Tietopankki

APTT eli veren hyytymisen perustutkimus (APTT)

Mikä APTT on? 

Aktivoitu partiaalinen tromboplastiiniaika (APTT) on seulontatutkimus, joka mittaa veren sisäisen hyytymisreitin tekijöiden yhteisvaikutusta. Nimensä mukaisesti APTT ei mittaa yksittäisen aineen pitoisuutta veressä vaan hyytymistekijöiden yhteistoimintaa koeolosuhteissa. 

Tutkimus tehdään usein seulontatutkimuksena yhdessä TT-INR-tutkimuksen kanssa selvitettäessä mahdollista verenhyytymisen häiriötä. 

Näin veren hyytyminen eli hemostaasi tapahtuu elimistössä 

Veren hyytyminen eli hemostaasi on elimistössä tapahtuva monimutkaisten tapahtumien sarja, jossa veren hyytyminen, hyytymisen estäminen ja hyytymän liuotus vuorottelevat muodostaen ketjureaktion, jonka tavoitteena on verisuoneen tulleen vaurion korjaaminen.  

Hyytyminen voi olla myös haitallista tai tarpeetonta, jolloin kyse on veritulpan muodostumisesta esimerkiksi alaraajan laskimoihin, keuhkoihin, sepelvaltimoihin tai aivovaltimoihin. Jos taas hyytyminen ei toimi normaalisti, voi siitä seurata eriasteista alttiutta verenvuoto- ja mustelmataipumukseen. 

Elimistön tarvitsemia hyytymistekijöitä tehdään maksassa. K-vitamiini osallistuu tähän valmistukseen. Lisäksi verihiutaleilla (trombosyytit) ja osin punasoluilla (erytrosyytit) on tärkeä rooli hemostaasissa. 

Hyytymisjärjestelmä on muodostunut ryhmästä hyytymistekijöitä, jotka ovat valkuaisaineita eli proteiineja. Nämä hyytymistekijät aktivoituvat järjestyksessä joko sisäisessä (verisuoniin liittyvässä) tai ulkoisessa (kudoksiin liittyvässä) hyytymisreitissä. Normaalin hyytymisen yhteydessä sisäinen ja ulkoinen hyytymisreitti toimivat yhdessä. 

Jokaisen hyytymisjärjestelmän tekijän pitää toimia normaalisti ja tekijää pitää olla riittävä määrä, jotta veren hyytyminen tapahtuu normaalisti. Jos hyytymistekijöitä on synnynnäisesti tai sairauden seurauksena liian vähän tai jos hyytymistekijät eivät toimi normaalisti, veren hyytyminen voi häiriintyä ja tämä voi johtaa lisääntyneeseen vuoto- ja tukostaipumukseen. 

Milloin APTT kannattaa mitata? 

APTT:n mittaus voi olla tarpeen selvitettäessä epäselvää vuoto- tai tukostaipumusta leikkausten ja toimenpiteiden yhteydessä tai esim. poikkeavavan mustelmataipumuksen selvittelyissä. 

APTT kertoo epäsuorasti myös maksan toiminnasta, koska merkittävä osa hyytymistekijöistä syntyy maksassa. 

Mitä APTT tutkimus mittaa? 

APTT mittaa veren sisäisen hyytymisreitin toimintaa. APTT toimii seulontatutkimuksena epäiltäessä häiriötä veren hyytymisessä. Se mittaa samanaikaisesti useamman veren hyytymisessä tarvittavan hyytymistekijän toimintaa. Se ei mittaa yksittäisen hyytymistekijän pitoisuutta tai kerro suoraan veren hyytymishäiriön syytä. 

Miten pääsen tutkimukseen? 

Testin tilaamiseen ei tarvita lääkärin lähetettä. Voit ostaa tutkimuksen yksittäisenä testinä tai osana seuraavia SYNLABin laboratoriopaketteja: 

 • Mustelma- ja verenvuototaipumuksen tutkimuspaketti

Varaa aika tästä tai soita asiakaspalveluumme 010 326 3260.

Mitä minun tulee tietää ennen näytteenottoa ja milloin saan vastauksen? 

Tutkimus valmistuu 1–2 arkipäivän kuluessa. Valmiin vastauksen näet SYNLABin verkkosivuilta Terveyskansiosta.

Miten tulkitsen APTT tulosta? 

Normaalisti tutkimuksen tulos on seuraava: 

26–38 sekuntia 

Tutkimustulos kertoo osaltaan siitä, hyytyykö veri normaalisti. Tutkimus ei kuitenkaan kerro syytä viitearvojen ulkopuolella olevalle tulokselle. Pelkkä poikkeava APTT arvo kertookin vain sen, että on tarpeen tehdä lisätutkimuksia. Normaali APTT-arvo ei poissulje lievää hyytymishäiriötä. 

Mahdollinen veren hyytymisen häiriö selviää yleensä näiden lisätutkimusten myötä. Tavanomaiset veren hyytymisen tutkimukset on mahdollista tehdä ennen vastaanotolla käymistä, jolloin ne ovat valmiina diagnoosin tekemiseen. Harvoin tarvitaan lisäksi muita tarkempia veren hyytymistä mittaavia erikoistutkimuksia. 

Mikäli tutkimuksissa todetaan poikkeavia arvoja, on syytä hakeutua lääkärin arvioon. 

Mistä APTT:n piteneminen voi johtua? 

 • Hyytymistekijöiden synnynnäinen puute: A- ja B-hemofilia, von Willebrandin tauti (APTT ei välttämättä aina ole pidentynyt) 
 • Hyytymistekijöiden hankittu aktiivisuuden heikkeneminen: hepariinihoito, lupusantikoagulantti, antifaktor vasta-aineet 

Mistä APTT:n ja INR:n samanaikainen piteneminen voi johtua? 

 • Suun kautta otettava verenohennuslääkitys (APTT:n piteneminen ilmenee hoidon myöhemmässä vaiheessa) 
 • K-vitamiinin puute (sappiteiden tukos, keliakia, kystinen fibroosi, maksan vajaatoiminta) 
 • Hyytymistä häiritsevät sairaudet – tavallisesti yhdessä munuaistulehduksen eli glomerulonefriitin, autoimmuunisairaus SLE:n, myelooman, myeloproliferatiivisten (luudinsairaus) sairauksien ja paraproteinemioiden kanssa 
 • Näytteenkäsittelyn virheet: verta näyteputkessa määrättyä vähemmän, hepariinikontaminaatio, vanhentunut näyte. 

Mistä lyhentynyt APTT voi johtua? 

APTT voi hetkellisesti lyhentyä kudosten vamman tai tulehduksen seurauksena. Muutos on kuitenkin ohimenevä. 

Tyypillisimpiä lisätutkimuksia poikkeavan APTT-arvon jälkeen ovat: 

 • INR. Mittaa veren ulkoisen hyytymisjärjestelmän toimintaa (4520 P-TT-INR) 
 • Perusverenkuva ja trombosyytit näyttävät yleiskuvan puna- ja valkosoluista sekä verihiutaleista (2474 B-PVK+T) 
 • Fibriinin D-Dimeeri kertoo laskimohyytymästä (4113 P-FiDD) 
 • Fibrinogeeni (1399 P-Fibr) 

Lähteet: 

Mäkipernaa A, Szanto T. Verenvuotopotilaan tutkiminen ja hoito. Terveysportti (19.8.2021). https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/ltk/article/ykt00380 

SYNLAB tutkimusluettelo: Tromboplastiiniaika, aktivoitu partiaalinen (KL 2783, P-APTT). https://www.yml.fi/tuotekuvaus_show.php?tuotenro=737 

LabTest online: aPTT. https://labtestsonline.org.uk/tests/aptt (viitattu 2.3.2022).