KystatiiniC, seerumista (1887 S -KystC)

Yleistä:

KystatiniC eliminoituu verenkierrosta lähes pelkästään munuaiskerästen suodattamana ja se pilkotaan tubuluksissa.

KystatiiniC:n pitoisuus seerumissa riippuu sen vuoksi munuaiskerästen suodattumisnopeudesta (GFR). Proksimaalisen tubuluksen vajaatoiminnan seurauksena kystatiiniC:tä voi löytyä myös virtsasta.

Lihasmassan suuruus eikä sukupuoli vaikuttavat kystatiiniC:n pitoisuuteen. Tämän takia kystatiiniC-määritys paljastaa munuaisen vajaa-toiminnan kreatiniinimääritystä paremmin etenkin lapsilla sekä myös silloin, kun munuaisten vajaatoiminta on lievää, jolloin kreatiniinipitoisuus on vielä viitealueella.

Indikaatiot:
Glomerulusten toiminnan tutkiminen.

Näyte:

1 ml seerumia.

Säilytys ja lähetys:
Näyte säilyy viikon jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Analyysimenetelmä: turbidometrinen

Viitearvot:

3-31 vrk: 0,85-2,32 mg/l

1 kk – <18 kk: 0,82-1,39 mg/l

18 kk – <14 vuotiaat: 0,52-1,10 mg/l

14-<50 vuotiaat: 0,62-1,08 mg/l

≥50 vuotiaat: 0,68-1,20 mg/l

Tulkinta:

Kystatiini C on proteiini joka eliminoituu lähes täydellisesti munuaisten kautta. Se erittyy glomeruluksesta ja suurin osa reabsorptoidaan ja degradoidaan tubulusten tasolla. Kystatiini C:n pitoisuus verenkierrossa on riippumaton lihasmassasta, ruokavaliosta tai sukupuolesta. Kystatiini C onkin hyvä glomerulusfiltraation mittari ja sen pitoisuus nousee kreatiniinia herkemmin lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Pitkälle edenneen munuaisvaurion mittarina kystatiini C:n käytöllä ei ole selvää etua kreatiniinimääritykseen nähden.

Vastausviive:

Vastaus valmiina noin 3 arkipäivässä.