Bordetella pertussis, nukleiinihappo, kval (4345 –BopeNhO)

Indikaatiot:

Pitkäaikainen yskä, hengitystieinfektiot

Tutkittava materiaali:

Nenänielun limakalvonäyte, nenänieluaspiraatti, kurkun limakalvonäyte

Analyysimenetelmä:

PCR (polymeraasiketjureaktio)

Viitearvo:

Negatiivinen

Tulkinta:

  •  Positiivinen tulos vahvistaa B. pertussis- tai B. parapertussis/bronchiseptica-infektion.
  • Negatiivinen tulos ei sulje infektiota pois, vaan osoittaa, että kyseisessä koemateriaalissa B. pertussista ja/tai B. parapertussis/bronchisepticaa ei ole tai aiheuttajaa on koemateriaalissa alle menetelmän määrittelyrajan. Tärkeää on koemateriaalin oikeanlainen ottaminen.