Uutiset

SYNLAB palkitsi kaksi Metropolia AMK:n laboratorio- ja kuvantamisalalle valmistunutta opiskelijaa

 SYNLAB käynnisti vuonna 2021 stipendiyhteistyön alalle kouluttavien ammattikorkeakoulujen kanssa. Näistä yksi on Metropolia AMK, jonka opiskelijoista kaksi sai joulukuussa SYNLABin 500 euron arvoisen stipendin.

Stipendiohjelmalla SYNLAB Suomi haluaa nostaa laboratorio- ja kuvantamisalan houkuttelevuutta, osoittaa arvostusta alan ammattiryhmiä kohtaan sekä palkita ja tukea opinnoissaan hyvin menestyviä opiskelijoita. Sekä röntgenhoitajan että bioanalyytikon ammatit valmistavat monipuoliseen ja tärkeään työhön. Osaajia tarvitaan alalle enemmän.    

Metropolia AMK:sta joulukuussa 2021 valmistuneista opiskelijoista 500 euron arvoisen SYNLAB-stipendin saivat 

  • Melissa Björkell (Metropolia AMK, Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma) 
  • Pauliina Piirainen (Metropolia AMK, Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma)  

Monipuolinen ala kiinnostaa  

”SYNLAB-stipendin saaminen merkitsee minulle paljon. Se on ihana osoitus siitä, että kova työ palkitaan. Nykyisille opiskelijoille tsemppiä opintoihin ja kannustan kyllä ehdottomasti tekemään parhaansa omien voimavarojen mukaisesti”, Melissa Björkell kertoo. 

Melissa on aloittanut työt Turussa genomiikan laboratoriossa, mikä vastaakin hänen toiveitaan.

”Olen laajasti kiinnostunut bioanalytiikan eri osa-alueista, mutta perinnöllisyystutkimukset ehkä motivoivat kaikista eniten”, Melissa toteaa.  

Pauliina Piirainen puolestaan haluaa suuntautua röntgenhoitajan työhön.

”Röntgenhoitajan työ vaikutti hyvin monipuoliselta ja sopivalta yhdistelmältä ihmisläheistä työtä ja teknistä osaamista. Tämä oletus osoittautui oikeaksi. Odotan nyt innolla, että pääsen syventämään osaamistani röntgenhoitajana ja etsimään oman juttuni. Tällä hetkellä minua kiinnostaa erityisesti työskentely isotooppilääketieteen parissa. Toisaalta opinnäytetyöprosessi herätti mielenkiintoni myös erilaisia kehittämistöitä ja tutkimuspuolta kohtaan”, Pauliina kertoo.

SYNLABin stipendi on 1000 euroa jokaista tutkinto-ohjelmaa ja oppilaitosta kohden vuodessa. Oppilaitos saa halutessaan jakaa summan kahdelle opiskelijalle. Koulu valitsee stipendin saajan opintomenestyksen, opinnäytetyön arvosanan sekä harjoittelussa osoitetun yhteistyökyvyn ja osaamisen perusteella.    

Lisätietoa:  

Tiina Kaarni  
rekrytointiasiantuntija, SYNLAB Suomi  
tiina.kaarni@synlab.fi, +358 50 409 3988