Tietopankki

Anvisningar inför laboratorieprov

Med laboratorieundersökningar kan man reda ut många uppgifter om hälsan, allt från blodets kolesterolhalt till vitaminnivåerna eller organens funktioner. Vi rekommenderar alltid att laboratorieundersökningen sker enligt den behandlande läkarens anvisningar, men det är också möjligt att komma till oss för laboratorieundersökningar utan läkarremiss.

Ta alltid i god tid innan laboratorieundersökningen reda på om du måste förbereda dig inför provet. Genom att följa anvisningarna säkerställer du så tillförlitliga laboratorieresultat som möjligt. Meddela provtagaren om du inte gjort någon av punkterna. Kom ihåg att ta med giltig fotolegitimation inför undersökningen.

Närmare information får du av SYNLABs kundtjänst, tfn 010 326 3260.

Förberedelser inför blodprov

Fasta

Se en lista med undersökningar som kräver fasta här.

 • Vid undersökningar som kräver fasta: Får du inte äta och dricka 10–12 timmar innan blodprovet. Om det behövs kan du dricka ett glas vatten under denna tid.
 • Det är bra att undvika alkoholhaltiga drycker 24 timmar innan provtagningen.
 • Rök inte på morgonen innan provtagningen.
 • Drick inga koffeinhaltiga drycker (kaffe, te osv.) innan provtagningen.
 • Diabetiker följer läkarens anvisningar om fastan.
 • Spädbarn måste inte fasta. För små barns del följs fastan om det är möjligt och om läkaren inte ger andra anvisningar.
 • Vi rekommenderar att blodproven med fasta tas klockan 8–10.
 • Undersökningar som kräver fasta har ofta angivits med en liten f-bokstav i namnet, t.ex. fP-Gluk.

Om undersökningen inte kräver fasta kan du äta en lätt måltid innan provtagningen.

Fysisk belastning

 • Innan provtagningen är det bra att sitta minst 15 minuter för att jämna ut blodcirkulationen.
 • Undvik motion som får dig att svettas morgonen innan undersökningen.

Medicinering

 • Undvik naturpreparat och vitaminer på morgonen för provtagningen.
 • Följ läkarens anvisningar för din medicinering.
 • Vid undersökningar av läkemedelshalter får man oftast inte ta medicinen i fråga innan provtagningen.
 • Du kan kontrollera medicinernas störande inverkan på det ämne som mäts i databasen ”Lääkkeen vaikutus laboratoriotutkimuksiin” (Läkemedlets inverkan på laboratorieundersökningen).
 • Sköldkörtelprov, TSH och T4-V: Vid thyroxinbehandlingar tas provet innan thyroxintabletterna tas.

Tid på dygnet

En del av undersökningarna (t.ex. hormonbestämningar) tas en viss tid på dygnet.

 • Halten TSH varierar enligt tiden på dygnet och därför rekommenderar vi provtagning mellan klockan 8–12.
 • Skiftesarbete och provtagning: Vi rekommenderar att provet tas mellan klockan 8–18. Provtagningen ska dock utföras ett par/några timmar efter att du vaknat.

Exempel på vissa undersökningar som kräver en viss tid på dygnet:

 • S-TSH tas innan kl. 12
 • S-Korsol tas kl. 7–9
 • S-Testo tas innan kl. 12
 • S-Testo-V tas innan kl. 10
 • S-TestoVL tas innan kl. 12
 • fs-Fe, järn tas på morgonen som fasteprov. Två dagar innan provtagningen inleds ett uppehåll i en eventuell oral järnmedicinering.

Förberedelser inför andra laboratorieundersökningar

Prover som ges där hemma, såsom urin- och avföringsprover, tas endast enligt separata anvisningar i provkärl som fås på SYNLAB-laboratoriet. Använd inte egna kärl.

 Urinprov

 • Urinundersökningar (mittstråleprov): Undvik mat och dryck under natten. På morgonen får du dricka ett glas vatten. Urinera inte 4–6 timmar innan provtagningen.
 • För att ge ett infektionsurinprov ska urinen vara i blåsan 4–6 timmar, eller så länge som möjligt.
 • Cytologiskt urinprov (U-Syto-1): Cirka två timmar innan provtagningen töms urinblåsan och du dricker 0,5–1,0 liter vatten. Urinprovet tas alltid på laboratoriet.

Följ de givna anvisningarna i övriga urinprov. Till exempel för samlingsurinprov (DU, cU) ger våra SYNLAB-laboratorier noggranna anvisningar och redskap för insamlingen.

Svalgprov

Det är förbjudet att äta och dricka 30 min innan provtagningen. Dessutom ska du undvika att använda produkter som sköljer eller desinficerar svalget (munvatten, pastiller, tuggummi).

EKG eller elektrokardiogram

EKG-undersökning kan endast utföras på en del av våra enheter. Kontrollera med vår kundtjänst att undersökningen kan göras på den enhet du önskar. EKG-undersökningen tar cirka 20 minuter.

Patientinstruktioner

Förberedelser inför undersökningar

Avbokning av undersökningstiden

Vid förhinder kan du avboka den reserverade tiden genom att ringa tidsbokningen eller via Hälsomappen. Du kan inte avboka tiden per e-post

Vi debiterar 30 euro för en tid som inte avbokats eller som avbokats mindre än 24 timmar innan undersökningen.

Virhe