Asiakastiedote 30/2016 menetelmä- ja viitearvomuutoksia 31.10.2016 alkaen

Arvoisa asiakas,

 

dU-Sinkki määritysmenetelmä muuttuu

Päivitetyt viitearvot tutkimuksissa S ja P –Albumiini

Päivitety viitearvot tutkimuksissa S ja P –Alaniiniaminotransferaasi 

 

 Määritysmenetelmä tutkimuksessa dU-Sinkki (2637) muuttuu. 31.10.2016 alkaen teemme tutkimuksen induktiivisesti kytketty plasma–massaspektrometrialla (ICPMS). Menetelmämuutoksella ei ole vaikutusta näytteenotto- ja lähetysohjeisiin. Tutkimuksen viitearvot ja tulkinta pysyvät muuttumattomina. Menetelmä kuuluu tutkimuksen suorittavan laboratorion pätevyysalueeseen.

 

Päivitämme tutkimuksien S –Albumiini (1028) ja P –Albumiini (4586) viitearvot sisältämään myös lasten viitearvoja. Viitealueet aikuisille (1) ja lapsille (2) ovat NORIP-tutkimusten mukaiset.

 Päivitetyt viitearvot ovat:

Lapset,  5-13 v: 39-47 g/l
Tytöt, 14-17 v: 35-47 g/l
Pojat, 14-17 v: 39-50 g/l
Aikuiset, 18-39 v: 36-48 g/l
Aikuiset, 40-69 v: 36-45 g/l
Aikuiset, ≥ 70 v 34-45 g/l

 

Uudet viitearvot otetaan käyttöön 31.10.2016 alkaen.

 

Kirjallisuusviitteet:

  1. Rustad P, Felding P, Franzson L, Kairisto V, Lahti A, Mårtensson A, Hyltoft Petersen P, Simonsson P, Steensland H, Uldall A. The Nordic Reference Interval Project 2000: Recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest 2004;64:271-84.
  2. Hilsted L, Rustad P, Aksglaede L, Sørensen K, Juul A. Recommended Nordic paediatric reference intervals for 21 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest 2013;73:1-9.

 

Päivitämme tutkimusten S –ALAT (1026) ja P –ALAT (1024) viitearvoja vastamaan yleisemmin käytössä olevia alempia viiterajoja.

Uudet viiterajat ovat:

Naiset: <35 U/l
Miehet: <50 U/L

 

Uudet viiterajat otetaan käyttöön 31.10.2016

 

Kaikki asiakastiedotteessa mainitut tuotantomuutokset astuvat voimaan 31.10.2016 alkaen.

 

 

  Tiedustelut:

 

Asiakaspalvelu: 020 734 1550

Email: asiakaspalvelu@synlab.fi