Uutiset

SYNLAB poikkeaa kannustavan palkkauksen järjestelmällään terveydenhuoltoalalla totutuista tavoista – mallin avulla työntekijän on mahdollista ansaita reilusti enemmän kuin aiemmin

Luottamusvaltuutettu Ulla Jakobsson pitää kannustinjärjestelmää myönteisenä, vaikka kehitettävääkin löytyy varmasti vielä.

Diagnostisten palvelujen tarjoaja SYNLAB Suomi otti käyttöön kannustavan palkkauksen mallin vuoden 2021 alussa. Ensimmäiseksi malli jalkautettiin hoitohenkilöstön ja laboratoriotyöntekijöiden parissa, ja vähitellen mukaan pääsivät asiantuntijat ja tukitoiminnoissa työskentelevät. Työntekijöiden TES-palkat säilyivät ennallaan eli kenenkään palkka ei ole pienentynyt. Kannustimien ansiosta työntekijä voi kuitenkin ansaita reilusti enemmän kuin aiemmin.

SYNLAB on antanut mallille nimen SATO. Henkilöstöjohtaja Oona Silénin mukaan SYNLABin tavoitteena on selkiyttää tavoitteita ja ohjata ajattelua siihen, että hyvistä tuloksista maksetaan, mutta työpaikalla vietetty aika on vähemmän tärkeä mittari.

”Haluamme erottua muista alan työnantajista ja olla houkuttelevin yritys niin valmistuville opiskelijoille kuin työpaikkaa vaihtavillekin. Uskomme, että uusi malli vaikuttaa yleiseen käsitykseen SYNLABista.”, Silén kertoo. ”Kannustimilla on positiivinen vaikutus myös tiimien yhteishenkeen.”

Kannustava palkkaus koskee SYNLAB Suomen koko henkilöstöä. Jokainen työntekijä saa tehtäväkohtaiset tai henkilökohtaiset tavoitteet. Jos esimerkiksi näytteenottaja ylittää tietyn perustason päiväkohtaisten laboratorionäytteiden ottamisessa, hänelle maksetaan ylimenevistä näytteistä korvaus. Saman tyyppistä mallia sovelletaan myös kuvantamisessa. Näytteiden analysoinnissa tavoitteet on sen sijaan sidottu tuotantolinjan läpi meneviin määriin tai vasteaikoihin eli siihen, kuinka nopeasti tulos saadaan asiakkaalle. Palkkiomallin perusteet ja tavoitteet tarkistetaan vuosittain.

Vuoden 2021 aikana SYNLAB maksoi kannustinpalkkioita yhteensä 585 687 euroa, joka on keskimäärin 2 287 euroa per vakituinen työntekijä.

”Olemme nähneet huimia tason nousuja ihmisten tekemisessä ja olemme voineet arvioida liiketoiminnan kehittämistäkin nyt aiempaa realistisemmin. Kannustinmallilla on vaikutusta niin henkilökohtaiseen tekemiseen kuin liiketoiminnan suunnitteluun”, Silén sanoo.

SYNLAB kehittää kannustinjärjestelmää koko ajan.

Luottamusvaltuutettu Ulla Jakobsson työskentelee SYNLABin koronalaboratoriossa bioanalyytikkona. Hän pitää kannustinjärjestelmää myönteisenä muutoksena terveydenhuoltoalalla, jossa tämän kaltaisiin järjestelmiin ei ole totuttu.  ”Meillä ei ole vielä kovin pitkää kokemusta tästä, joten aika näyttää, miten järjestelmä toimii. Kehitettävääkin voi vielä olla. Kaiken kaikkiaan on iloinen asia, että työnantaja tarjoaa bonuksia”, Jakobsson toteaa. Jakobssonin mukaan erityisen myönteistä on, että osa toteutuneista tavoitteista maksetaan kuukausittain. Se tekee kannustimesta konkreettisemman kuin jos kannustin maksettaisiin vain kerran vuodessa.

SATO-malli sisältää mahdollisuuden myös spontaanille kannustamiselle. Esihenkilö voi osoittaa kertaluonteisen palkinnon erityisestä suorituksesta. Tuolloin palkitsemisen perusteet määritellään erikseen, ja ne ovat aina julkisia.

Henkilökohtaisten tavoitteiden lisäksi käytössä on osasto- ja toimipistekohtaisia tavoitteita, joiden perusteella palkkiot maksetaan neljännesvuosittain. Tämän lisäksi maksetaan yhtiön tulokseen perustuvia vuosibonuksia. Työntekijä voi siis saada kannustinlisän kerran kuukaudessa, joka kolmas kuukausi ja kerran vuodessa, jos hän ylittää henkilökohtaiset tavoitteensa, hänen edustamansa yksikkö ylittää sille asetetut tavoitteet ja koko yritys ylittää sille asetetut tavoitteet.

SATO-mallin lisäksi palkkaukseen kuuluu SYNLABilla 335 euron vuosittainen hyvinvointietuus sekä lounasetu. Talon omat palvelut ovat tarjolla etuhintaan työntekijöille ja heidän perheenjäsenilleen. Henkilöstölle tarjotaan myös 500 euron rekrytointivinkkipalkkio, lakisääteistä laajempi työterveyshuolto sekä kattava valikoima palveluita ja tuotteita etuhintaan henkilöstöetuportaalin kautta. Yrityksessä noudatetaan myös joustavia etätyökäytäntöjä niiltä osin kuin etätyö soveltuu toimenkuvaan.

”Olen vilpittömän ylpeä siitä, että meillä Saat Ahkerammalla Työllä Oikeutetusti enemmän. Vaikka malli ei ole vielä täysin valmis, olemme onnistuneet jo nyt rakentamaan läpinäkyvän ja henkilöstöryhmä- ja tehtäväkohtaiset erot huomioivan kannustimen, joka näkyy aidosti työntekijöidemme lompakossa”, Oona Silén toteaa.

SYNLAB Suomen SATO -kannustinmalli lyhyesti

  • TES-palkat säilyvät ennallaan. Nykyisiä etuja ei viedä pois
  • Työntekijöillä on henkilö- tai tehtäväkohtaiset tavoitteet
  • Kullakin toimipisteellä, yksiköllä ja osastolla on oma tavoitteensa
  • Koko yhtiöllä on tavoite
  • Spontaanille kannustamiselle on budjetti erikseen. Esihenkilö voi budjetin rajoissa osoittaa kertaluonteisen palkinnon tai antaa vapaata erityisestä suorituksesta. Tuolloin kriteerit täytyy määritellä erikseen. Se edellyttää aina perusteiden julkistamista.
  • Työajat ovat aiempaa joustavammat. Tuotannon työntekijät voivat lähteä kotiin, kun osaston työt päivän osalta on tehty ilman, että menettää palkkaansa tai joutuu käyttämään työaikasaldoaan.

Lyhyen tähtäimen kannustin

  • Henkilö- ja tehtäväkohtaiset kannustimet maksetaan kuukausittain normaalin palkanmaksun yhteydessä.
  • Tulosyksikön tavoitteisiin perustuvat kannustimet maksetaan neljännesvuosittain.

Pitkän tähtäimen kannustin

  • Yrityksen tulokseen pohjautuvat kannustimet maksetaan kerran vuodessa.

Lisätiedot

Oona Silén, henkilöstöjohtaja, SYNLAB Suomi
oona.silen@synlab.fi, puh. 040 3424 233

Aarne Aktan, toimitusjohtaja, SYNLAB Suomi 
aarne.aktan@synlab.fi, puh. 040 3424 440 

SYNLAB Suomi on suurin diagnostisten palveluiden yksityinen toimija Suomessa. SYNLAB tarjoaa korkealaatuisia laboratorio- ja kuvantamispalveluja yli 30 paikkakunnalla. Asiakkaita ovat yksityishenkilöiden lisäksi terveyspalveluyritykset, julkinen sektori sekä yritys- ja vakuutusasiakkaat. SYNLAB Suomessa on noin 400 työntekijää. SYNLAB Suomi on osa Euroopan suurinta laboratorioketjua SYNLAB Groupia, jolla on toimintoja 36 maassa ja yli 30 000 työntekijää. www.synlab.fi.