Oreksiini A, aivo-selkäydinnesteestä (4943 Li-OreksA)

Indikaatiot

Narkolepsian diagnostiikka, tutkimuksessa mitataan hypokretiini-1:stä.

 Näyteastia

Mahdollisimman pieneen (esimerkiksi Eppendorf-tyyppiseen) polypropyleenilähetysputkeen.

Näyte

Likvori ( 1ml)

Näytteen säilytys

Näyte säilyy jääkapissa (+2 – +8°C) 3 vrk, pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20°C).

Näytteen kuljetus

Näytteen kuljetus kylmässä tai viileässä (+2-+14 °C), pakastettu näyte kuljetetaan pakastettuna (-20°C).

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen (EIA)

Viitearvot

Narkolepsia <100 pg /ml
Neurologisesti terveet 224-653 pg/ml
Neurologiset potilaat yleensä 117-194 pg/ml

 

Tulokset valmiina

Tekotiheys 6-8 viikon välein, vastaus valmiina noin 42 arkipäivän sisällä.

Tulkinta

Narkolepsia potilailla havaitaan alentuneita oreksiini A-pitoisuuksia. Oreksiini A:n pitoiuus alle 100 pg/ml viittaa narkolepsiaan.

Huomioitavaa

Alihankintatutkimus, laboratoriosta Neurochem. laboratory University of Göttingen, Saksa.