Tietopankki

Parasiitit ulosteesta, nukleiinihappo

F –ParaNhO on ulostetutkimus, jossa näytteestä osoitetaan PCR analyysitekniikan avulla yleisimmät ripulia aiheuttavat alkueläinpatogeenit, joita ovat Dientamoeba fragilis, Cryptosporidium spp. (C. parvum tai C. hominis), Giardia lamblia ja Entamoeba histolytica.

Viitearvot:
kts. Tulosten tulkinta tutkimusluettelostamme.

LÄHTEET:
SYNLAB Tutkimusluettelo: Parasiitit, ulosteesta, nukleiinihappo (kval) (6375 F –ParaNhO)