Boka tid för provtagning
Special booking information här.
Välj först undersökning och ort för att se vilka tider som finns lediga.
Lediga tider visas här efter du har valt önskad undersökning, verksamhetsstället och datumet.
Välj önskade laboratorieundersökningar (frivillig)
Du kan antingen välja en enskild laboratorieundersökning eller sätta ihop ett önskat paket genom att välja flera undersökningar. Du kan även kombinera enskilda undersökningar med våra färdiga laboratoriepaket. Provtagningstiden kan du även boka utan att välja undersökningar på förhand. De undersökningar som väljs i samband med tidsbokningen förmedlas till vår provtagning och de vet genast vilka undersökningar du behöver.
Sök undersökningar genom att använda undersökningens kodnyckelord eller paketets namn
541 Resultat
En serviceavgift på 13,50 euro. Du kan genomgå flera laboratorieundersökningar vid ett provtagningsbesök.
Laboratorieundersökningar markerade med en asterisk (*) kräver att du fastar. De känns även igen på att bokstaven f läggs till före deras namn (till exempel fP-Gluk och fS-Col). Boka tiderna till dessa tester före kl. 12.00. 
Ferritin
S -Ferrit - 1395
21,90 €
S -Ferritiini
Alaninaminotransferas
S -ALAT - 1026
5,90 €
S -Alaniiniaminotransferaasi
B -PVK+T
B -PVK+T - 2474
17,50 €
B -Perusverenkuva ja trombosyytit
fS-Lipidit
fS-Lipidit - 2245
18,90 €
Lipidit
Glukos
fP-Gluk - 1468
10,90 €
fP-Glukoosi
Tyrotropin
S -TSH - 2832
15,90 €
S -Tyreotropiini. Näyte suositellaan otettavaksi aamulla/aamupäivällä noin klo 8-12.
Fullständig blodbild
B -TVK - 3696
10,90 €
Täydellinen verenkuva
Vitamin D25
S -D-25 - 1220
45,90 €
S -D-vitamiini-25-OH
Time is not selected