Angiotensiini-1-konvertaasi (1092 fS -ACE, 3426 Li-ACE)

Indikaatio

Sarkoidoosin ja neurosakroidoosin diagnostiikka

Näyteastia

Seerumiputki (tuotenumero: 369032) tai seerumigeeliputki (tuotenumero: 367957)

Selkäydinneste: tehdaspuhdas muovinen propyleeniputki

Näyte:

1 ml paastoseerumia. Potilas paastoaa yli yön ennen näytteenottoa. Lipemia ja hemolyysi vaikuttaa tulostasoon.

1 ml likvoria (minimi 0,5 ml) ja 1 ml seerumia.

Menetelmä

Fotometrinen, menetelmä akkreditoitu

Näytteen säilytys

Näyte säilyy 5 vrk jääkaapissa (+2-+8°C). Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Näytteen lähetys

Näytteen lähetys viileässä (+2-+14°C). Pakastettu näyte lähetetään pakastettuna (-20°C).

Viitearvot

S -ACE

<1 kk: <70 U/l

1kk -<18 vuotiaat: 29-112 U/l

≥18 vuotiaat: 20-70 U/l

 

Li -ACE

Kaikki: <2 U/l

Tulkinta:

S-ACE, on koholla suurella osalla aktiivista sarkoidoosia sairastavista. S-ACE:n pitoisuus korreloi sairauden aktiivisuuden ja keuhkomuutosten suuruuden kanssa.

Vastaus valmis

S -ACE: Vastausviive noin 5 arkipäivää, näytteen saapumisesta laboratorioon.

Li -ACE: Tutkimuksen tekotiheys 2 x viikossa, vastausviive noin 6 arkipäivää, näytteen saapumisesta laboratorioon.

Huomioitavaa

Li-ACE tutkimus teetetään alihankintana, laboratorio Dr. Volkmann, Karlsruhe, Saksa.