Asiakastiedote_20_2017_immunokemia_Päivitetty

 

Arvoisa asiakas,

 

Korjaus 22.6.2017 päivättyyn tiedotteeseen.

 

SYNLABin keskuslaboratorio muuttaa uusiin toimitiloihin 26.6.2017 alkaen, muuton myötä laboratorion tuotantolaitteisto päivittyy.

SYNLABin Tallinnan keskuslaboratorio muuttaa juhannuksen aikana uusin toimitiloihin. Samalla tulemme päivittämään keskuslaboratoriossa käytössä olevaa immunokemian laitteistoa. Analyysimenetelmien toimittajissa tai tutkimusten viitearvoissa ei tapahdu muutoksia.

Laitteiden päivityksestä johtuen immunokemiallisten tutkimusten tulostasoissa havaitaan muutoksia, mikä tulee ottaa huomioon seurannassa olevilla potilailla. Alla olevia poikkeuksia lukuun ottamatta muiden tutkimusten tulostasot säilyvät oleellisesti ennallaan.

Laitepäivitys vaikuttaa seuraavien tutkimusten tulostasoihin:

 

KL-numero Lyhenne Tulostasomuutos
1020 P -ACTH Uusi menetelmä antaa aikaisempaan laitteistoon verrattuna keskimäärin noin 30% matalampia tuloksia,
varsinkin matalilla pitoisuuksilla (alle 45 ng/l).
1256 S -Digoks Uusi menetelmä antaa aikaisempaan laitteistoon verrattuna keskimäärin 18% matalampaa tulostasoa.
2035 fS -GH Uusi menetelmä antaa aikaisempaan laitteistoon verrattuna keskimäärin noin 7% korkeampaa tulostasoa.
3594 S -Osteoca Uusi menetelmä antaa aikaisempaan laitteistoon verrattuna keskimäärin noin 55% korkeampaa tulostasoa
1867 P -Hcyst Uusi menetelmä antaa aikaisempaan laitteistoon verrattuna keskimäärin noin 13% korkeampaa tulostasoa
2832 S -TSH Uusi menetelmä antaa pienillä pitoisuuksilla (noin alle 1,0 mlU/l) aikaisempaan laitteistoon verrattuna noin 10% matalampaa tulostasoa
4560 fP -PTH Uusi menetelmä antaa aikaisempaan laitteistoon verrattuna keskimäärin noin 20% matalampaa tulostasoa
1366 S –E2 Uusi menetelmä antaa pienillä pitoisuuksilla (noin alle 100 pmol/l) aikaisempaan laitteistoon verrattuna noin 20% korkeampaa tulostasoa
2737 S -SHBG Uusi menetelmä antaa aikaisempaan laitteistoon verrattuna keskimäärin noin 10% korkeampaa tulostasoa
6040 fS -Insu Uusi menetelmä antaa aikaisempaan laitteistoon verrattuna keskimäärin noin 20% matalampaa tulostasoa

 

Muutos astuu voimaan 26.6.2017 alkaen. Pyydämme huomioimaan että menetelmätiedot ja viitearvot pysyvät muuttumattomina. Laboratorion muutto ei vaikuta arvioituihin vastausviiveisiin.

 

Tiedustelut

Lääketieteellinen johtaja

Tommi Vaskivuo

040 820 2529

etunimi.sukunimi@synlab.fi

 

Tuotantopäällikkö

Johanna Westerlund

040 588 1817

etunimi.sukunimi@synlab.fi

 

Asiakaspalvelu: 020 734 1550

Email: asiakaspalvelu@synlab.fi