussa bioanalyytikoksi valmistuneen Tiina Junkkosen: hän sai 500 euron arvoisen SYNLAB-stipendin.

SYNLAB Suomi haluaa stipendiohjelmalla nostaa laboratorioalan houkuttelevuutta, osoittaa arvostusta tärkeää ammattiryhmää kohtaan sekä palkita ja tukea opinnoissaan hyvin menestyviä opiskelijoita. Bioanalyytikon työ on tärkeää ja vaativaa työtä. Osaajia tarvitaan alalle enemmän.

”Stipendin saanti oli iloinen yllätys. Bioanalytiikan opinnot motivoivat minua ja veivät minut välillä kokonaan mennessään. Paneuduin opintoihini huolella, ja tämä todennäköisesti näkyi myös ulospäin”, Tiina Junkkonen iloitsee.

Tiina aloitti bioanalytiikan opinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa

”Kun aviomieheni runsas kolme vuotta sitten menehtyi ja elämäni väistämättä muuttui, halusin elämääni jotain uutta ja erilaista. Lähdin silloin opiskelemaan bioanalytiikkaa ensin avoimessa ammattikorkeakoulussa ja jatkoin sitten tutkinto-opiskelijana. Bioanalytiikan valitsin, koska olen aina ollut kiinnostunut luonnontieteistä ja ammatti sopii rauhalliseen, tarkkaan sekä perusteelliseen luonteeseeni hyvin”, Tiina kertoo.

Työelämässä haaveena yhdistää aiempia opintoja ja työkokemusta

”Olen aiemmalta koulutukseltani maatalous- ja metsätieteiden maisteri, metsänhoitaja. Olen opiskellut myös kasvatustiedettä sekä taloushallintoa ja ympäristöviestintää töiden ohessa. Työkokemustakin on mm. tutkijan, suunnittelijan ja toiminnanjohtajan tehtävistä. Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista, jos voisin jotenkin yhdistää ja hyödyntää erilaisia opintojani sekä työkokemustani työelämässä. Myös koulutus- ja kehitystehtävät kiinnostavat minua”, Tiina pohtii.

Laboratoriotulosten taustalla on asiakkaalle näkymätöntä, mutta erittäin merkityksellistä työtä

”Asiakkaille/potilaille laboratorio näyttäytyy usein pelkkänä verinäytteenottona. Laboratoriossa tutkitaan verinäytteiden lisäksi monia muitakin ihmiskehosta peräisin olevia näytteitä monilla menetelmillä. Bioanalyytikoiden ja laboratoriohoitajien sekä muun laboratoriohenkilökunnan työ on erittäin merkityksellistä – perustuuhan noin 70 % lääkäreiden diagnooseista laboratoriotuloksiin. Analytiikan lisäksi näytteenoton ja näytteenottajien ammattitaidon merkitystä ei voi liikaa korostaa. Jos näytteenotto epäonnistuu, ei sitä voi analyysivaiheessa enää korjata. Näytteenottajien tulisikin olla ylpeitä omasta ammattitaidostaan”, Tiina lisää.

Vuonna 2021 SYNLAB aloitti stipendiyhteistyön Metropolia Ammattikorkeakoulun sekä Tampereen ja Oulun ammattikorkeakoulujen kanssa. SYNLABin stipendi on 1000 euroa tutkinto-ohjelmaa ja oppilaitosta kohden vuodessa. Oppilaitos saa halutessaan jakaa summan kahdelle opiskelijalle. Koulu valitsee stipendin saajan opintomenestyksen, opinnäytetyön arvosanan sekä harjoittelussa osoitetun yhteistyökyvyn ja osaamisen perusteella. SYNLAB-stipendi jaetaan bioanalytiikan koulutusohjelman lisäksi myös röntgenhoitajaksi valmistuvalle.


Lisätietoa:
Tiina Kaarni rekrytointiasiantuntija
SYNLAB Suomi
tiina.kaarni@synlab.fi, +358 50 409 3988