ANVSISNINGAR INFÖR UNDERSÖKNINGAR

Läs de undersökningsspecifika anvisningarna innan du anländer till en magnet- eller röntgenundersökning, ultraljudsundersökning eller laboratorietester. Om du har några frågor kan du kontakta vår kundtjänst på nummer 010 326 3260.

Se anvisningarna för undersökningarna

Virhe