Tuma, vasta-aineet, IF-tekniikka, seulonta (2819 S-ANA)

Tumavasta-aineiden (S-ANA, KL2819) määrittäminen on ensisijainen/ensimmäinen seulontatutkimus epäiltäessä potilaalla autoimmuunipohjaista sidekudostautia. Epäsuoralla immunofluoresenssitekniikalla (IIF) tehtävässä määrityksessä todetaan värjäyksessä käytettävän HEp-2 solulinjan tuman ja sytoplasman antigeeneja tunnistavia autovasta-aineita. Tumavasta-aineita voidaan todeta matalalla titterillä terveilläkin yksilöillä (erityisesti homogeenisen värjäytymiskuvion antavia).

Tumavasta-aineita todetaan autoimmuunien sidekudostautien lisäksi myös infektioiden ja maligniteettien yhteydessä; hyvin matalina pitoisuuksina ne toimivat myös osana luonnollista immuunijärjestelmää. Herkkyytensä takia tumavasta-aineiden määritys (S-ANA, KL2819) sopii hyvin seulontamenetelmäksi spesifismmille jatkotutkimuksille kuten tumavasta-aineiden tyypitykselle (S-ANA-Ty, KL4505), (S-ENAAb, KL3022) tai (S-DNAAb, KL8092).

Jatkotutkimuksia kannattaa käyttää myös tietyissä tapauksissa vaikka seulontatutkimus (IIF) antaisi negatiivisen tuloksen. Erityisesti SS-A ja Jo-1 vasta-aineet saattavat jäädä toteamatta Hep-2 solulinjaa käytettäessä.

Diffuusissa sklerodermassa todettavaa IIF-värjäytymiskuvioa todetaan myös muiden kuin Scl-70 vasta-aineiden yhteydessä (jopa useammin kuin Scl-70 vasta-aineiden yhteydessä). Siksi mahdollinen Scl-70 värjäytyminen tulisi aina varmistaa S-ANA-Ty (KL4505) jatkotutkimuksella.

Indikaatiot:

Systeemisten autoimmunisairauksien (esim. SLE, skleroderma) epäily, seulontatutkimus

Menetelmä:

Epäsuora immunofluoresenssi (IF), antigeenina Hep-2 solulinja

Näyte:

2 ml seerumia

Säilytys ja lähetys:

Säilytys3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin pakastelähetys.

Tumavasta-aineiden vastaaminen:

Tumavasta-aineiden määritystä käytetään erilaisten autoimmuunitautien, erityisesti reumatautien diagnostiikassa. Käytetyssä menetelmässä potilaan seeruminäytteen vasta-aineiden sitoutumista näytelasilla oleviin ihmisen epiteelisolulinjan (Hep-2) soluihin tutkitaan epäsuoralla immunofluoresenssimikroskopialla. Sitoutuneet vasta-aineet värjätään FITC-konjugoidulla toisiovasta-aineella ja värjäytymistä näytteen eri laimennuksilla tutkitaan mikroskoopilla. Viitealue värjäytymiselle on <1:100. Tumavasta-aineiden määritystä suositellaan ensimmäiseksi seulontatutkimukseksi ja positiiviset tulokset suositellaan varmistettaviksi erilaisilla jatkotutkimuksilla. Tumavasta-aineita esiintyy myös muissa yhteyksissä kuin autoimmuunitaudeissa, esim. infektioissa ja maligniteeteeteissa.

 1. Tumavasta-aineet negatiiviset. Viitealue <1:100.
 2. Tumavasta-aineet positiiviset. Värjäytymiskuvio on homogeeninen. Värjäytyvä antigeeni on dsDNA, histonit tai Scl-70. Löydös viittaa mahdolliseen SLE:een, lääkeaineiden aiheuttamaan lupukseen, nivelreumaan, juveniiliin idiopaattiseen artriittiin tai sklerodermaan. Matalia tiittereitä todetaan myös terveillä yksilöillä (erityisesti vanhemmilla naisilla). Jatkotutkimukseksi suosittelemme  DNAnAb (KL1261), S-ANA-Ty (KL4504) ja S- ENA-Ab (KL 3022).
 3. Tumavasta-aineet positiiviset. Värjäytymiskuvio on täplikäs (Speckled).  Värjäytyvä antigeeni voi olla U1-snRNP tai Sm (coarse speckled), SSA, SSB, RNA polymeraasit II ja III, Ku, Ki tai Mi-2 (fine speckled). Tunnettuja tautiassosiaatioita täplikkäälle värjäytymiskuviolle ovat mm. MCTD, SLE, Sjögrenin syndrooma sekä skleroderma. Jatkotutkimukseksi suosittelemme DNAnAb (KL1261), S-ANA-Ty (KL4504) ja S-ENA-Ab (KL 3022).
 4. Tumavasta-aineet positiiviset. Värjäytymiskuvio on ”nuclear matrix”/”large speckled”/suuriläiskäinen. Tämä kuvio voi liittyä SLE tai nivelreuma, jolloin antigeenina on usen joko hnRNP-A1, A2, B1 tai B2. Nuclear matrix värjäytyminen voi liittyä myös sklerodermaan jolloin antigeenina voi olla hnRNP-C1, C2 tai I.
 5. Tumavasta-aineet positiiviset. Värjäytymiskuvio on tumamembraanin lamiini (nuclear lamin, smooth membranous). Lamiini-vasta-aineiden on kuvattu liittyvän erilaisiin autoimmuunitauteihin kuten PBC, muut autoimmuunihepatiitit sekä systeemiset reumataudit.
 6. Tumavasta-aineet positiiviset. Värjäytymiskuvio on nukleolaarinen. Antigeeni voi olla mm. fibrillariini, PM-Scl, Th/To, U3snoRNP, RNAP I. Löydös viittaa mahdolliseen sklerodermaan, myosiitti, Sjögrenin syndroomaan,
 7. Tumavasta-aineet positiiviset. Värjäytymiskuvio on NSp-I (multiple nuclear dots), ja antigeenina Sp-100, PML, NDP53, (SUMO-1 ja SUMO-2). Primaarissa biliaarisessa kirroosissa 30-60%:lla potilaista todetaan näitä vasta-aineita. Myös Sjögrenin syndroomaa sairastavilla on todettu NSp-I värjäytymistä. PBC:ssä anti-Sp-100 vasta-ainetason lasku assosioituu potilaan tilan paranemiseen.
 8. Tumavasta-aineet positiiviset. Värjäytymiskuvio on ns. Coilin body (few nuclear dots), jossa antigeeni on p80-coilin. Värjäytymistä todetaan mm. primaarisessa biliaarisessa kirroosissa, kroonisessa aktiivisessa hepatiitissa sekä sklerodermassa ja Sjögrenin syndroomassa.
 9. Tumavasta-aineet positiiviset. Värjäytymiskuvio on Golgin kompleksi, jossa useat golgin kompleksin proteiinit värjäytyvät. Värjäytymiskuvio on harvinainen ja ilmeisesti kliinisesti merkityksetön.
 10. Tumavasta-aineet positiiviset. Värjäytymiskuvio on PCNA (Proliferating cell nuclear antigen), jossa DNA polymeraasin 36kDa proteiini värjäytyy. Vasta-aineita on todettu 3-6%:lla SLE potilaista sekä joillain hepatiittipotilailla.
 11. Tumavasta-aineet positiiviset. Värjäytymisen perusteella näytteessä on sentromeerivasta-aineita, joita esiintyy CREST-syndroomassa sekä Raynaud’n syndroomassa, harvemmin myls SLE, RA ja primaaria biliaaria kirroosia sairastavilla potilailla. Suosittelemme jatkotutkimukseksi S-SentBAb (KL9727) sekä S-ANA-Ty (KL4504).
 12. Tumavasta-aineet positiiviset. Värjäytymiskuvio on Scl-70 joka on Topoisomeraasi I:n aktiivinen degradaatiotuote. Vasta-aineita todetaan systeemisessä sklerodermassa (20-50%), erityisesti diffuusissa sklerodermassa mutta myös Raynaud’n syndroomasta kärsivillä ja SLE potilailla. Värjäyskuvio voi aiheutua myös muista vasta-aineista ja se tulisi aina varmistaa S-ANA-Ty (KL4504) jatkotutkimuksella.
 13. Huomioitavaa tumavasta-aineista: SS-A ja Jo-1 vasta-aineet eivät välttämättä näy HEp2 värjäyksissä. Suosittelemme kliinisessä epäilyssä S-ANA-Ty (KL4504).

Viive:

Vastaus valmiina 3 arkipäivässä.

Kirjallisuusviittet:

Bradwell AR, Hughes RG. Atlas of Hep-2 patterns and laboratory techniques. 3rd Edition 2007

Damoiseaux JGMC, Cohen Tervaert JW. From ANA to ENA: How to proceed? Autoimmunity Reviews 2006:5;10-17.