Uutiset

SYNLAB palkitsi neljä TAMKin laboratorio- ja kuvantamisalalle valmistunutta opiskelijaa

SYNLAB käynnisti vuonna 2021 stipendiyhteistyön alalle kouluttavien ammattikorkeakoulujen kanssa. Näistä yksi on TAMK, jonka opiskelijoista neljä sai joulukuussa SYNLABin 500 euron arvoisen stipendin.

Stipendiohjelmalla SYNLAB Suomi haluaa nostaa laboratorio- ja kuvantamisalan houkuttelevuutta, osoittaa arvostusta alan ammattiryhmiä kohtaan sekä palkita ja tukea opinnoissaan hyvin menestyviä opiskelijoita. Sekä röntgenhoitajan että bioanalyytikon ammatit valmistavat monipuoliseen ja tärkeään työhön. Osaajia tarvitaan alalle enemmän.    

TAMKista joulukuussa 2021 valmistuneista opiskelijoista 500 euron arvoisen SYNLAB-stipendin saivat 

Juha-Matti Jokela (TAMK, Röntgenhoitajan tutkinto-ohjelma) 
Katariina Lehto (TAMK, Röntgenhoitajan tutkinto-ohjelma) 
Outi Mäkeläinen (TAMK, Bioanalyytikon tutkinto-ohjelma) 
Petri Syrén (TAMK, Bioanalyytikon tutkinto-ohjelma) 

Ala on sopiva yhdistelmä tekniikkaa ja ihmisläheisyyttä

TAMKin SYNLAB-stipendin neljästä saajasta kolme on alanvaihtajia. Kaikkia stipendin saaneita kiehtoi alan monipuolisuus.

”Röntgenhoitajan työ kiinnitti huomioni selatessani useampia eri vaihtoehtoja, kun tarkoituksenani oli vaihtaa hieman varttuneemmalla iällä alaa. Röntgenhoitajan roolissa yhdistyvät niin ihmisläheinen hoitotyö kuin tekniikan alakin. Röntgenhoitajan pätevyyden avulla aukeaa ovia eritoten hoitoalalla, mutta jossain määrin myös teollisuudenkin saralla”, Juha-Matti Jokela kertoo. 

Myös Katariina Lehtoa kiinnostaa alassa monipuolisuus.

”Hakeuduin röntgenhoitajakoulutukseen, sillä olin kiinnostunut tekniikasta ja ihmisläheisestä hoitotyöstä, jotka tässä ammatissa yhdistyvät. Nyt valmistuttuani voin todeta tehneeni ehdottomasti oikean valinnan. Radiografian- ja sädehoidon maailma on monella tapaa erittäin kiehtova ja monipuolinen”, Katariina kertoo.

 Outi Mäkeläisen johdatti alalle halu tehdä päivätöitä ja se, että siinä yhdistyvät vanhempien ammatit.  

”Ravintola-alan ilta- ja viikonloppupainotteinen työ sekä suorittavat vuorot alkoivat tuntua raskailta, joten aloin tutkia netistä vaihtoehtoja. Äitini on sairaanhoitaja ja isäni diplomi-insinööri, joten ehkä geenieni takia sekä hoiva-ala että tekninen ala tuntuivat kiinnostavilta vaihtoehdoilta. Bioanalyytikon työssä yhdistyvät nämä kumpikin loistavasti”, Outi toteaa. 

Hänen ammatillinen kiinnostuksensa johti television rikossarjoista tuttuun ammattiin.

”Olen opiskelujen alkaessa ollut jo kiinnostunut patologiasta ja pääsinkin töihin patologian osastolle. Haluan kehittää itseäni alalla huippuammattilaiseksi”, Outi kertoo.

Petri Syrénin kiinnostuksen herätti työ, jossa yhdistyvät ihmisten auttaminen, kädentaidot ja luonnontieteet.

”Tiesin jo etukäteen, että bioanalytiikka tarjoaa mahdollisuudet moniin erilaisiin tehtäviin, mutta ala on osoittautunut ennalta odottamaanikin monipuolisemmaksi. Itse kiinnostuin analytiikan lisäksi fysiologiasta ja potilastyöstä, mutta myös laitetekniikka kiinnostaa. Opiskelu ei lopu valmistumiseen, ja jatkuva kehitys tekee alasta houkuttelevan ja haasteellisen”, Petri kertoo.

SYNLABin stipendi on 1000 euroa jokaista tutkinto-ohjelmaa ja oppilaitosta kohden vuodessa. Oppilaitos saa halutessaan jakaa summan kahdelle opiskelijalle. Koulu valitsee stipendin saajan opintomenestyksen, opinnäytetyön arvosanan sekä harjoittelussa osoitetun yhteistyökyvyn ja osaamisen perusteella.    

Lisätietoa:  

Tiina Kaarni  
rekrytointiasiantuntija, SYNLAB Suomi  
tiina.kaarni@synlab.fi, +358 50 409 3988