ANNA PALAUTETTA

Palautteesi on meille tärkeää. Vastaamme palautteeseesi mahdollisimman pian.  

Palautteen voit jättää myös nimettömänä. Katso tietoja henkilötietojesi käsittelystä sivun lopusta. 

Vastaa asiakastyytyväisyyskyselyyn – Kuinka tyytyväinen olet saamaasi palveluun toimipisteessämme?  

Henkilötietojen käsittely 

Palautteen antaminen on vapaaehtoista. Palautteen jättämällä suostut henkilötietojesi käsittelyyn asiaan liittyvällä tavalla (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla kohta 1.a). Palautteen tietoja käytetään SYNLAB Suomen palvelujen kehittämiseen ja laadunarviointiin. Palautteen antajan pyynnöstä, tietoja käytetään yhteydenottamiseen. Jos palaute koskee palvelun laatua tai potilasturvallisuutta, on yksityisen terveydenhuollon palvelunantajan käsiteltävä palautetta myös kansallisten lakivaatimusten tai SYNLAB Suomen oikeutetun edun mukaisesti (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla kohta 1.c, d ja f).  

Käsiteltävät henkilötiedot saadaan palautteen antajalta itseltään joko palautteen antamiseen tarkoitettujen verkkolomakkeiden kautta, puhelimitse, asioinnin yhteydessä toimipisteessä tai asiakkaan lähettämästä sähköpostista, joka on tulkittavissa asiakaspalautteeksi. 

Käsiteltävät henkilötiedot 

  • nimi ja yhteystiedot (ei pakollinen) 
  • mahdollinen asioinnin syy ja toimipiste  
  • palautteen antajan jättämä vapaa sisältö 
  • kokemukseen perustuva arviointi saadusta palvelusta 

Palautteiden käsittelijät ovat SYNLAB Suomen työntekijöitä, joiden vastuulle palautteiden käsittely ja niihin liittyvät prosessit kuuluvat. SYNLABin toimipisteisiin kohdistettuja palautteita käsittelevät tiimivastaavat, aluejohtajat ja palvelupäälliköt. Palautteen antajan henkilötietoja suojataan koko prosessin ajan. Henkilöstön kanssa palautteita käsitellään tunnistettavilla henkilötiedoilla, jos palautteen käsittely sitä erityisesti vaati. 

Palautteiden käsittelyssä käytämme kolmansien osapuolien palveluja järjestelmän ylläpitoon liittyen. Henkilötiedot säilytetään ja käsitellään Euroopan talousalueella. Silloin kun siirrämme henkilötietoja palveluntarjoajillemme, varmistamme, että järjestelyissä noudatetaan tiedonsiirtosopimuksia tai mekanismeja, joiden avulla pyritään varmistamaan, että henkilötietosi ovat suojattu. 

Asiakaspalautteiden säilytysaika perustuu SYNLABin oikeutettuun etuun käsitellä tietoja sovellettavan lainsäädännön noudattamisen osoittamiseksi ja SYNLABin oikeuksien puolustamiseksi. Huomioon otetaan myös mitä kansallinen sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista velvoittaa.  

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista:  

www.synlab.fi/tietosuojaseloste