Tietopankki

Anvisningar inför mammografiundersökningen

Mammografiundersökningen baserar sig på användningen av röntgenstrålning och därför kräver undersökningen en läkarremiss eller en kallelse till sållning. Kom ihåg att ta med giltig fotolegitimation inför undersökningen.

Förberedelser inför undersökningen

  • Kräver inga förberedelser.

Mammografiundersökning hos SYNLAB

  • Vid undersökningen pressas det undersökta bröstet ihop i en kort stund mellan två skivor.
  • Undersökningen tar cirka 15 minuter.

Avbokning av undersökningstiden

Vid förhinder kan du avboka den reserverade tiden genom att ringa tidsbokningen eller via Hälsomappen. Du kan inte avboka tiden per e-post.

Vi debiterar 50 euro för en mammografiundersökning som inte avbokats eller som avbokats mindre än 24 timmar innan undersökningen.

Virhe