Lysotsyymi, seerumi, virtsa, pleuraneste, selkäydinneste ja vuorokausivirtsa(2289 S -LZM, 2290 U -LZM, 2288 Pf-LZM, 2287 Li-LZM, 2284 dU-LZM)

Alihankintatutkimuksia, S -LZM on akkreditoitu alihankintalaboratorion laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatio:

S -LZM: Myelomonosyytti- ja monosyyttileukemian sekä sarkoidoosin diagnostiikka ja seuranta.

Pf-LZM: Pleuriittien erotusdiagnostiikka.

Li-Lysotsyymi: Neurosarkoidoosin seulontadiagnostiikka ja meningiittien erotusdiagnostiikka.

U -Lysotsyymi: Proteinurian luokittelu.

Menetelmä:

Radiaalinen immunodiffuusio (RID)

Li-LZM: immunoturbidometrinen (TURB)

Näyte:

S –LZM: Seerumi, 1 mL

Li –LZM: likvori 2 mL

Pf –LZM: pleuraneste 2 mL

U –LZM: virtsa 10 mL

dU –LZM: vuorokausivirtsa 10 mL 10 ml säilöntäaineeton vakuumivirtsaputki. Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava. Säilöntäaine 6 mmol/l HCL.

Säilytys ja lähetys:

Seerumi-, virtsa-, likvori- ja pleuranestenäytteet, 2-8°C 2 päivää. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Viitearvot:

Seerumi: 4,6-17,6 mg/l

Likvori: <1 mg/l

Pleuraneste: alle seerumin lysotsyymipitoisuuden

Virtsa: <2,3 mg/l

Vuorokausvirtsa: <2,3 mg/d

Tulkinta:

Lysotsyymi on myelooisen sarjan leukosyyttien tuottama entsyymi jota esiintyy myös munuaiskudoksessa. Lysotsyymyi erittyy munuaisten kauttaa virtsaan josta osa reabrsoidaan tubulustasolla takaisin. Lysotryymipitoisuudet kohoavat granulomatoottisten tulehdusten yhteydessä. Lysotsyymin määrittämistä voidaan käyttää sarkoidoosin tunnistamiseen ja aktiivisuuden seurantaan. Suuria pitoisuuksia havaitaan myös Chronin tauissa sekä tuberkuloosissa. Munuaisten vajaatoiminta voi nostaa seerumin lysotsyymitasoja.

Viive:

Tulokset valmiina noin 5 arkipäivässä.