Bakteeri, viljely 1 ulosteviljely (3442 F -BaktVi1)

Indikaatiot

Bakteeriperäiseksi epäillyn ripulitaudin etiologian selvitys. Viljelyssä tutkitaan; salmonella, shigella, yersinia, kampylobakteeri, sekä aeromonas ja plesiomonas.

Näyteastia

Ulostetaan laajaan astiaan (esim.kaarimalja tai laaja näytepurkki). Näyte siirretään välittömästi bakteerikuljetusputkeen.

Näyte

Jos näytteessä on verisiä ja/tai limaisia kohtia näytettä otetaan näistä. Näytetikkuun otetaan runsaasti ulostetta.

Näytteen säilytys ja lähetys

Näytteet säilyvät jääkaappilämpötilassa 2 vrk (heikoimmin säilyvät shigella ja kampylobakteeri).

Näytteet eivät kestä jäätymistä ja niiden säilyvyys heikkenee huomattavasti,  jos lämpötila kohoaa yli huoneenlämpötilan.

Menetelmä

Viljely tehdään erikoiselatusaineille, tehdään myös salmonellan rikastus sekä viljely rikastusputkesta. Löydöksille tehdään herkkyysmääritykset.

Tekotiheys

Arkipäivisin (ma-la).

Tulokset

2-5 työpäivän kuluessa.

Tulkinta

Normaalisti negatiivinen.

Salmonellat, shigellat ja kampylobakteerit eivät kuulu normaaliflooraan joten positiivinen tulos on aina merkitsevä. Yersinia enterocolitican serotyypit 3 ja 9 ovat usein miten virulentteja samoin myös Y.pseudotuberculosis.