Henkilötietojen käsittely seulontatutkimuksissa

Rekisterinpitäjä henkilötiedoille on asuinkuntasi terveydenhuollosta vastaava taho. SYNLAB tuottaa palvelua kansallisten ohjeiden ja rekisterinpitäjien ohjeiden mukaisesti. Seulontaan kutsuttavan ja tutkimukseen osallistuvan henkilötietojen käsittely perustuu lainsäädäntöön (Valtioneuvoston asetus seulonnoista 339/2011, Terveydenhuoltolaki 1326/2010). Tutkimukseen osallistuvan tietoja käsitellään, tallennetaan, säilytetään ja luovutetaan vain kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön mukaisesti. Tietoja ei aiota siirtää ETA-maiden ulkopuolelle.

Syöpärekisteri toimittaa SYNLABille seulottavista henkilöistä väestötietojärjestelmän mukaisesti yhteystiedot. Syöpärekisterille puolestaan luovutetaan tietoa seulonnan kaikista vaiheista: https://syoparekisteri.fi/seulonta/tietojen-rekisterointi/

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan, tekemällä pyynnön asuinkuntaansa tai SYNLABille. SYNLAB ilmoittaa palvelun tilaajalle viipymättä kaikista rekisteröityjen pyynnöistä, jotka koskevat rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä. SYNLAB ei itse vastaa näihin pyyntöihin.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksien pyytämisestä voit lukea synlab.fi/tietosuojaseloste ja sivulla saatavilla olevasta Potilasrekisterin tietosuojakäytännöstä