Uutiset

SYNLAB palkitsi laboratorio- ja kuvantamisalalle valmistuneita opiskelijoita tuntuvilla stipendeillä

Laboratorio- ja kuvantamispalveluita tuottava SYNLAB käynnisti vuonna 2021 stipendiyhteistyön alalle kouluttavien ammattikorkeakoulujen kanssa. Yhteistyötä tehdään tällä hetkellä Metropolia AMK:n sekä Oulun ja Tampereen ammattikorkeakoulujen kanssa. SYNLAB tuki joulukuussa kahdeksaa bioanalyytikoksi ja röntgenhoitajaksi valmistunutta opiskelijaa 500 euron arvoisella stipendillä. 

Stipendiohjelmalla SYNLAB Suomi haluaa nostaa laboratorio- ja kuvantamisalan houkuttelevuutta, osoittaa arvostusta alan ammattiryhmiä kohtaan sekä palkita ja tukea opinnoissaan hyvin menestyviä opiskelijoita. Sekä röntgenhoitajan että bioanalyytikon ammatit valmistavat monipuoliseen ja tärkeään työhön. Osaajia tarvitaan alalle enemmän. 

Yritysten ja oppilaitosten stipendiyhteistyö on alalla vielä varsin harvinaista. SYNLAB stipendin saanti olikin opiskelijoille todella positiivinen yllätys.

Stipendin saanti tuli itselleni aivan puun takaa, mutta olihan se totta kai mieluisa yllätys. Kai sen voisi tulkita merkkinä siitä, että on sitä koulutuksen ja siihen sisältyneiden harjoitteluiden aikana jotain tullut mahdollisesti tehtyä oikeinkin. Kiitos vielä huomioimisesta!” kertoo röntgenhoitajaksi valmistunut Juha-Matti Jokela.

”Stipendin saaminen oli todellinen yllätys! Välillä tuli vietettyä useita päivä, pitkiä tunteja päntätessä tenttejä varten ja stipendin saadessa tuntui, että opiskeluun panostaminen palkittiin!” kertoo bioanalyytikoksi valmistunut Outi Mäkeläinen.

Stipendin saannilla on monenlaista merkitystä vastavalmistuneelle opiskelijalle. Se on myös vahvistanut itsevarmuutta ja kannustanut alalla eteenpäin.

Opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä valitsemaansa alaan.

”Nyt valmistuttuani voin todeta tehneeni ehdottomasti oikean valinnan. Radiografian- ja sädehoidon maailma on monella tapaa erittäin kiehtova ja monipuolinen.” kertoo röntgenhoitajaksi valmistunut Katariina Lehto.

”Kiinnostus hoitoalaan johdatti tutustumaan bioanalyytikon työhön ja ala alkoikin tuntua heti oikealta: käytännönläheinen työ, jossa yhdistyvät ihmisten auttaminen, kädentaidot ja luonnontieteet. Alanvaihtajalle opiskelu tuntui pitkän tauon jälkeen todella mielekkäältä ja motivaatio pysyi koko ajan korkealla. Yhteistyö työelämän kanssa on myös arvokas osa opintoja. Olen kiitollinen stipendistä, tunnustus tuntuu kannustavalta.” kertoo bioanalyytikoksi valmistunut Petri Syrén.

500 euron arvoisen SYNLAB-stipendin joulukuussa 2021 saivat seuraavat valmistuneet opiskelijat:

Melissa Björkell (Metropolia AMK, Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma)
Pauliina Piirainen (Metropolia AMK, Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma)
Juha-Matti Jokela (TAMK, Röntgenhoitajan tutkinto-ohjelma)
Katariina Lehto (TAMK, Röntgenhoitajan tutkinto-ohjelma)
Outi Mäkeläinen (TAMK, Bioanalyytikon tutkinto-ohjelma)
Petri Syrén (TAMK, Bioanalyytikon tutkinto-ohjelma)
Jarkko Iisakka (OAMK, Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma)
Aino Tihinen (OAMK, Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma)

SYNLABin stipendi on 1000 euroa jokaista tutkinto-ohjelmaa ja oppilaitosta kohden vuodessa. Oppilaitos saa halutessaan jakaa summan kahdelle opiskelijalle. Koulu valitsee stipendin saajan opintomenestyksen, opinnäytetyön arvosanan sekä harjoittelussa osoitetun yhteistyökyvyn ja osaamisen perusteella. 

Lisätietoa: 

Tiina Kaarni 
rekrytointiasiantuntija, SYNLAB Suomi 
tiina.kaarni@synlab.fi, +358 50 409 3988 

SYNLAB on Suomen suurin yksityinen laboratorio- ja kuvantamispalveluiden tuottaja. SYNLAB Suomi on osa saksalaista SYNLAB Groupia, joka on Euroopan johtava lääketieteellisen diagnostiikan tuottaja. SYNLABilla on toimintaa yli 40 maassa ja noin 20 000 työntekijää. SYNLAB Suomi tuottaa palveluita julkiselle ja yksityiselle sektorille, yksityisille terveydenhuollon toimijoille, vakuutusyhtiöille, sairauskassoille ja yksityisasiakkaille. Pääkonttorimme ja keskuslaboratoriomme sijaitsevat Helsingissä. Suomessa SYNLABilla on 35 toimipistettä. www.synlab.fi