Tromboplastiiniaika (4520 P -TT-INR, 1731 P-TT)

Tromboplastiiniaika yhdessä APTT:n kanssa on hyytymisjärjestelmän sekundaarisen osan seulontatutkimus. Tromboplastiiniaika heijastaa sekundaarisen osan ns. ulkoisen (tekijä VII) ja yhteisen (tekijät X ja II) tien aktiivisuutta hyytymisprosessissa. Nämä ns. protrombiinikompleksiin kuuluvat proteiinit syntetisoituvat maksassa K-vitamiinin vaikutuksesta. K-vitamiinin puutteen tai oraalisen antikoagulanttihoidon yhteydessä (Marevan ym.) muodostuu mainittujen hyytymistekijöiden vähäaktiivisia muotoja, ns. PIVKA-proteiinit (Proteins Induced by Vitamin K Absence), joiden seurauksena veren hyytymiskyky ja tromboosivaara vähenevät.

Tulos ilmaistaan

 • Protrombiinin aktiivisuutena normaaliplasman suhteen (normaaliplasman aktiivisuus = 100 %)
 • INR:na (International Normalised Ratio)

Indikaatiot

Tromboplastiiniaika on nopea ja herkkä seulontatutkimus ulkoisen ja yhteisen hyytymistien (tekijät II, V, VII ja X) häiriöiden toteamiseen ja sopii erittäin hyvin:

 • Oraalisen antikoagulanttihoidon aloittamiseen ja seurantaan
 • Ulkoisen hyytymistien häiriöiden diagnosointiin
 • Maksan synteesikyvyn arviointiin vaikeiden maksasairauksien yhteydessä

Näyte

Laskimoverta hyytymisnäytteille tarkoitettuun Na-sitraattiputkeen. Verta on otettava tarkka määrä näytteenottoputken täyttömerkkiin saakka, jotta laimennussuhde antikoagulantin kanssa on oikea. Plasma erotellaan setrifugoimalla 2000 x g, 15 min ja siirretään puhtaaseen putkeen.

Säilytys ja lähetys

Näyte tulee toimitta laboratorioon mahdollisimman nopeasti.

P-TT-INR: Kokoveri säilyy huoneenlämmössä 24 tuntia. Plasma säilyy 2 vuorokautta huoneenlämmössä.

P-TT: Näyte säilyy 1 vrk huoneenlämmössä, lähetys huoneenlämmössä.

Pidempiaikainen säilytys pakastettuna (ei jääkaappisäilytystä) ja lähetys pakastettuna.

Analyysimenetelmä

Fotometria

Viitearvot:

TT: 70 – 130 %

TT-INR: 0,85 – 1,25

Kriittiset arvot: INR >5

INR:n terapeuttiset arvot riippuvat hoidon indikaatioista:

Tromboosin ja embolismin enneltaehkäisy: 2 – 3

Läppäproteesit: 2,5-3,5

Eteisvärinä: 2 3

Syvä laskimotromboosi, keuhkoveritulppa: 2 – 3

Tulkinta:

Kohonneet INR-arvot:

 • Peroraalisten antikoagulanttien käyttö
 • Maksasairaudet (synteesikyvyn väheneminen)
 • K-Vitamiinin malabsorptio
 • DIK-syndrooma (protrombiinikompleksin tekijöiden käytön kasvu)
 • Hypofibrinogenemia (<1 g/L)
 • Kiertävien antikoagulanttien esiintyminen (esim. SLE)
 • FVII kongenitaalinen puutos

Matalilla INR-arvoilla ei ole diagnostista merkitystä.

Viive:

Vastaus valmiina 1 arkipäivässä.