Uutiset

Tutkimustiedot Terveyskansion lisäksi myös Kanta-palveluun

Asiakkaillamme on käytössään SYNLABin oma asiointipalvelu Terveyskansio, jossa voi sekä valmistautua käyntiin että katsoa omat tuloksensa ja mahdolliset kuvat. Tämän lisäksi SYNLAB on aloittanut Kanta-arkistoinnin elokuussa 2023 ja tulokset ovat nyt nähtävillä myös OmaKannassa.

Kantaan eivät siirry tiedot tutkimuksista, jotka on toteutettu ennen Kanta-palvelun ja SYNLABin yhteistyön käynnistymistä. Nämä tutkimustulokset löydät kuitenkin aina Terveyskansiosta. Kantaan eivät myöskään siirry tulokset EKG-, uniapnea- tai seulontatutkimuksista. Nämäkin tiedot löytyvät SYNLABin Terveyskansiosta.

Kanta-yhteistyön myötä veloitamme käyntikertakohtaisen Kanta-maksun 2 €. Maksulla katamme Kanta-palveluun liittyviä järjestelmä- ja arkistointikuluja.

Alaikäisen asiointi muuttuu

Kantaan liittymisen yhteydessä myös alaikäisen asiointi muuttuu.

Päätös siitä, näkyvätkö alaikäisen potilastiedot huoltajalle, tehdään jokaisella käynnillä erikseen. Ammattilainen arvioi alaikäisen päätöskyvyn, ja arvioon vaikuttavat muun muassa lapsen ikä, kypsyystaso ja käynnin syy. Päätöskykyiseksi arvioitu alaikäinen voi itse päättää näkyvätkö tutkimustiedot huoltajalle.

Lue lisää:
Kantaan tallentuvat tiedot
Kanta, alaikäisen oikeudet