LABORATORIOKÄSIKIRJA

SYNLAB Suomella on kaksi keskuslaboratoriota. SYNLAB:in keskuslaboratorioita käyttävät myös yksityisen ja julkisen sektorin terveydenhuollon toimijat, kuten yksityiset lääkärikeskukset ja sairaanhoitopiirit. Tarjoamme luotettavaa ja korkealaatuista analytiikkaa myös teollisuus-, tutkimus- ja valvonta-asiakkaillemme.

Työkalut ja materiaalit laboratorioalan ammattilaisille:

Laatu

Keskuslaboratorioidemme laatu perustuu kansainvälisesti tunnustettuihin standardeihin. Helsingin keskuslaboratorio on FINAS’in akkreditoima standardien SFS-EN ISO 15189 ja SFS-EN ISO/IEC 17025 mukaisesti. Yksityiskohtainen pätevyysalueen kuvaus löytyy FINAS-akkreditointipalvelun sivuilta. Tallinnan keskuslaboratorio on EAK:n akkreditoima standardin EVS-EN ISO 15189 mukaisesti. Pätevyysalue kokonaisuudessaan löytyy EAK:n sivuilta. Kliinisissä lääketutkimuksissa noudatamme GCP-periaatteita.

Pätevyysalueemme ovat:

  • Genetiikka (akkreditoitu Tallinnassa)
  • Hematologia
  • Kliininen kemia
  • Kliininen mikrobiologia ja immunologia
  • Lääkeaine- ja huumausaineanalytiikka
  • Patologia 

SYNLAB Suomen laatupolitiikka

SYNLAB Suomi on luotettava ja asiakaslähtöinen laboratorio- ja kuvantamispalvelujen tarjoaja, joka keskittyy terveyden ja hyvinvoinnin analyysien ja palveluiden tuottamiseen terveydenhuollon toimintayksiköille ja kuluttaja-asiakkaille. Tarjoamme luotettavaa ja korkealaatuista analytiikkaa myös teollisuus-, tutkimus- ja valvonta-asiakkaillemme.

Suunnittelemme ja kehitämme järjestelmällisesti toimintamme laatua, potilasturvallisuutta ja palvelutuotantoamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, heidän tarpeensa sekä lääketieteelliset ja muut toiminnan edellyttämät vaatimukset huomioiden. Meille on tärkeää asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tyytyväisyys palveluumme ja haluamme olla johtava kumppani diagnostiikkapalveluissa Suomessa.

SYNLAB Suomen laatupolitiikan tavoitteena on joustava asiakaspalvelu, korkeatasoinen diagnostiikka, toimintojen yhdenmukaisuus sekä menettelytapojen jatkuva parantaminen. Toimintajärjestelmämme noudattaa voimassa olevan kansainvälisen standardin ISO 9001 ja keskuslaboratorioprosessien osalta standardien SFS-EN-ISO 15189 ja SFS-EN ISO/IEC 17025 vaatimuksia sekä kliinisissä lääketutkimuksissa GCP-periaatteita. Laatupolitiikan tavoitteen toteuttamiseksi toimintayksiköissä on riittävästi pätevää henkilökuntaa, tehokasta viestintää, nykyaikainen laitekanta ja toimintaan soveltuvat työtilat ja -olot sekä työprosessit, joita katselmoidaan säännöllisesti. Odotamme yhteistyötahoiltamme sitoutumista näiden tavoitteiden saavuttamiseen.

Johtamisemme ohjaa SYNLAB Suomen työntekijöitä toimimaan arvojemme ja yritysvastuuperiaatteidemme mukaisesti. Tavoitteemme on innostunut ja hyvinvoiva henkilöstö, jossa jokainen työntekijä on oman työnsä aktiivinen ja korkean laadun tuottamiseen sitoutunut asiantuntija. Kannustamme kaikkia työntekijöitä kehittämään omaa työtään ja yhteistä laadunhallintajärjestelmäämme. Toimintaamme ohjaavat laatu ja jatkuva kehitys sekä toiminnan taloudellinen kannattavuus ja kasvu.


Virhe