Tietopankki

Tutkimusten tulostasot ja viitearvot

Tiedotimme 04.10.2021, että osassa tutkimuksistamme tulostasot ja viitearvot muuttuvat 10.11.2021. Tällöin muuttui näytteitä analysoiva laboratorio Tallinnasta Helsinkiin. Laboratoriot käyttävät eri analyysilaitteistoja ja eri laitteistoilla mitatut tulokset voivat hieman poiketa toisistaan. Ilmoitamme tulostason muutoksesta laitteiden päivityksen ja menetelmämuutoksen yhteydessä yleisen suomalaisen käytännön mukaan. Jos tutkimus tai sen viitearvot ovat muuttuneet, siitä kerrotaan tutkimustuloksen yhteydessä. Tulosta tulee tulkita aina sen mukana tulevaan viitearvoon suhteutettuna. Joskus tulostaso voi muuttua, mutta viitearvot pysyvät samoina. Menetelmämuutoksissa tutkimusten tulostasot tarkistetaan aina ja ilmoitetaan myös siinä tapauksessa, kun viitearvot eivät muutu.

Viitearvojen ja tulosten muutos on hyvä ottaa huomioon, jos olet seurannut pidemmän aikaa jonkun yksittäisen tutkimuksen tuloksia. Esimerkiksi ferritiini-tutkimuksessa Helsingin analyysilaitteistolla tulokset ovat keskimäärin 34 % aiempaa korkeampia. Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa, että jos sama näyte tutkittaisiin sekä Tallinnan että Helsingin laboratoriossa, tulos olisi Tallinnassa 100, kun se taas Helsingissä olisi 134. Muutos on ilmoitettu keskimääräisenä muutoksena, jolloin yksittäisen näytteen kohdalla prosentuaalinen muutos voi olla suurempi tai pienempi.

Hoidossa tarvitaan myös laboratoriotulosten diagnostisia raja-arvoja, tavoitearvoja, eri hoitomenetelmien kynnysarvoja ja hoitosuosituksiin perustuvia päätösrajoja. Laboratoriotutkimuksen kliininen päätösraja on raja-arvo, jonka avulla päätetään diagnoosista sekä hoidon aloituksesta tai valinnasta, mutta se voi poiketa selvästi terveiden viiterajasta. Potilashoidon ja diagnostiikan päätösrajat voivat olla konsensuksia, kansainvälisiin tai kansallisiin hoitosuosituksiin (kuten Käypä hoito -suositus) perustuvia tai vain yhden auktoriteetin keräämiä raja-arvoja. Niihin vaikuttavat väestöjen biologian lisäksi tautien ominaisuudet ja eri hoitokäytännöt. Valitettavasti menetelmien muutoksessa nousee väistämättä esiin haastavia kysymyksiä, jotka vaativat kliinistä tulkintaa ja joissain tapauksissa ehkä myös tehostettua seurantaa. Suosittelemmekin konsultoimaan aina lääkäriä mikäli kaipaatte apua tulosten tulkinnassa.