Keramidit, sydänkohtausriskitesti (10156 Pt-CERT)

Osatutkimukset

S -Cer1          ATK 10157     Cer(d18:1/16:0)

S -Cer2          ATK 10158     Cer(d18:1/18:0)

S -Cer3          ATK 10159     Cer(d18:1/24:0)

S -Cer4          ATK 10161     Cer(d18:1/24:1)

S -Cer1/3       ATK 10162     Cer(d18:1/16:0)/Cer(d18:1/24:0)

S -Cer2/3       ATK 10163     Cer(d18:1/18:0)/Cer(d18:1/24:0)

S -Cer4/3       ATK 10164     Cer(d18:1/24:1)/Cer(d18:1/24:0)

S -Riski          ATK 10165     riskiluku

 

Indikaatio

Vakavan sydänkohtauksen riskin ennustaminen, sepelvaltimotaudin ja sydänperäisen kuoleman riskin ennustaminen potilailla joilla ei ole diagnosoitua sepelvaltimotautia, mutta joilla epäillään olevan kohonnut riski sepelvaltimotautiin sukurasituksen tai muun syyn vuoksi. Lisäksi potilaat joilla on diagnosoitu sepelvaltimotauti, voidaan tutkimuksen tuloksia käyttää tukena harkittaessa lääkitys- ja hoitomuutoksia.

 

Näyteastia

367957 Seerumigeeliputki 3,5 ml

 

Näyte:

1 ml seerumia (minimi 0,5 ml). Näyte sentrifugoitava tunnin sisällä näytteenotosta

Pyynnön mukana tulee antaa lisätiedot

  • Onko potilaalla diagnosoitu sepelvaltimotautia?
  • Käyttääkö potilas kolesterolia alentavaa lääkitystä?

 

Näytteen säilytys

Näyte säilyy 72 tuntia huoneenlämmössä, mutta suositellaan säilytettävän viileässä jos lähettäminen viivästyy seuraavaan päivään

 

Näytteen kuljetus

Lähetys huoneenlämmössä tai viileässä.

 

Menetelmä

LC-MS/MS

 

Tulokset valmiina

 Vastausviive noin 7-12 arkipäivää laboratorioon saapumisesta

 

Tulkinta

Lausunto.

 

CERT-riskiluvun laskemiseksi käytetään näytteestä mitattuja keramidipitoisuuksia ja niiden välisiä suhdelukuja. Riskipisteet ilmoitetaan kokonaislukuarvoilla 0-2 ja osatutkimusten riskipisteiden yhteenlaskettu summa kertoo kokonaisriskiluvun.

Riskiluku Tulkinta
0 – 2 Matala riski
3-6 Keskitason riski
7-9 Kohonnut riski
10-12 Korkea riski

 

Korkean CERT-riskiluvun saaneiden potilaiden sepelvaltimotaudin primaari- tai sekundaaripreventiota tulisi pyrkiä tehostamaan keskustelemalla tuloksen antamasta, yksilöllisestä konkreettisesta riskistä sydänkohtaukseen tai muuhun sydänperäiseen kuolemaan ja tätä kautta sitouttamalla potilasta hoitoon ja elämäntapamuutoksiin.  Korkea riskiluku voi olla tukena myös lääkityksen tehostamiseen ja lääkehoidon aloittamiseen liittyvissä päätöksissä (mm. statiinilääkitys, PCSK9-hoito).

 

Kirjallisuus

Plasma ceramides predict cardiovascular death in patients with stable coronary artery disease and acute coronary syndromes beyond LDL-cholesterol. Laaksonen et al. European Heart Journal 2016 Jul 1;37(25):1967-76.

Circulating Ceramides Predict Cardiovascular Outcomes in the Population-Based FINRISK 2002 Cohort. Havulinna et al. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. 2016 Dec;36(12):2424-2430. Epub 2016 Oct 20.