Tietopankki

Ovatko SYNLABin magneettikuvat yhtä laadukkaita kuin muiden toimijoiden?

SYNLABin magneettitutkimus tehdään samanlaisilla laitteilla kuin yliopistollisissa keskussairaaloissa.

Käytämme Suomessa yleisesti käytössä olevia ja maailmalla hyväksi havaittuja kuvausprotokollia, jotka radiologimme ovat hyväksyneet.

SYNLABin magneettitutkimus ei eroa laadullisesti tai muustakaan syystä muiden toimijoiden, niin yksityisen kuin julkisen sektorinkaan, magneettikuvauksista.