LABORATORIO­­PAKETIT

Mustelmataipumuksen tutkimuspaketilla voit selvittää, johtuuko toistuvat mustelmat tai nenäverenvuodot veren hyytymishäiriöstä.

Veren hyytyminen on monimutkainen tapahtuma, jossa tarvitaan veriplasmassa olevia hyytymistekijöitä ja verihiutaleita. Hyytymisjärjestelmä voi häiriintyä lukuisien sairauksien ja joidenkin lääkkeiden käytön yhteydessä. Joskus hyytymistekijöiden perinnölliset muutokset johtavat hyytymishäiriöihin.

Hyytymishäiriöt voivat ilmentyä monin eri tavoin, mutta näkyvin näistä on mustelmien syntyminen. Toistuvat nenäverenvuodot voivat myös olla merkki hyytymishäiriöstä, kuten myös runsas verenvuoto vammojen tai kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä. Laboratoriotutkimuksella voidaan nopeasti kartoittaa, voivatko oireet johtua mahdollisesti veren hyytymisen häiriöistä. Usein tutkimustulosten avulla voidaan ohjata hoitoa, eikä jatkotutkimuksille ole aina tarvetta.

Tutkimuspakettiin kuuluvat perusverenkuva ja trombosyytit (PVK+T) sekä tromboplastiiniajoista kertovat INR eli P-TT-INR ja P-APTT-tutkimukset, jotka kertovat veren hyytymisjärjestelmän toiminnasta. PVK+T tutkimuksesta selviävät veren soluista hyytymiselle tärkeät verihiutaleet eli trombosyytit ja punasolujen osuus veren tilavuudesta (hematokriitti).

Mustelmataipumuksen tutkimuspaketti sisältää 3 tutkimusta:

Perusverenkuva ja trombosyytit

Perusverenkuva eli PVK on tutkimus, jota voidaan käyttää eri tautien ja sairauksien toteamisessa ja seurannassa. PVK sisältää osatutkimuksina hemoglobiini pitoisuuden sekä verisolujen pitoisuuksien määritykset.

INR

Hemostaasi on sarja monimutkaisia tapahtumia elimistössä, jossa veren hyytyminen, hyytymisen estäminen ja hyytymän liuotus vuorottelevat muodostaen ketjureaktion, jonka tavoitteena on verisuoneen tulleen vaurion korjaaminen. Veren hyytymistä voidaan tutkia INR-tutkimuksen avulla. 

APTT eli veren hyytymisen perustutkimus

Aktivoitu partiaalinen tromboplastiiniaika (APTT) on seulontatutkimus, joka mittaa veren sisäisen hyytymisreitin tekijöiden yhteisvaikutusta. Nimensä mukaisesti APTT ei mittaa yksittäisen aineen pitoisuutta veressä vaan hyytymistekijöiden yhteistoimintaa koeolosuhteissa. 

Mustelmataipumuksen tutkimuspaketti – huomioi nämä:

  • Hintaan lisätään palvelumaksu.
  • Voit tilata Mustelmataipumuksen tutkimuspaketin ilman lääkärin lähetettä.
  • Saat tulokset kolmen työpäivän kuluessa. 
  • Tutkimus ei vaadi paastoa.