Huumeseulonta 5B (0083 U –Huum5B)

Tekopaikka: THL, Helsinki

Osatutkimukset:

U -Kannabis (kval), 3455
U -Kokaiini (kval), 4128
U -Opiaatit (kval), 2435
U -Amfetamiini (kval), 1055
U -Bentsodiatsepiinit (kval), 1178

 Indikaatio:

Huumausaine suelontapaketti. Pakettia voidaan käyttää lääkeaineiden väärinkäytön tai lääkeainemyrkytyksen selvittämiseen.

Menetelmä:

LC-MS ja GC-MS

Näyte:

Päihdekäyttöä epäiltäessä näyte tulee ottaa mahdollisimman pian. Näytteenoton tulee tapahtua asiaan perehtyneen henkilön valvonnassa. Tutkittavan henkilöllisyys on varmistettava.

10 ml hyvin sekoitettua virtsaa, säilöntäaineettomassa virtsanäyteputkessa.

Säilytys ja lähetys:

Säilyy noin 5 vrk kylmässä, lähetys huoneenlämmössä.

Viitearvot:

Normaali löydös, negatiivinen.

Tulkinta:

THL:n ohje: OHJEITA HUUME- JA LÄÄKEAINETUTKIMUKSIIN.

Virtsanäyte on yleisesti testauksessa käytetty biologinen materiaali, josta voidaan selvittää onko henkilö käyttänyt viime päivien (viikkojen) kuluessa tiettyjä huumeita tai lääkkeitä. Pääsääntöisesti testituloksesta ei kuitenkaan voida arvioida akuuttia käyttöä tai esimerkiksi päihtymyksen astetta. Lisäksi virtsanäytteen tuloksen perusteella voi joissain tapauksissa olla vaikea arvioida varsinaista käytettyä lääkeainetta/-aineita, mikäli usealla yhdisteellä havaitaan samoja aineenvaihduntatuotteita (esim. tietyt bentsodiatsepiinit). Vastaukset annetaan tyypillisesti semikvantitatiivisina tai kvalitatiivisina.

Viive:

Vastausviive noin 7 arkipäivä.