Laatu

SYNLABin laboratorioiden laatu perustuu kansainvälisesti tunnustettuun standardiin EN ISO 15189. Testauslaboratoriomme ovat kaikki osoittaneet pätevyytensä paikallisesti Suomessa, Finnish ackreditation service (FINAS), Virossa, Eesti Akkrediteerimiskeskus (EAK) ja Saksassa, Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS).

Akkreditointitoiminnassa noudatetaan maailmanlaajuisesti yhtenäisiä toimintatapoja ja vaatimuksia, ja siksi eri maiden akkreditointielinten myöntämät akkreditoinnit voidaan hyväksyä vastavuoroisesti. Vastavuoroisia tunnustamissopimuksia solmineet akkreditointielimet huolehtivat akkreditointielinten pätevyyden arvioimisesta vertaisarviointien avulla. Tehdyt kansainväliset sopimukset vähentävät tarvetta hankkia akkreditointi eri maista ja lisäävät akkreditoituna annettujen tulosten hyväksyttävyyttä maailmanlaajuisesti.

SYNLABin yhteistyökumppani laboratoriot (ns. alihankintalaboratoriot) ovat kaikki akkreditoitoituja, EN ISO 15189 mukaisesti. SYNLAB noudattaa toimialan kansainvälisiä ja kansallisia normeja ja säädöksiä.

SYNLABin toiminta jakautuu useampaan SYNLAB verkostoon kuuluvaan toimipisteeseen.

Suomessa SYNLAB tarjoaa patologian laboratorio palveluita Tampereella ja mikrobiologian laboratoriopalveluita Turussa. SYNLABin patologian laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO 15189 (T305). Tarkemman kuvauksen pätevyysalueestamme löydätte linkistä: https://www.finas.fi/Documents/T305_A01_2017.pdf

Suomen organisaation lähikeskuslaboratorio sijaitsee Tallinnassa, joka toimii myös Suomen organisaation logistiikkakeskuksena. Tallinnan keskuslaboratorion lisäksi tutkimusten tekopaikkana on SYNLABin osaamiskeskuksia Saksassa. Tallinnan keskuslaboratorio on EAK-akkreditointipalvelun (Eesti Akkrediteerimiskeskus)  akkreditoima testauslaboratorio. Keskuslaboratorion pätevyysalue löydätte linkistä: http://www.eak.ee/dokumendid/pdf/kasitlusala/M003.pdf