Tietopankki

Mitä MRI tarkoittaa?

MRI on lyhenne termistä magnetic resonance imaging. Sillä tarkoitetaan magneettikuvausta. Magneettikuvaus perustuu elimistössä olevaan veteen ja vedessä olevan vedyn magneettisiin ominaisuuksiin. Magneettikuvauksella saadaan tarkkoja kuvia ihmisen kehon eri osista.