Uutiset

Muutoksia SYNLABin laboratoriotutkimuksiin 11.10. alkaen

SYNLABin toimipisteissä otettavien laboratorionäytteiden analysointi tehdään jatkossa keskuslaboratoriossa Helsingissä aiemman Tallinnan keskuslaboratoriomme sijaan. Tästä syystä joidenkin laboratoriotutkimusten sisältö muuttuu hieman. Teemme samalla myös pieniä muutoksia laboratoriopaketteihin.

Muutokset viitearvoissa ja tuloksissa

Osassa tutkimuksista tulokset ja viitearvot voivat muuttua, koska Tallinnan ja Helsingin laboratoriot käyttävät eri analyysilaitteistoja, ja eri laitteistoilla mitatut tulokset voivat hieman poiketa toisistaan. Jos tutkimus tai sen viitearvot ovat muuttuneet, siitä kerrotaan tutkimustuloksen yhteydessä. Tulosta tulee tulkita aina vastauksen mukana tulevaan viitearvoon suhteutettuna.

Viitearvojen ja tulosten muutos on hyvä ottaa huomioon, jos olet seurannut pidemmän aikaa jonkun yksittäisen tutkimuksen tulostasoja. Esimerkiksi ferritiini-tutkimuksessa Helsingin analyysilaitteistolla tulokset ovat keskimäärin 34 % aiempaa korkeampia. Tämä tarkoittaa, että jos sama näyte tutkittaisiin sekä Tallinnan että Helsingin laboratoriossa, tulos olisi Tallinnassa 100, kun se taas Helsingissä olisi 134.

Ennen 11.10. otettujen näytteiden tulokset ja viitearvot näkyvät Terveyskansio-verkkopalvelussa kuten ennenkin, ja niihin ei tule mitään muutoksia.

Muutokset laboratoriopaketeissa

Joissakin paketeissa, joissa aiemmin oli täydellinen verenkuva (TVK), on jatkossa perusverenkuva + trombosyytit -tutkimus (PVK+T).

Jos olet tehnyt ajanvarauksen laboratoriopaketista ennen muutosta käydäksesi näytteenotossa 11.10. jälkeen, paketti päivitetään uuden rakenteen mukaiseksi toimipisteessä ennen näytteenottoa.

Näitä paketteja ovat:

 • Terveystarkastuspaketti (SYN100)
 • Naisen terveystarkastuspaketti (SYN101)
 • Naisen terveystarkastuspaketti, laaja (SYN103)
 • Miehen terveystarkastuspaketti (SYN108)
 • Miehen terveystarkastuspaketti laaja (SYN109)
 • Lapsen terveystarkastuspaketti (SYN113)
 • Liikkujan paketti (SYN104)
 • Liikkujan paketti naiset (SYN105)
 • Liikkujan paketti miehet (SYN111)
 • Raskautta suunnittelevan paketti (SYN106)
 • Masennusoireiden tutkimuspaketti (SYN114)
 • Diabeetikon terveydentilan tutkimuspaketti (SYN116)
 • Kasvissyöjän paketti (SYN006)
 • Sydänpaketti (SYN070)

Anemiapaketissa (SYN012) on edelleen täydellinen verenkuva.

Mitä minun asiakkaana kannattaa huomioida?

Jos olet varannut ajan laboratoriotutkimukseen, ja käyt näytteenotossa ennen 11.10, nämä muutokset eivät vielä kosketa sinua. Näyte analysoidaan vielä entiseen tapaan, vaikka saisit tulokset 11.10. jälkeen.

Ma 11.10. ja sen jälkeen otettavien näytteiden analyysitapa on uusi riippumatta siitä, milloin ajanvaraus on tehty. Tällöin näet tulostesi yhteydessä tiedon mahdollisista tulostason ja viitearvojen muutoksista.

Näytteenottaja osaa kertoa tarkemmin, vaikuttaako muutos sinun tuloksiisi. Autamme tilanteissa, joissa mahdolliset muutokset astuvat voimaan ennen kuin kaikki tuloksesi ovat valmistuneet.

SYNLABin toimipisteiden lisäksi asiakaspalvelumme auttaa laboratorion muutoksesta johtuvissa kysymyksissä sähköpostitse info@synlab.fi tai puhelimitse 010 326 3260.

Jos tarvitset tukea tulostesi tulkinnassa ja jatkohoidossa, olethan yhteydessä suoraan terveydenhuollon ammattilaiseen kuten lääkäriin.

Pahoittelemme muutoksesta mahdollisesti aiheutuvaa vaivaa!