Bakteeri, nukleiinihappo (kvant), ientasku (6372, Pp-BaktNh)

Indikaatiot

Mikrobiologinen näyte suositellaan otettavaksi

  • aina, kun suunnitellaan mikrobilääkitystä parodontiitin hoidossa
  • nuorilta (alle 30-vuotiailta), kun kyseessä on hampaan kiinnityskudosten nopeasti edennyt paikallinen tuho tai kun parodontiittia esiintyy laajalla alueella
  • aikuisilta, kun parodontiitti on edennyt nopeasti tai kun vaste asianmukaiseen hoitoon on huono.

Kroonisessa parodontiitissa mikrobiologinen tutkimus tuo vain harvoin lisähyötyä.

 

Näyteastia

ParoCheck Set (4 pientä muoviputkea)

Pp-BaktNh on läheteessä tilattavissa ‘Muut tutkimukset’ kohdasta:

Bakteeri/Sieni/Parasiitti-tutkimukset

 

Näytteen säilytys

Huoneenlämmössä 3 vrk, pidempiaikainen säilytys viileässä (2 – 14 oC)

 

Näytteen kuljetus

Viileässä (2 – 14 oC)

 

Menetelmä

Polymeraasiketjureaktio (PCR), semikvantitatiivinen mikroarray

Näytteestä määritetään keskeiset parodontiitin patogeenit ja niiden kvantitatiivinen viitearvo. Tulosten tulkinnassa käytetään eri bakteerilajeille määritettyjä merkitsevyysrajoja ja löydökset vastataan asteikolla: – (negatiivinen), (+) (heikko positiivinen), + (positiivinen), ++, +++ (vahva positiivinen).

Parocheck- tutkimus kattaa seuraavat bakteerit: Actinobacillus (nykyisin: Aggregatibacter) actinomycetemcomitans (A.a.), Actinomyces viscosus (A.v.), Tannerella forsythensis (T.f.), Campylobacter rectus (C.r.), Treponema denticola (T.d.), Eikenella corrodens (E.c.), Prevotella intermedia (P.i.), Peptostreptococcus micros (nykyisin: Parvimonas micra)(P.m.), Porphyromonas gingivalis (P.g.) ja Fusobacterium nucleatum (F.n.).

 

Tulokset valmiina

7 työpäivässä

 

Tulkinta

Tuloksesta annetaan lausunto.

 

Mikrobilääkeiden teho ientaskussa
 Mikrobilääke   /   Patogeeni A.a. A.v.  T.f.  C.r.  T.d.  E.c.  P.i.  P.m.  P.g.  F.n.
 Tetrasykliini + 0 + + + 0 + +
 Doksisykliini 0 + + + + 0 +
 Metronidatsoli + + + + + + + +
 Metronidatsoli + Amoksisilliini + + + + + + + + +
 Metronidatsoli + Siprofloksasiini + + + + + + + + + +
 Amoksisilliini + + + 0 0 0 + 0
 Siprofloksasiini + +
 Klindamysiini 0 + 0 + 0 0
+:  tehoaa
-:   ei tehoa
0:  tehosta ei riittävästi tietoa