Bakteeri, nukleiinihappo (kvant), ientasku (6372, Pp-BaktNh)

Indikaatiot

Mikrobiologinen näyte suositellaan otettavaksi

  • aina, kun suunnitellaan mikrobilääkitystä parodontiitin hoidossa
  • nuorilta (alle 30-vuotiailta), kun kyseessä on hampaan kiinnityskudosten nopeasti edennyt paikallinen tuho tai kun parodontiittia esiintyy laajalla alueella
  • aikuisilta, kun parodontiitti on edennyt nopeasti tai kun vaste asianmukaiseen hoitoon on huono.

Kroonisessa parodontiitissa mikrobiologinen tutkimus tuo vain harvoin lisähyötyä.

Näyteastia

ParoCheck Set

 

Näyte

Näytteen otto ja kuljetus tapahtuu ParoCheck Set –kitillä, jonka mukana oleva lähetelomake on täytettävä huolellisesti.

Näytekitti sisältää neljä eriväristä mikroputkea. Samalta potilaalta voidaan ottaa kitillä neljä eri kohdasta kerättyä näytettä. Vaihtoehtoisesti otettavat näytteet voidaan yhdistää samaan näyteputkeen jolloin useampi paperinasta tutkitaan yhtenä näytteenä.

Näyte otetaan näytteenottokitin mukana tulevalla steriilillä paperinastalla seuraavasti:

  1. Ennen näytteenottoa on poistettava supragingivaalinen plakki.
  2. Näyte tulee ottaa ennen hoitotoimenpiteitä.
  3. 1 – 3 paperinastaa viedään steriileillä pinseteillä muutamaan syvimpään ientaskuun ja annetaan olla paikoillaan 15 sekuntia.
  4. Tämän jälkeen paperinasta(t) suljetaan tyhjään, kitin mukana tulleeseen näytekuljetusputkeen.
  5. Yhteen näytekuljetusputkeen voi laittaa enintään kuusi paperinastaa, jotka silloin tutkitaan yhtenä näytteenä.
  6. Näyteputket asetetaan takaisin kitin näyteputkipidikkeisiin. Sulje pakkaus.

 

Tärkeää! Valitse lomakkeelta oikea tutkimus = Parocheck 10 ja merkitse lähetteen taulukkoon näyteputken väriä vastaavien näytteiden näytteenottokohta ja syvyys.

 

Näytteen säilytys

Huoneenlämmössä 3 vrk, pidempiaikainen säilytys viileässä (2 – 14 oC)

 

Näytteen kuljetus

Viileässä (2 – 14 oC)

 

Menetelmä

Polymeraasiketjureaktio (PCR), semikvantitatiivinen mikroarray

Näytteestä määritetään keskeiset parodontiitin patogeenit ja niiden kvantitatiivinen viitearvo. Tulosten tulkinnassa käytetään eri bakteerilajeille määritettyjä merkitsevyysrajoja ja löydökset vastataan asteikolla: – (negatiivinen), (+) (heikko positiivinen), + (positiivinen), ++, +++ (vahva positiivinen).

Parocheck 10 -tutkimus kattaa seuraavat bakteerit: Actinobacillus (nykyisin: Aggregatibacter) actinomycetemcomitans (A.a.), Actinomyces viscosus (A.v.), Tannerella forsythensis (T.f.), Campylobacter rectus (C.r.), Treponema denticola (T.d.), Eikenella corrodens (E.c.), Prevotella intermedia (P.i.), Peptostreptococcus micros (nykyisin: Parvimonas micra)(P.m.), Porphyromonas gingivalis (P.g.) ja Fusobacterium nucleatum (F.n.).

 

Tulokset valmiina

7 työpäivässä

 

Tulkinta

Tuloksesta annetaan lausunto.

 

Mikrobilääkeiden teho ientaskussa
 Mikrobilääke   /   Patogeeni A.a. A.v.  T.f.  C.r.  T.d.  E.c.  P.i.  P.m.  P.g.  F.n.
 Tetrasykliini + 0 + + + 0 + +
 Doksisykliini 0 + + + + 0 +
 Metronidatsoli + + + + + + + +
 Metronidatsoli + Amoksisilliini + + + + + + + + +
 Metronidatsoli + Siprofloksasiini + + + + + + + + + +
 Amoksisilliini + + + 0 0 0 + 0
 Siprofloksasiini + +
 Klindamysiini 0 + 0 + 0 0
+:  tehoaa
-:   ei tehoa
0:  tehosta ei riittävästi tietoa