Asiakastiedote_TfR_6_2017

Arvoisa asiakas,

 

Menetelmä ja viitearvomuutos tutkimuksessa Transferriinireseptori, liukoinen

 

Tutkimuksen Transferriinireseptori, liukoinen määritysmenetelmä muuttuu immunonefelometriasta (NEF) immunoturbidometriaan. Laboratorion sisäisessä verifioinnissa mittausmenetelmät korreloivat keskenään hyvin.

Immunoturbidometria = -0,134 + 0,89 x NEF,  r = 0,99

Tutkimusmenetelmän muutoksesta johtuen tulostaso laskee noin 15-20%, mikä tulee ottaa huomioon seurannassa olevilla potilailla ja määritysmenetelmän viitearvot muuttuvat.

Menetelmämuutoksella ei ole vaikutusta näytteenotto- ja lähetysohjeisiin. Tutkimuksen vastausviive lyhenee noin 3 arkipäivästä 1 arkipäivään.

 

Tutkimuksen tiedot

Transferriinireseptori, liukoinen

S –TfR, KL 1949

Menetelmä

Fotometrinen

Viitearvot

Kaikki: 0,65 – 1,5 mg/l

 

Menetelmä ja viitearvomuutos astuu voimaan 20.2.2017 alkaen.

 

Tiedustelut:

Asiakaspalvelu: 020 734 1550

Email: asiakaspalvelu@synlab.fi