Asiakastiedote 13/2017 – mikrobiologian tutkimukset

 

Arvoisa asiakas,

  • ParodNhO tutkimusnimikkeessä muutos 
  • SalmAb tutkimuspaketin rakenne muuttuu
  • Syvien bakteeriviljelynäytteiden säilytys
  • F –BaktVi1 tutkimuksen rakenne muuttuu

________________________________________________________________________________________________________________
Muutos tutkimusnimikkeessä ParodNhO 

Bakteerien osoittaminen nukleiinihappomonistuksella ientaskusta parodontiitin diagnostiikassa, muutos tutkimusnimikkeessä.

Muutos perustuu Kuntaliiton tutkimusnimikkeistön päivitykseen 2017 ja osin siihen, että tutkimus on luonteeltaan kvantitatiivinen.

 

Poistuva tutkimusnimike:

Parodontiitin bakteerit, nukleiinihappo

–ParodNhO ATK 8788

Uusi tutkimusnimike:

Bakteeri, nukleiinihappo (kvant), ientasku

Pp-BaktNh, KL 6372

  

Pp-BaktNh tutkimuksen lisäksi tarjoamme myös laajemman tutkimuspaneelin

Bakteeri, laaja, nukleiinihappo (kvant), ientasku

Pp-BakLNh, ATK 10141

Tutkimusten määritysmenetelmät ovat polymeraasiketjureaktio (PCR), semikvantitatiivinen mikroarray. Pyydämme myös huomioimaan että näytteenottoon tulee tilata erillinen ParoCheck-näytteenottosetti ja että näytteiden mukana tulee toimittaa erillinen paperilähete. Tarkemmat tiedot tutkimuskokonaisuuksista löytyy SYNLABin tutkimusohjekirjasta.

 

Tutkimuksen muutokset astuvat voimaan 2.5.2017 alkaen.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

SalmAb tutkimuspaketin rakenne muuttuu

Tutkimus S –SalmAb KL 2607 on vastattu pakettitutkimuksena, osatutkimuksilla:

S –SalmAbG KL 3318

S –SalmAbM KL 3319

S –SalmAbA KL 4165

 

Jatkossa tutkimus ei erottele vasta-aineluokkia toisistaan, S-SalmAb muuttu yhdistelmätutkimukseksi joka tunnistaa IgG, IgM ja IgA vasta-aineet.

Muutoksen myötä osatutkimukset (KL 3318, KL 3319 ja KL 4165) poistuvat tutkimuspaketista ja tutkimus vastataan päätutkimuksena.

 

Uusi tutkimusnimike:

S –Salmonella vasta-aineet

S –SalmAb, KL 2607

 

Tutktimuksen viitearvot:

Negatiivinen (<0,9 index)

Raja-arvo (0,9-1,1 index)

Positiivinen (>1,1 index)

 

Muutos ei vaikuta tutkimuksen hintaan tai vastausviiveeseen. Muutos astuu voimaan 2.5.2017 alkaen.

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Syvien bakteeriviljelynäytteiden säilytys

Punktoimalla saatujen bakteeriviljelynäytteiden kuljettamiseen on uutena tarjolla ns. anaerobiampulli, Port-F. Näyte ruiskutetaan ampullissa olevan geelin päälle.

Ampullin atmosfääri on happivapaa ja edesauttaa siten happiherkkien anaerobibakteerien säilymistä (esim. pyynnölle Pu-BaktVi1, KL 3491). Ampullissa säilyvät myös aerobisesti kasvavat bakteerit hyvin. Geelissä on happi-indikaattori, joka muuttaa väriään värittömästä siniseksi ampullin hapettuessa ajan kuluessa. Jos geeli sinertää, pinnalta alkaen, ei sitä tule käyttää.

Näyteastia on heti tilattavissa tuotenumerolla 41995.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

F –BaktVi1 tutkimuksen rakenne muuttuu

Siirrymme ulosteen bakteeriviljelyssä (F-BaktVi1) pakettitutkimuksesta yksittäistutkimukseen. Tähän muutokseen ovat syynä tulosteiden selkeyttäminen ja laboratorioprosessin virtaviivaistaminen. Uudessa mallissa vastataan edelleen aina kaikki löydökset riippumatta siitä, ovatko ne positiivisia vai negatiivisia. Tutkimuksen löydökset ilmoitetaan lausuntokentässä.

 

Muutos koskee tutkimuspyyntöä:

F -Bakteeri, viljely 1

F –BaktVi1, KL 3442

 

Muutos ei vaikuta tutkimuksen hintaan tai vastausviiveeseen. Muutos astuu voimaan 2.5.2017 alkaen.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Tiedustelut:

 

Asiakaspalvelu: 020 734 1550

Email: asiakaspalvelu@synlab.fi