Asiakastiedote_29_2017_viivakoodit_

SYNLABin keskuslaboratoriossa Tallinnassa siirrytään käyttämään rata-automaatiota minkä vuoksi näyteputkiin liimattavien viivakooditarrojen optimaaliseen asetteluun tulee pieniä muutoksia.

Ohjeistus alla olevassa asiakastiedotteessa:

Asiakastiedote_29_2017_viivakoodit_